Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Historische Nederlandse letterkunde

Bij Historische Nederlandse letterkunde gaat het om teksten uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (1100-1800). Literatuur wordt als een breed begrip gehanteerd en het accent ligt op de sociaalhistorische inbedding van teksten en op de functie van literaire elementen.  De benadering is interdisciplinair en cultuurhistorisch. Daarbij worden de nieuwste digitale mogelijkheden benut om grootschalige tests uit te voeren.

Onze onderzoeksprojecten sluiten aan bij de programma’s van het Centrum voor Middeleeuwse Studies (CMSA), het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age (ACSGA) en het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACCHI) van de UvA. Ook zijn er veel contacten met het Huygens ING in Den Haag.

Onderzoek

Tussen 1100 en 1800 was literatuur net als vandaag verbonden met vertellers, schrijvers, opdrachtgevers, uitgevers en lezers. Het onderzoek richt zich op die posities en hun dynamiek.  Voor de middeleeuwse literatuur zijn digitaal tekstonderzoek en Europese intertekstualiteit in de ridderepiek de hoofdprojecten. Voor de vroegmoderne tijd loopt het digital humanities project ‘De Culturele Industrie van Amsterdam’, over de complexe rol van kunst in de samenleving. We onderzoeken bijvoorbeeld retorische technieken, schrijverscarrières, theaternetwerken en de romanmarkt. Daarmee past het onderzoek in het programma Writing, Culture and Identity. Social Dimensions of Literature in the Netherlands.

Onderwijs

 Studenten krijgen te maken met allerlei soorten teksten uit de periode 1100-1800, zoals toneelstukken, gedichten, liederen en romans. We bekijken wat hun literaire eigenschappen zijn en we zoeken naar het verband tussen de teksten en hun sociale achtergrond. Zo komen we vaak terecht bij de politiek, de godsdienst, de kunstwereld en de handel. Studenten leren de taal waarin de teksten uit de middeleeuwen, renaissance en verlichting geschreven zijn, zodat die zelfstandig kunnen worden gelezen. En wat zijn de literaire eigenschappen van de teksten?  Oude handschriften en boeken nemen we ter hand en studenten leren die te beschrijven.  
De BA Nederlandse taal en cultuur biedt eerst een overzicht van beroemde toppers en vergeten boeken, met nadruk op de maatschappelijke achtergrond van de teksten en hun literaire eigenschappen.  
De vakken in de MA Nederlandse taal en cultuur sluiten nauw aan bij het onderzoek, zoals de reputatie van schrijvers door de tijd heen. Studenten worden bekwaamd in digitale onderzoeksmethoden.