For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. K.H.S. (Koert) van Buiren

Faculty of Economics and Business
Section Strategy & International Business

Visiting address
 • Plantage Muidergracht 12
Postal address
 • Postbus 15953
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2017

  • van Buiren, K., & Rose, A. (2017). General Block Exemption Regulation. In P. Werner, & V. Verouden (Eds.), EU State Aid Control: Law and Economics (pp. 221-260). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • van Buiren, K., Gerritsen, M., & van der Voort, J. (2014). The prohibition of overcompensations to services of general economic interest. European State Aid Law Quarterly, 13(1), 61-66. [details]

  2018

  2012

  • van Buiren, K., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, J. (2012). Het effect van aanbesteden op de kwaliteit van het openbaar vervoer. TPEdigitaal, 6(1), 63-74. [details]

  2008

  • Leenheer, J., Gerritsen, M., & van Buiren, K. (2008). Telemarketing: irritatie aan banden gelegd. Tijdschrift voor Marketing, 42(4), 66-68. [details]
  • van Buiren, K., Janssen, K., & Weda, J. (2008). Aanbevelingen bij het rapport ''Drempelvrees?'' : aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies die volgen uit het onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. (SEO-rapport; No. 2008-9). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K., Janssen, K., & Weda, J. (2008). Drempelvrees? : onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. (SEO-rapport; No. 2008-8). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M., van Buiren, K., van Giffen, T., & Risseeuw, P. (2008). The Dutch trust industry: facts & figures. (SEO-rapport; No. 2008-25). Amsterdam: SEO. [details]

  2007

  • Baarsma, B. E., van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leenheer, J., & van Honk, J. (2007). Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering. (SEO-rapport; No. 963). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van der Sluis, J., & van Buiren, K. H. S. (2007). Orienterende monitor Huisartsenzorg: het nieuwe financieringssysteem en marktwerking in de huisartsenzorg. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

  2006

  • van Buiren, K. H. S., Weda, J., & Felsö, F. (2006). Chemie in concurrentie: onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie. (SEO-rapport; No. 918). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M. R., & van Buiren, K. H. S. (2006). De toekomst van groen in economisch perspectief. (SEO-rapport; No. 873). Amsterdam: SEO. [details]

  2005

  • van Buiren, K. H. S., & Holleman, J. (2005). Kengetallen goede doelen 2004: een inventarisatie onder VFI leden. (SEO-rapport; No. 828). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Risseeuw, P. (2005). Back to normal: brancheverkenning architectenbureaus 2004. Blad Na, 12(20).
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Brancheverkenning architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 847). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Performance monitor architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 852). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Performance monitor architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 852). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M. R., van Buiren, K. H. S., & Holleman, J. (2005). Groen onder druk: bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004. (SEO-rapport; No. 857). Amsterdam: SEO. [details]

  1999

  • Theeuwes, J. J. M., & van Buiren, K. H. S. (1999). Evaluatie van reintergratie: eindrapport. (SEO-Rapport; No. 507). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Theeuwes, J. J. M., & van Buiren, K. H. S. (1999). Nederland in 2010 met in het bijzonder de gevolgen van verschillende ontwikkelingen voor welzijn, hulpverlening en opvang. (SEO-Rapport; No. 518). Amsterdam: SEO,Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Theeuwes, J. J. M. (1999). Evaluatie van reïntergratie: eindrapport. SEO-Rapport, (507).
  • van Buiren, K. H. S., Endendijk, L., Muskens, J., & Theeuwes, J. J. M. (1999). Nederland in 2010 met in het bijzonder de gevolgen van verschillende ontwikkelingen voor welzijn, hulpverlening en opvang. SEO-Rapport, (518).
  • van Buiren, K. H. S., Zijderveld, C. E., & van Praag, B. M. S. (1999). Het aanbod van vrijwilligerswerk in Nederland. SEO-Rapport, (504). [details]

  1998

  • Manshanden, W. J. J., & van Buiren, K. H. S. (1998). Investeren in Amsterdamse kennis. (SEO-rapport; No. 474). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • de Groot, A. W. M., van Buiren, K. H. S., Overtoom, I. W. D., Zijl, M., Velthuijsen, J. W., & Verheijden, F. C. N. M. (1998). Natuurlijk vermogen: een empirische studie naar de economische waardering van natuurgebieden in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder. (SEO-rapport; No. 465). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Velthuijsen, J. W. (1998). De BV Welzijn: een onderzoek naar de economische betekenis van sociaal-cultureel werk. (SEO-rapport; No. 469). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Hetterschij, J. M. A., & Velthuijsen, J. W. (1998). De BV Sociaal Cultureel Werk: een onderzoek naar de economische betekenis van de sector. (SEO-rapport (samenvatting van De BV Welzijn); No. 469a). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., van Praag, B. M. S., & Zijderveld, C. E. (1998). Inspelen op de markt van strijkinstrumenten. (SEO-rapport; No. 476). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]

  2018

  • Behrens, C., & van Buiren, K. (2018). Een openbaredienstverplichting voor Caribisch luchttransport. Economisch-Statistische Berichten, 103(4758), 92-93. [details]
  • Hers, J., Witteman, J., Rougoor, W., & van Buiren, K. H. S. (2018). The Role of Investments Hubs in FDI, Economic Development and Trade: Ireland, Luxembourg, Mauritius, the Netherlands, and Singapore. (SEO-report; No. 2018-40). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2017

