For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

C. (Charlotte) Albers

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Political Sociology: Power, Place and Difference

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15508
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Over

  Charlotte Albers studeerde sociologie (bachelor en master) aan de Universtiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in vraagstukken rondom burgerschap, participatie, kwetsbare groepen en (zorg)beleid. Haar interesse gaat uit naar de wisselwerking tussen de leef- en belevingswereld van mensen en de bredere structuren waarin zij leven. Haar masterscriptie gaat over de manier waarop de kloof tussen de belevingswereld van leerlingen uit kansarme gezinnen en de eisen die het onderwijssysteem aan hen stelt zichtbaar wordt in de micro-sociologische interacties binnen het klaslokaal.

  Momenteel werkt Charlotte aan haar promotieonderzoek naar de sociale, en symbolische betekenissen van geld in het dagelijks leven van jong vowassenen met een (vermoedelijk) licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problemen in Amsterdam. Uit studies blijkt dat een toenemend aantal van deze jong volwassenen kampt met schulden, en ook andere veel voorkomende problemen zoals loverboyproblematiek, dakloosheid, drugshandel en vermogenscriminaliteit kennen een financiële component. We weten echter weinig van de sociale en symbolsiche betekenissen van geld in het leven van deze jong volwassenen, noch van de betekenis van geld voor de participatie van deze groep. Ook in dit onderzoek staat de leef- en belevingswereld van deze jong volwassenen en de manieren waarop deze interacteert met de bredere structuren en verwachtingen van de samenleving centraal. 

 • Onderzoek

  ‘Valuta van betekenis’: een onderzoek naar de betekenis van geld in het leven en participeren van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen in Amsterdam

  Steeds meer jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite om mee te komen in de samenleving. Met name in de overgansperiode naar volwassenheid onstaan er vaak complexe problemen zoals (een combinatie van) dakloosheid, verslaving, criminaliteit, complex ouderschap en schulden. De hulp en ondersteuning die formeel wel beschikbaar is blijkt niet toereikend, niet toegankelijk of niet goed aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van deze groep. Het onderzoeksproject “Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad. Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen” (link) waar het promotieonderzoek deel van uitmaakt streeft ernaar door participatief kwalitatief onderzoek meer inzicht te krijgen in de factoren, mechanismen en patronen die van invloed zijn op de participatiekansen en belemmeringen van deze groep.

  Uitganspunt daarbij is de leef- en belevingswereld van deze jong volwassenen beter te begrijpenEen onderwerp dat door verschillende levensgebieden en problemen heen werkt is: geld. Waar komt hun geld vandaan? Waar gaat het naar toe? Welke sociale en symbolische betekenissen heeft geld in het dagelijks leven van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomdende problematiek. Hoe interacteert dat met wet- en regelgeving en de zorgpraktijk? En wat betekent dit voor burgerschap en participatie? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal ook gekeken worden naar verschillen naar gelang gender, etniciteit en sociaal-economische status en de intersectie daarvan.

   

  Participatie en wetenschap in de praktijk

  Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een academische werkplaats die erop gericht is gedurende het hele onderzoeksproces de dialoog en uitwisseling tussen wetenschap en praktijk te stimuleren. Zo kunnen de inzichten die uit het onderzoek komen ook bijdragen aan een verbeterde zorgpraktijk. Uiteindelijk zijn het betere participatiekansen en een hogere kwaliteit van leven voor deze groep jong volwassenen waar het in dit onderzoek om gaat.

  Gedurende alle fasen van het onderzoek zal Charlotte Albers dan ook nauw samenwerken met assistent –onderzoeker en ervaringsdeskundige Rafaella van den Bosch. 

 • Ancillary activities
  No known ancillary activities