For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Chemistry for Conservators

by dr. René Peschar

10-day course 7 February–11 April 2018 (in Dutch)

Veel restauratoren hebben tijdens hun opleiding kennis opgedaan over chemie. Het bijhouden en uitbreiden van deze kennis is over het algemeen geen sinecure. Deze cursus is speciaal bedoeld voor restauratoren die behoefte hebben aan een opfrissing en uitbreiding van hun kennis. 

De cursus is samengesteld uit onderdelen van modules Chemie uit de minor Conservering en Restauratie en de tweejarige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Het zijn tien bijeenkomsten die zijn gericht op theorie overdracht, dus er zijn geen practica. Het cursusmateriaal en de literatuur zijn in het Engels, maar de cursus wordt gegeven in het Nederlands.

De colleges vinden 's ochtends plaats van 7 februari tot en met 11 april 2018, 9:00–12:00 uur, in Amsterdam.

Aanmelden kan tot 10 januari 2018.