  • Fijnje, J., in 't Veld, D., & van Buiren, K. (2017). Verantwoord aanbesteden is het doelgroepvervoer. Sociaal Bestek, 79(2), 13-15. [details]
  • van Buiren, K., & Smits, T. (2017). Kwaliteit aanbesteed ov daalt gedurende de concessieperiode. Economisch-Statistische Berichten, 102(4745), 45-47. [details]
  • van Buiren, K., Fijnje, J., Smits, T., & Bisschop, P. (2017). Eindevaluatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba: Effectiviteit, doelmatigheid, duurzaamheid en onbenut potentieel van de meerjarenprogramma’s in de periode 2000-2016. (SEO-rapport ; No. 2017-12). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/eindevaluatie-meerjarenprogrammas-fondo-desaroyo-aruba/ [details]
  • van Buiren, K., Rosenboom, N., Behrens, C., & Fijnje, J. (2017). Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek? Position paper over de economische effecten van inbesteden van beveiliging door het Rijk. (SEO-rapport; No. 2017-75). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2016

  2015

  • van Buiren, K., & Smits, T. (2015). Kosten per plaatskilometer in het ov. Economisch-Statistische Berichten, 100(4702), 49. [details]
  • van der Voort, J., van Buiren, K., & Ys, E. (2015). Onderzoek handelsbevordering Koninkrijk: onderzoek naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij de handel met Latijns-Amerika en bestaande faciliteiten gericht op handelsbevordering. (SEO-rapport; No. 2015-11). Amsterdam: SEO. [details]

  2014

  2013

  • van Buiren, K. H. S., & van Gent, C. (2013). Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland: advies aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire. (SEO-rapport; No. 2013-40). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & van Halderen, L. M. J. (2013). Corporate Governance Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.: onderzoek naar de besluitvorming en verantwoording rondom het project WEB-Ecopower en aanbevelingen voor versterking van de governance. (SEO-rapport; No. 2013-66). Amsterdam / Kralendijk: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., van der Voort, A. J. M., & Leussink, L. (2013). Toezien op de rekening van toezicht: onderzoek naar de economische effecten van vijf casussen van publiek-private samenwerking van het programma Sggv. (SEO-rapport; No. 2012-81). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2012

  • Baarsma, B. E., van der Voort, A. J. M., & van Buiren, K. H. S. (2012). Het roer moet om: naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten. (SEO-rapport; No. 2012-70). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR blijft in gebreke in leveren van praktisch regeringsadvies. Me Judice : Economen in Debat, 2012(13 juni 2012). [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR verliest zich in wensdromen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(30 april 2012). [details]
  • van Buiren, K. (2012). Concurrentie bij OV-aanbestedingen. Economisch-Statistische Berichten, 97(4639/4640), 438. [details]
  • van Buiren, K. (2012). Concurrentie is cruciaal voor slagen aanbesteding openbaar vervoer. Me Judice : Economen in Debat, 2012(21 april). [details]
  • van Buiren, K. H. S., & van der Voort, A. J. M. (2012). Financieel-economische beoordeling Exploitatiebijdrage Veerdienst Gorinchem: Boven Hardinxveld - Werkendam - Gorinchem - Sleeuwijk. (SEO-rapport; No. 2012-03). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Breda: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. (SEO-rapport; No. 2012-28). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg. (SEO-rapport; No. 2012-61). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Tilburg: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. (SEO-rapport; No. 2012-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Smits, T. C., & Leussink, L. (2012). Stresstest gemeente Haarlemmermeer: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Haarlemmermeer. (SEO-rapport; No. 2012-73). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Smits, T. C., & Leussink, L. (2012). Stresstest gemeente Zoetermeer: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer. (SEO-rapport; No. 2012-72). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Amsterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam. (SEO-rapport; No. 2012-14). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Den Haag: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Den Haag. (SEO-rapport; No. 2012-16). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Eindhoven: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Eindhoven. (SEO-rapport; No. 2012-17). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Rotterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam. (SEO-rapport; No. 2012-15). Amsterdam: SEO. [details]

  2011

  • Baarsma, B., van Buiren, K., & Koopmans, C. (2011). Spoorzoeken: economische beoordeling van de NMa Marktscan Personenvervoer per spoor. (2011; No. 52). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/spoorzoeken/ [details]
  • van Buiren, K., & Gerritsen, M. (2011). Significante besparing door aanbesteding openbaar vervoer. Economisch-Statistische Berichten, 96(4613), 413. [details]

  2010

  • Baarsma, B., & van Buiren, K. (2010). Marktafscherming bij forensisch onderzoek. Economisch-Statistische Berichten, 95(4599), 758-761. [details]

  2007

  • van Buiren, K. H. S., & Gerritsen, M. (2007). Over compensaties van Diensten van Algemeen Economisch Belang. Economisch-Statistische Berichten, 92(4518), 570-571.

  Media appearance

  • Baarsma, B. E. & van Buiren, K. H. S. (29-01-2016). Dicht her lek in wet voor ondernemende overheid Financieele Dagblad. Dicht het lek in wet voor ondernemende overheid.

  2013

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities