For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Conservation and Restoration

Master Theses

Historic Interiors

2016

Iris Broersma (2016). De burcht opent haar deuren. Onderzoek naar de openstelling van de historische interieurs van Castrum Peregrini

Megan Kisters (2016). Behangreconstructies in het Van Doesburg-Rinsemahuis: een synthese van fragmenten

Renate Oosterloo (2016). Tussen corrosie en metaalzeep

Lynn van Rijnsoever (2016). Oude normen, nieuwe waarden. Over de waarden van oude restauraties op de zestiende-eeuwse muurschildering ‘De Kruisdraging’ in de St. Joriskerk te Amersfoort

Nina Timmer (2016). Een overschilderd schouwstuk uit Leiden. Een onderzoek naar een overschilderd schoorsteenstuk en de kleurhistorische gelaagdheid op de rococo omlijsting

Vera Tolstoj (2016). Een gekleurd verleden? Onderzoek naar de originele kleurstelling van een achttiende-eeuws stucplafond en de afwerkingsgeschiedenis van een Amsterdams interieur

Antje Verstraten (2016). Idee tegenover praktijk: Onderzoek naar de oorspronkelijke blauwe verflagen in het Van Doesburg-Rinsemahuis

2014

Leonie van Dalen (2014). Een tweede leven: de ontwikkeling van een leidraad voor de besluitvorming omtrent de herplaatsing van verweesde beschilderde historische plafonds

Lise Wolfert (2014). Schildersmethoden en -materialen in de wederopbouwperiode 1940-1965

2013

Jessica Hensel (2013). De toxiciteit van het pigment orpiment in historische interieurs

Karin van der Lem (2013). Monumentale wandkunst in de twintigste eeuw. Reversibele restauratie mogelijkheden voor muurschilderingen vervaardigd met dampdoorlatende Keimverf op poreuze ondergronden

2012

Martine Posthuma de Boer (2012). De verdonkering van goudleer in Nederland. Een karakterisering van de degradatieverschijnselen in de zilver- en vernislagen bij twee case-studies: Sint Pietershof Hoorn en Weeshuis der Hervormden Schiedam

2011

Jonathan Gration (2011). Oriëntaals Heeswijk. Bestudering en reconstructie van een lakwerk interieur

Annemieke Heuft (2011). Koolteer voor de schilder; Een materiaalhistorische studie van een 19e-eeuwse koolteerverf op de orgelkas in de Westerkerk in Enkhuizen

Hinke Sigmond (2011). Sprekend verleden, bron voor de toekomst. De toepassing van oral history in historische binnenruimten en de restauratiegeschiedenis van de jaren ’70

2010

Willianne van der Sar (2010). De marouflagetechniek van Jan Dunselman in de HH Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam, een materiaaltechnisch onderzoek aan het Laatste Avondmaal

Merel van Schrojenstein Lantman (2010). Herkenbaarheid van houtimitaties uit de periode 1750-1800 in de Noordelijke Nederlanden

2009

Rosan Scheres (2009). De verborgen Cuypers in het Rijksmuseum; een Maastrichtse muurschildering in een Amsterdams museum

Anna Zwagerman (2009). Sandstone, marble and paint; An investigation into the history of the walls and vaulted ceilings of the main public spaces in Amsterdam’s former Town Hall, with a side note to Atlas’ sphere

2008

Sophie van Gulik (2008). Giovanni de Groot & zijn muurschilderingen in het voormalige Amsterdamse stadhuis op de Dam

Minette Kuijf (2008). Lodewijk Napoleon op de Dam. De verandering van stadhuis tot paleis en het onderzoek naar deze verdwenen periode