For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

Professor of administrative law
Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A9.02
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Introductie

  Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de afdeling Publiekrecht en de sectie Staats- en bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij Europese en Nederlandse financieringsinstrumenten van de overheid  ((Europees) subsidierecht, staatssteun, nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid (revolverende fondsen, publieke prijsvragen en de netwerksubsidie) en de verdeling van schaarse publieke rechten). Daarnaast werkt Jacobine mee aan het beheer van de website www.financiereninnetwerken.nl, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. 
   

  Curriculum vitae

  Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

  In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werkte zij van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht.

  Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Zij was verder van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER).

  Van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2018 was Jacobine werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.


  Relevante nevenfuncties

  Jacobine is lide van de kernredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht), voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij lid van de European Group of Public Law.
   

  Onderwijs

  Jacobine van den Brink geeft zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam veel onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht (mastervak: Financiering door de overheid).

  * Scriptiebegeleiding over onderwerpen op het terrein van het (Europees) bestuursrecht of het (Europees) subsidierecht;

  * PAO-onderwijs op diverse terreinen (subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en Europees bestuursrecht), o.a. voor Kluwer en PAO Leiden;

  * In 2014 verzorgde zij een Summer School in Griekenland op het terrein van het Europees subsidierecht voor de European Public Law Organisation.


  Onderzoek

  De onderzoeksexpertise van Jacobine richt zich op de financieringsinstrumenten van de overheid (subsidies, revolverende fondsen, publieke prijsvragen, staatssteun)  en de europeanisering van het bestuursrecht. Kernpublicaties zijn:

  J.E. van den Brink, Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch, Deventer: Kluwer 2018.

  J.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen (diss. UL), Deventer: Kluwer 2012 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20290)

  J.E. van den Brink, W. den Oudden, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen en fundamentele rechten’, in: Widderhoven & Prechal (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 123-261.

  J.E. van den Brink, ‘Requirements under European Law on the allocation of scarce European subsidies’, in: W. den Ouden, P.C. Adriaanse & F.J. van Ommeren, Allocation of limited public rights and grants in the EU and its Member States, Cambridge: Intersentia 2016, p. 127-161.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Invest-NL: Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld’, NJB 2018, p. 1572-1578.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Subsidie nieuwe stijl – publiek geld verplicht?’, NJB 2016, p. 2888-2897.

  J.E. van den Brink, ‘The Significance of European Administrative Soft Law for the Implementation of European Structural and Investment funds in the Member States’, European Structural and Investment Funds Journal 2016, p. 2-11.

  J.E. van den Brink & J.C.A. van Dam, ‘Nederlandse bestuursrechters en Unierechtelijke ‘beleidsregels’, JB Plus 2014, p. 3-27 (met J.C.A. van Dam).

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Europese subsidies en staatssteun’, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, p. 99-109 (met W. den Ouden).


  Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Jacobine een vijftal promotieonderzoeken:

  • Mw. mr. V.A. (Veerle) van Waarde: het revolverend fonds (samen met dr. R. (Rolf) Ortlep.
  • Mw. mr. L.W. (Louise) Verboeket: de publieke prijs (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.J. (Ellen) Hardy: financiering van de kunst- en cultuursector (samen met prof. mr. T. Hartlief).
  • Maximilian Völlmer: financial instruments and state aid (samen met prof. dr. Phedon Nicolaides).
  • Mw. mr. D.K. Jongkind: de netwerksubsidie (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en mr. A. Drahmann)

   


   


   

   

 • Publications

  2019

  2017

  • van den Brink, J. (2017). Book review: M. Ruffert (ed.), The model rules on EU administrative procedures: Adjudication, Groningen: Europa Legal Publishing, 2016 (200 p.). Review of European Administrative Law, 2017(1), 155-160. https://doi.org/10.7590/187479817X14945955772028
  • van den Brink, J. E., den Ouden, W., Prechal, A., Widdershoven, R. J. G. M., & Jans, J. H. (2017). Rechtsbeginselen en fundamentele rechten. In S. Prechal, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (4e ed., pp. 123-262). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

  2016

  2015

  • den Ouden, W., & Brink, J. E. V. D. (2015). General Principles of EU Law. In Europeanisation of public law (pp. 157-260). Groningen: Europa Law Publishing.

  2014

  • Brink, J. E. V. D., & den Ouden, W. (2014). Europeanisering door rechtsbeginselen: Op weg naar rechtseenheid en duidelijkheid of de bescherming van de Nederlandse burger in gevaar? In Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, 75 jaar VAR (pp. 75-97). (VAR Vereniging voor Bestuursrecht). Den Haag: Boom juridisch.
  • van den Brink, J. E., & Dam, J. C. A. V. (2014). Nederlandse bestuursrechters en unierechtelijke 'beleidsregels'. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 1(1), 3-27.

  2013

  • den Ouden, W., Kortmann, C. N. J., Jongbloed, A. W., Brink, J. E. V. D., & Tjepkema, M. K. G. (2013). De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling: Titel 4.4 Awb geëvalueerd. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie.

  2012

  2010

  • Brink, J. E. V. D. (2010). Europese grenzen aan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. In Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen?: over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie : preadviezen uitgebracht voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 27 november 2009 (pp. 63-141). (Jonge VAR-reeks; Vol. 8). Boom juridisch.

