For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

Bun venit la Universitatea din Amsterdam

Universitatea din Amsterdam (UvA) a fost înfiinţată în secolul al şaptesprezecelea. În 1632, în timpul Epocii de aur olandeze, a fost fondat în Amsterdam Athenaeum Illustre pentru a-i instrui pe studenţi în domeniile Comerţ şi Filosofie.

În prezent, oferta noastră include una dintre cele mai mari diversităţi de programe predate în limba engleză din Olanda, peste 130 dintre programele noastre de Master fiind predate în engleză. Predarea şi cercetarea în cadrul UvA se desfăşoară în cadrul a şapte facultăţi: Litere, Ştiinţe Sociale şi Comportamentale, Economie şi Afaceri, Drept, Ştiinţe, Medicină şi Stomatologie, având programe care acoperă aproape toate domeniile.

www.uva.nl/en/education

Standarde academice ridicate

UvA face totul pentru obţinerea excelenţei în predare şi cercetare şi suntem permanent bine clasaţi în toate clasamentele universitare recunoscute pe plan internaţional, atât pentru universităţile individuale, cât şi pentru anumite discipline (THE, QS, Shanghai şi CHE). Suntem, de asemenea, membri ai câtorva reţele universitare cu renume în cercetare, cum ar fi LERU (Liga europeană a universităţilor de cercetare) şi Universitas 21, un grup de 27 de universităţi globale de cercetare. Aceste asociaţii de instituţii de cercetare de prim rang, inclusiv Oxford şi Cambridge, au în comun valorile unui proces de învăţământ de calitate ridicată, în cadrul unui mediu de cercetare internaţional competitiv. Pentru studenţi, aceste reţele reprezintă un avantaj, pentru că ei beneficiază de activităţile şi oportunităţile de schimburi academice internaţionale pe care le oferă.

Amsterdam

Având o populaţie de peste un milion de oameni, inclusiv zona periferică, Amsterdam este cel mai mare oraş al ţării şi centrul său financiar, cultural şi creativ. Unul dintre lucrurile care îl fac atât de fermecător este contrastul puternic dintre ambianţa de secol şaptesprezece şi spiritul inovator şi progresist al locuitorilor săi. Faimos pentru clădirile şi canalele sale istorice, Amsterdam este un oraş cu mai multe faţete, fremătând de cunoaştere, comerţ, creativitate şi inovaţie. Atmosfera tolerantă şi lipsa de prejudecăţi a locuitorilor săi reprezintă o invitaţie pentru oameni de ştiinţă, întreprinzători şi artişti, care lucrează adesea împreună. Acest mediu dinamic şi competitiv este cel care atrage studenţii în oraş.

Locaţie principală

Amsterdam este bine conectat la reţeaua de transport din Europa şi are legături excelente cu restul lumii. Oraşul a fost un timp îndelungat o confluenţă culturală şi comercială, oferindu-le studenţilor acces la multe activităţi artistice, de divertisment şi sociale ale unui capitale.

Calitatea vieţii

Amsterdam s-a clasat pe locul 11 din 200 de oraşe din întreaga lume în Sondajul Mercer 2013 privind calitatea vieţii. În cadrul Barometrului pan-european al studenţilor internaţionali, 94% dintre studenţii UvA s-au declarat satisfăcuţi în privinţa siguranţei, iar 91% au declarat că „acesta este locul dorit”.

Campusul este chiar oraşul

În locul unui campus izolat, UvA are clădiri vechi şi noi organizate în jurul a patru grupuri de clădiri răspândite în întregul oraş. Cursurile se ţin în clădiri pitoreşti, care oferă privelişte către canale, sau în laboratoare high-tech. Majoritatea cursurilor de arte şi ştiinţe sociale sunt predate în sau în apropiere de centrul oraşului, iar cursurile de ştiinţe se predau în clădiri moderne din cadrul Science Park Amsterdam.

Asistenţa în probleme de ordin practic

UvA are în prezent peste 3000 de studenţi din întreaga lume, proveniţi din peste 100 de ţări, astfel încât cursurile noastre sunt cu adevărat internaţionale. Le oferim noilor noştri studenţi internaţionali asistenţă consistentă de ordin practic, de exemplu pentru a obţine viză, permis de şedere şi cazare. Facultăţile au consilieri care vă pot ajuta în problemele de zi cu zi.

Avem numeroase modalităţi pentru a vă ajuta să vă petreceţi majoritatea timpului aici. Acestea includ Biroul de Servicii pentru Studenţi (SSD), biblioteci, centre moderne de studii, doctori ai Universităţii, dentişti şi consultanţi, clădiri culturale şi sportive.

www.uva.nl/studentservices

Cerinţe pentru admitere şi cunoştinţe de limba engleză

Licenţă – minim studii liceale echivalente cu studiile pregătitoare pentru universitate în Olanda (VWO), inclusiv subiecte relevante

Master – minim diplomă de licenţă într-un domeniu relevant pentru diploma de Master

Cerinţele suplimentare pentru programele de Licenţă şi de Masterat variază în funcţie de program şi includ o scrisoare de motivaţie, recomandări, o lucrare academică scrisă, scoruri la teste suplimentare  (GMAT, GRE) şi un  curriculum vitae. 

Pentru toate programele internaţionale, studenţii care nu sunt vorbitori native de engleză trebuie să treacă un test de admitere în  limba engleză. Sunt acceptate scorurile de competenţă în limba engleză la următoarele teste:

TOEFL, IELTS (modul academic) şi Examinarea internaţională Cambridge.

Nu toate departamentele sau programele acceptă toate aceste scoruri la teste. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele privind nivelul de cunoaştere a limbii engleze pentru anumite programe, verificaţi informaţiile programului la adresa:

http://www.uva.nl/en/education

Oportunităţi de bursă de studiu

UvA doreşte să atragă cei mai străluciţi studenţi din întreaga lume. În acest scop am implementat două programe de burse de studiu concepute special să le ofere studenţilor non-UE/EEA talentaţi şi motivaţi oportunitatea de a studia în instituţia noastră.

Bursa de excelenţă Amsterdam (AES) - În 2014, a fost lansat noul program prestigios AES adresat studenţilor excepţionali la Master proveniţi din exteriorul Europei. O bursă AES este o bursă de studiu completă pentru un an academic (25,000 EUR), cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an (pentru programele de Master de 2 ani). Selecţia se face pe baza evaluării excelenţei, a ambiţiei şi a relevanţei pentru viitoarea carieră a studentului. 

Bursa de merit Amsterdam (AMS) – Bursa de merit Amsterdam se adresează studenţilor excepţionali din afara EEA. O bursă de studii AMS este, în general, o bursă parţială (cu excepţia beneficiarilor bursei de studiu pentru Ştiinţe) şi este acordată de către facultate sau de către direcţia de studii superioare. Studenţii sunt selectaţi pe baza rezultatelor din anul academic precedent.

Alte burse de studiu

Pe lângă bursele de studiu menţionate mai sus, informaţii privind alte forme de suport financiar pentru studii în Olanda pot fi găsite pe site-ul web Study in Holland.

www.uva.nl/scholarships

www.grantfinder.nl

www.studyinholland.nl