Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Baarmoederhalskanker is gevaarlijker dan we denken

Studentblog

Dat overkomt mij toch niet, denken veel vrouwen wanneer de uitnodiging voor een uitstrijkje op de mat valt. Ongeveer de helft van alle vrouwen die binnen de risicogroep valt, doet niet mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit is zorgwekkend, want juist met een vroege opsporing is de ziekte te voorkomen. Charlena Kastelijn, master-studente Neerlandistiek, schreef een essay over hoe ver-van-je-bed-denken de gezondheid van jonge vrouwen bedreigt.

Met name vrouwen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar zien de noodzaak van het uitstrijkje niet voldoende in. De Gezondheidsraad bracht in oktober 2021 een advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid over de lage respons op het bevolkingsonderzoek. In haar stuk gaat Charlena dieper in op de noodzaak van het bevolkingsonderzoek, en waarom de responsgraad zo laag is. Daarnaast kijkt verkent ze de mogelijkheden van hoe de voorlichting over het onderwerp beter zou kunnen.

Je ziet het niet aankomen

Dat het ook jonge vrouwen overkomt, kan Charlena zelf beamen. Vlak na haar dertigste verjaardag viel bij haar de dikke envelop met een uitnodiging en informatie op de mat. Aanvankelijk stond meedoen aan het bevolkingsonderzoek bij haar niet hoog op de agenda. Toen ze na bijna een jaar toch besloot deel te nemen, kreeg ze al snel een hele slechte uitslag. Ze voelde zich lichamelijk goed, had nergens last van. Toch bleek ze baarmoederhalskanker te hebben. Ook voor haar werd de noodzaak om eerder een uitstrijkje te laten maken niet voldoende benadrukt in de voorlichtingsbrochure.

Ruim 700 gevallen per jaar

Jaarlijks krijgen zo’n 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. Dankzij het bevolkingsonderzoek is dat vaak in een vroeg stadium. Dat vergroot de overlevingskans enorm. Als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt is de ziekte goed te behandelen en de overlevingskans groot. Maar daarvoor moet de ziekte wel worden ontdekt, natuurlijk. Zeker omdat er vaak geen sprake is van klachten of pijn, is deelname aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Ieder jaar overlijden nog steeds ongeveer 200 vrouwen aan de ziekte. Tijdig opsporen kan dat aantal drastisch verkleinen.

Het onderwerp op tafel

Voor haar essay sprak Charlena met lotgenoten. Die verhalen heeft ze meegenomen in het verhaal. Juist die getuigenissen zijn volgens haar belangrijk, om jonge vrouwen te laten zien dat het iedereen zou kunnen overkomen. Op die manier hoopt ze lezers te overtuigen van het belang van het bevolkingsonderzoek. Zo interviewde ze Tamara (36), die baarmoederhalskanker heeft. “Een paar jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik nu een kankerpatiënt zou zijn. Dat kon mij niet overkomen.” Hoe belangrijk de rol van goede voorlichting is, weet Ron, de vader van Christine. Zij overleed op 34-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker. “Niet alleen vrouwen moeten ervan weten, maar ook de mensen om hen heen: broers, vrienden, partners. Het onderwerp moet breder besproken worden, zodat iedereen op de hoogte is van het risico dat vrouwen lopen.”

De uitnodiging

De uitnodiging die vrouwen vanaf hun dertigste iedere vijf jaar krijgen, wordt door Charlena kritisch onder de loep genomen. Vanuit pragma-dialectisch oogpunt analyseert ze hoe de brochure vooral inzet op informeren – informed decision making - en niet op overtuigen. Dit is opmerkelijk, aangezien de overheid in de huidige tijd juist heel erg inzet op dwingend adviseren. Maar bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker staat vooral de eigen keuze centraal, terwijl dit onderzoek de ziekte vroegtijdig kan opsporen en zelfs voorkomen.

Biografie

Charlena Kastelijn (1987) studeerde Taal & Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ze eerst journalistiek studeerde aan de School voor Journalistiek, bood deze studie haar niet genoeg diepgang in tekst en taal. Gelukkig vond Charlena die welaan de UvA, waar ze taalbeheersing kon combineren met het Spaans en Portugees. Tijdens haar studieperiode heeft ze ook veel gereisd. Na het afronden van haar studie is ze gaan werken als copywriter. Later maakte Charlena een switch naar het onderwijs. Inmiddels is ze een aantal jaar werkzaam als docent Nederlands en communicatie. Haar passie voor het Nederlands deelt zij nu met hbo-studenten, die ze wil helpen om hun taalvaardigheid te verdiepen en te verbreden. Momenteel volgt ze de master Neerlandistiek omdat ze toe was aan een nieuwe mentale uitdaging.

Tijdens het webinar #wijzijnneerlandici zal Charlena haar essay presenteren, en is er gelegenheid om haar vragen te stellen over het onderwerp. Daarnaast presenteren andere masterstudenten hun projecten. De veelzijdigheid en dynamiek van de Neerlandistiek staan hierbij centraal. Het webinar vindt plaats op 4 februari van 16.00 tot 17.00 uur. Het is gratis toegankelijk. Aanmelden is mogelijk via webinarneerlandistiek@outlook.com.