Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een dubbele talenmajor aan de UvA

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland. Je rondt je opleiding in vier jaar af.

De taal-, cultuur- en regiostudies aan de UvA hebben een vergelijkbare structuur, waardoor het combineren van het hoofdvak met een tweede major relatief eenvoudig te realiseren is. De tweede major is bedoeld voor ambitieuze studenten, die zo meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden krijgen naast het bestaande honoursprogramma van de faculteit. Tot de doelgroep behoren echter zeker niet uitsluitend excellente studenten. De studiestructuur gaat uit van een nominale studiebelasting van 60 EC per jaar, en niet van een dubbele belasting.

Aan de UvA bestaat al de mogelijkheid voor studenten om zich via een minor van 30 EC in een (andere) taal te verdiepen naast hun hoofdvak. In vergelijking met studenten die een minor volgen, zijn studenten die een tweede major van 72 EC doen dankzij hun dubbele competentie beter gekwalificeerd voor verschillende masteropleidingen.

Een voordeel van de dubbele major is verder dat het studenten de mogelijkheid biedt om zich langer te verdiepen in de bachelor voordat zij een periode in het buitenland gaan studeren. Bij alle taal-, cultuur- en regiostudies staat in het tweede jaar een buitenlandverblijf gepland. Studenten voor wie dit te vroeg komt, krijgen dankzij de dubbele major later naar het buitenland.

Studieprogramma

Een studieprogramma bestaande uit een hoofdtaalstudie met een tweede major ziet er als volgt uit:

Jaar 1: Propedeuse van de bachelor
Jaar 2: 42 EC van de tweede major (propedeusevakken) + 12 EC van de bachelor jaar 2
Jaar 3: 18 EC van de bachelor jaar 2 + buitenlandverblijf
Jaar 4: 30 EC bachelor jaar 3 (inclusief afstudeerproject) + 30 EC van de tweede major

Voor welke bachelors geldt dit?

Vanaf het studiejaar 2020-2021 kunnen studenten van de volgende opleidingen kiezen voor een dubbele major:

Het is onze ambitie dat ook studenten van andere bachelors, zoals Geschiedenis, Europese studies, Filosofie, Media en cultuur, Kunstgeschiedenis, Religiewetenschappen en Theaterwetenschap gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om een taal als tweede major te volgen.