  2018

  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Deventer: Wolters Kluwer.

  2018

  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Maastricht: Maastricht University.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2018). Invest NL: Bankieren met €2,5 miljard publiek geld; welke regels gelden er eigenlijk? Nederlands Juristenblad, 2018(22), 1572-1578.

  2016

  • Brink, J. E. V. D. (2016). Het ESF-arrest: hoe de Nederlandse beginselen van legaliteit en vertrouwen van het Unierechtelijke toneel verdwenen. In 100 jaar AB (pp. 205-210). Deventer: Wolters Kluwer.

  2015

  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2015). AB 2015/225. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 18/12/14 (ECLI:EU:C:2014:2462). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 28(226).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2015). AB 2015/226. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15/04/15 (ECLI:NL:RVS:2015:1152). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 28(226).

  2014

  • van den Brink, J. E. (2014). AB 2014/106. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 13/12/12 ( ECLI:NL:XX:2012:BY7195). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 13(106).
  • van den Brink, J. E. (2014). AB 2014/298. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/09/13 (ECLI:NL:CBB:2013:172). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 31(298).
  • van den Brink, J. E., & Mohammad, A. H. A. (2014). Verzorgen van post-academisch onderwijs als dienst. Ervaringsvoorwaarde is geschikt en noodzakelijk. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 12/12/13 (ECLI:EU:C:2013:831). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 41(389).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Legaliteitsbeginsel. Bevoegdheid tot terugvordering op basis van een communautaire beschikking?. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20/11/13 ( ECLI:NL:RVS:2013:2064). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 30(270).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Terugvordering. Toepassing vertrouwensbeginsel overeenkomstig de voorschriften van het recht van de Unie. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/06/13 ( ECLI:EU:C:2013:407). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 30(270).
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2014). AB 2014/186. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13/03/13 ( ECLI:NL:CBB:2013:BZ6298). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 22(186).
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2014). AB 2014/187. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/09/13 (ECLI:NL:CBB:2013:152). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 22(187).

  2013

  2012

  2011

  • de Kruif, C., & van den Brink, J. E. (2011). Handhavingsplicht strengere nationale regels bij EU-subsidies. Case note on: Gerecht EU, 14/04/11 ( ECLI:EU:T:2011:183). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(368).
  • de Kruif, C., & van den Brink, J. E. (2011). Ontvankelijkheid beroep tot nietigverklaring tegen beschikking die niet tot verzoeksters is gericht. Criterium van het rechtstreeks geraakt zijn. Case note on: Gerecht EU, 4/10/10 ( ECLI:EU:T:2010:423). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(367).
  • van den Brink, J. E. (2011). Europese soft law: niet de status van een wettelijk voorschrift. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27/10/10 (ECLI:NL:CBB:2010:BO2425). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 27(173).
  • van den Brink, J. E. (2011). Geen subsidieverplichting in de zin van artikel 4:37 van de Awb. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14/07/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BN1150). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 5(31).
  • van den Brink, J. E. (2011). Subsidie gefinancierd met EU-geld: strengere uitleg nationaal subsidierecht. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 10/03/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BL6990). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 11(68).

  2010

  • den Ouden, W., & van den Brink, J. E. (2010). AB 2010/283. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 30/12/09, ECLI:NL:RVS:2009:BK7961 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2010). AB 2010/21. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 4/03/09, ECLI:NL:RVS:2009:BH5496 AB Rechtspraak Bestuursrecht.

  2009

  • van den Brink, J. E. (2009). AB 2009/77. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/09/08, ECLI:NL:RVS:2008:BF1012 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2009). USZ 2009/159. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 7/04/09, ECLI:NL:CRVB:2009:BI1719 Uitspraken Sociale Zekerheid.

  2008

  • van den Brink, J. E. (2008). AB 2008/192. Case note on: CRvB, 2/10/07, ECLI:NL:CRVB:2007:B AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/143. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 14/02/08, ECLI:NL:CRVB:2008:BC5634 Uitspraken Sociale Zekerheid.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/299. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 29/07/08, ECLI:NL:CRVB:2008:BD8843 Uitspraken Sociale Zekerheid.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/99. Case note on: CRvB, 30/01/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BC4315). Uitspraken Sociale Zekerheid, 5(99).

  2012

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
   Lid van de VAR-commissie "Europeanisering van het bestuursrecht"
  • Wolters Kluwer
   Vaste annotator en coördinator subsidiecluster AB
  • Kluwer
   Lid van de redactie van de Handboekenreeks Staats- en bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
   Rechter-plaatsvervanger
  • Wolters Kluwer
   Lid van de redactie van de serie Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht
  • HYPE
   Lid comité van aanbeveling
  • Koninklijke Bibliotheek
   Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Koninklijke Bibliotheek
  • Kluwer
   Redactielid Kluwer Collegebundel
  • Evangelische Omroep
   Lid van de Raad van Toezicht
  • Kiesraad
   Lid van de Kiesraad
  • Kluwer
   Redactielid AB, tijdschrift voor administratiefrechtelijke beslissingen
  • Kluwer
   Redactielid AB