Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Verschillende functies van literatuur

Literaire teksten staan nooit op zichzelf. Omdat de context bepaalt wat we wel of geen ‘literatuur’ noemen, en vooral omdat auteurs en teksten steeds in relatie staan tot de rest van de maatschappij. Of het nu gaat om Multatuli’s reactie op de uitbuiting van de Javaan, of om de postmoderne romans van Charlotte Mutsaers.
Een interdisciplinaire benadering is nodig om de verschillende functies van literatuur in kaart te brengen: filosofie, culturele sociologie, politieke theorie en media-theorie spelen een grote rol in ons onderwijs en onderzoek.

Onderwijs

In de bachelor worden er zes verschillende vakken gegeven bij moderne letterkunde. Daarin staan steeds de relaties tussen literaire teksten (vanaf 1800) en de culturele context voorop. Na een intensieve cursus literaire analyse kijken studenten bijvoorbeeld hoe de internationale notie van Romantiek als kader kan worden ingezet bij het bestuderen van Nederlandse literatuur. Of bestuderen ze hoe er door schrijvers werd gereageerd op het veranderende seksuele discours in de jaren '60.
Binnen de BA Nederlandse taal- en cultuur is er een track moderne letterkunde. Hetzelfde geldt voor de MA Nederlandse taal en cultuur. Voor verdere verdieping kan gekozen worden voor de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde.

Onderzoek

Literaire teksten staan altijd in een dynamische verhouding tot de rest van de cultuur. Welke functie hebben die teksten, en in hoeverre is die te vergelijken met andere kunstvormen en andere media? Wat is er in deze relatie specifiek aan het literaire vertoog, en met welke theorie kunnen we die specificiteit het beste benaderen? Of het nu gaat om literatuur en het journalistieke discours, literatuur en neuro-wetenschappen, celebrity-studies, literatuur en nieuwe media, of memory-studies, steeds is de benaderingswijze theoretisch en interdisciplinair.