For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M. (Marianne) Boogaard

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Kohnstamm Institute BV

Visiting address
 • Keizer Karelweg 1
Postal address
 • Postbus 94208
  1090 GE Amsterdam
 • Publications

  2020

  2016

  2015

  • Blankman, M., Schee, J., Volman, M., & Boogaard, M. (2015). Primary teacher educators' perception of desired and achieved pedagogical content knowledge in geography education in primary teacher training. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(1), 80-94. https://doi.org/10.1080/10382046.2014.967110 [details]

  2015

  • Boogaard, M., van den Bogaerde, B., Bacchini, C., Curcic, M., de Jong, N., le Pichon, E., & Rasier, L. (Eds.) (2015). Artikelen van de 8e Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2015. Uitgeverij Eburon. [details]

  2009

  • Boogaard, M., & Derriks, M. (2009). Waarden en normen in interculturele context: effecten op burgerschapscompetenties van leerlingen. (SCO-rapport; No. 814). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Boogaard, M., Fukkink, R. G., Schreuder, L., Veen, A., Felix, C., ten Hagen, I., ... Trienekens, N. (2009). Pedagogische kwaliteiten van buitenschoolse opvang: de ontwikkeling van een meetinstrument. (SCO-rapport; No. 821). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

  2008

  • Roede, E., Karsten, S., Leeman, Y., Boogaard, M., Radstake, H., & Veen, A. M. (2008). Een kwestie van perspectief? Etniciteit en cultuur in conflicten op scholen voor basis en voortgezet onderwijs. Den Haag: NICIS Institute. [details]

  2022

  • Boogaard, M., Gaikhorst, L., Veerman, E. H., Gassler, Y., de Graaf, S., Joosse, B., & Ravensteijn, R. (2022). Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen: Handreiking voor leraren. Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.
  • Gassler, Y., de Graaf, S., Joosse, B., Ravensteijn, R., Boogaard, M., Gaikhorst, L., & Veerman, E. H. (2022). Werken met buitenschoolse kennisbronnen: Fundskaarten. Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

  2021

  • Ağirdağ , O., Biesta, G., Bosker, R., Kuiper, R., Nieveen, N., Raijmakers, M., van Tartwijk, J., & Boogaard, M. (2021). Kaders voor kansen : Naar een beoordelingskader kansengelijkheid voor het funderend onderwijs: Verdiepende studie Wetenschappelijke Curriculumcommissie. Curriculumcommissie. [details]

  2019

  • Onderzoeksteam en regiegroep van de Werkplaats Diversiteit (2019). Diversiteit: wanneer handel je hoe, waartoe? De visie van de Werkplaats op diversiteit. In Drie jaar Werkplaats Diversiteit (pp. 15-19). Amsterdam: Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

  2017

  • Boogaard, M., Schenke, W., van Schaik, P., & Felix, C. (2017). Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten: Een verkenning. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2016

  • Boogaard, M., Ledoux, G., & Nieuwelink, H. (2016). Evaluatie subsidie ProDemos: De doeltreffendheid en doelmatigheid van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat . (Rapport Kohnstamm Instituut; No. 959). Kohnstamm Instituut.
  • Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A. B., Kuiper, E., & Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen: Lessen uit wetenschap en praktijk. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2011

  • Schreuder, L., Boogaard, M., Fukkink, R., & Hoex, J. (2011). Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar: springplank naar een gefundeerde aanpak in de buitenschoolse opvang. Amsterdam: Reed Business. [details]

  2009

  • Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, M., & Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken: over de waarde van meetgestuurd onderwijs. (SCO-rapport; No. 812). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

  2008

  • Boogaard, M., Fukkink, R., & Felix, C. (2008). Chillen, skaten, gamen: opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland. (SCO-rapport; No. 787). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Roede, E., Derriks, M. F. G., & Boogaard, M. (2008). Sociale competentie in het Rotterdamse onderwijs. (SCO-rapport; No. 797). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Veen, A. M., Boogaard, M., van Schooten, E. J., & Ledoux, G. (2008). Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 2002-2007 in Schiedam-Vlaardingen. SCO-Kohnstamm Instituut.
  • Veen, A., Boogaard, M., Fukkink, R., & Valkestijn, M. (2008). Wat heb je gedaan vandaag? Een onderzoek naar opvang en educatie rond de basisschool: aanbod, wensen en behoeften. (SCO-rapport; No. 790). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • van Eck, E., & Boogaard, M. (2008). Scholen kijken kritisch naar eigen kwaliteit: kwaliteitszorg in dienst van schoolontwikkeling. Didaktief, 38(4), 34-35. [details]

  2018

  • Pot, J. A. (2018). Tweedetaalleren met handen en voeten: Studies naar de effecten van Total Physical Response bij vierjarige beginnende tweedetaalleerders. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities