For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De Polycentrische Stedeling Centraal

Event details of PhD ceremony Joram Grünfeld, June 3, 2010, 14.00hrs
Date 3 June 2010
Time 14:00 -15:30
Location Agnietenkapel

De Polycentrische Stedeling Centraal

De polycentrische stedeling centraal, een onderzoek naar het veranderende palet van plekken in een polycentrische stedelijke regio Schaalvergroting en regiovorming zijn een belangrijk onderzoeksterrein voor sociaal-ruimtelijke onderzoekers. De ontwikkeling van de polycentrische metropoolregio Amsterdam is een actueel thema voor bestuurders en beleidsmakers in de regio. Een nieuwe ruimtelijke constellatie waarbij complementariteit tussen kernen zorgt voor een economisch sterke en sociaal-cultureel aantrekkelijke regio is een wenkend perspectief. Deze ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsambities roepen vragen op over wat dit betekent voor de dagelijkse levens van inwoners van polycentrische stedelijke regio's. Welk ruimtelijk gedrag hoort hierbij? Raken de activiteitenplaatsen van mensen ruimtelijk uiteengelegd over een groter gebied? Welke plekken worden door inwoners gebruikt en welke verschillende patronen kunnen daarin worden onderscheiden? En wat zijn de voor- en nadelen voor individuele bewoners? Joram Grünfeld vestigt in dit boek de aandacht op de inwoners die daadwerkelijk een groot aantal verschillende plekken in de metropoolregio Amsterdam gebruiken. In dit boek krijgt deze groep inwoners, aangeduid als 'polycentrische stedelingen', terecht de aandacht.

Joram Grünfeld (1979) is in 2003 afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam.Vanaf 2004 was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als beleidsmedewerker werkzaam bij woningcorporatie Elan Wonen te Haarlem.

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Drs. Joram Grünfeld