For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. T.M.T. (Maarten) Coolen

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Critical Cultural Theory
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Oude Turfmarkt 141
Postal address
 • Oude Turfmarkt 141
  1012 GC Amsterdam
 • Profiel

  Bovenaan deze pagina vindt u een balk met 'klikbare' verwijzingen.

  At the top of this page you will find a bar with 'clickable' links .

  Onderzoek

  In mijn cultuurfilosofisch en wijsgerig-antropologisch onderzoek richt ik mij op twee fenomenen van onze hoogmoderne cultuur:het toenemend reflexieve karakter van het moderne leven, en de daarmee samenhangende verandering in de betekenis van de lichamelijkheid van de mens.

  Research

  My research in the field of philosophy of culture and philosophical anthropology is governed by my interest in two phenomena typical of our high modern age: the increasingly reflexive character of modern life, and, in connection with this, the change in the significance of human corporeality. 

  Meer ... / more ...

  Onderwijs

  De volgende colleges worden door mij verzorgd: Cultuurfilosofie, Mens en cultuur in 20e-eeuwse filosofische stromingen, Filosofische teksten: Fenomenologie van de waarneming van Maurice Merleau-Ponty en Filosofie van mens en cultuur: reflexieve moderniteit.

  Teaching

  My courses cover: Philosophy of Culture, Man and Culture in Twentieth-Century Philosophy, Philosophical Texts: Maurice Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception and Philosophy of Man and Culture: Reflexive Modernity

  Meer... / more ...

  En wat nog meer?

  Onder deze verwijzing zijn nog wat andere zaken opgenomen.

  And What Else?

  Here you will find some other items .

  Meer ... / more ...
 • Onderzoek / Research

  Wijsgerig onderzoek: twee fenomenen uit de hoogmoderne cultuur

  In mijn cultuurfilosofisch en wijsgerig-antropologisch onderzoek onderzoek richt ik mij op twee fenomenen van onze hoogmoderne cultuur: het toenemend reflexieve karakter van het moderne leven, en de daarmee samenhangende verandering in de betekenis van de lichamelijkheid van de mens. Nadere informatie vindt u via de lverwijzingen hieronder.

  PhilosophicalInquiry: Two phenomena of high-modern culture

  My reasearch falls within in the fields of philosophy of culture and philosophical anthropology The choice of the topics of my research is governed by my interest in how modern humans cope with the effect of an ever increasing loss of a given world order, as they search to find for themselves a framework that can provide them with meaningful orientations, when dealing with their relation to nature, shaping their social and political institutions and defining their individual identities. All these areas of modern life, it appears, require more and more a reflexive attitude. In this context he also tries to demonstrate in which manner this reflexivity is, in the end, grounded in the corporeal nature of human existence.

  Publicaties / Publications

 • Onderwijs / Teaching

  Verwijzingen naar de studiegids 2008/2009

  Hieronder staan van de colleges die ik verzorg en van de andere onderwijsvoorzieningen waarvoor ik verantwoordelijk ben, de verwijzingen naar de studiegids 2008/2009 .

  Cultuurfilosofie (P) Mens en cultuur in 20e-eeuwse filosofische stromingen (BA) Filosofische tekst: Maurice Merleau-Ponty, Feomenologie van de waarneming (BA) Filosofie van mens en cultuur: reflexieve moderniteit (MA) Scriptie BA wijsbegeerte Scriptie MA wijsbegeerte

  The English part of this page is under construction.

 • En wat nog meer? / And What Else?

  Hegel in Neon

  Op devoorgevel van het Hauptbahnhof van Stuttgart prijkt een tekst van G.W.F. Hegel, in neonletters, uit Phänomenologie des Geistes, Werke 3 , Frankfurt am Main, Suhrkamp 1969, p. 69r3vo (Einleitung). Het is een kunstwerk uit het begin van de jaren negentig van de Amerikaanse conceptuele kunstenaar Joseph Kosuth (1945- ).   [Mijn foto]   

  Hegel in Neon

  On the Hauptbahnhof  in Stuttgart a text by G.W.F. Hegel is displayed, in neon letters, taken from  Phänomenologiedes Geistes, Werke 3, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1969, p. 69 (Einleitung), translated by A.V. Miller, after having changed the text a little, as follows: "[Should we not be concerned] asto whether this fear of error is not just the error itself."   The work of art was made at the start of the nineties by theAmerican conceptual artist JosephKosuth (1945-). [My photo]

 • Publications

  2014

  • Coolen, M. (2014). Bodily Experience and Experiencing One's Body. In J. de Mul (Ed.), Plessner's philosophical anthropology: perspectives and prospects (pp. 111-128). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • Coolen, M. (2013). Anders zien dan we gewend zijn. Krisis, 2013(2), 35-38. [details]
  • Coolen, M. (2013). Helmuth Plessner. In R. Celikates, R. Gabriëls, J. F. Hartle, P. Lemmens, & T. Lijster (Eds.), De nieuwe Duitse filosofie: denkers en thema's voor de 21e eeuw (pp. 216-228). Amsterdam: Boom. [details]
  • Coolen, M. (2013). Voorbij de liberale opvatting van vrijheid? Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 105(2), 99-102. [details]

  2009

  • Coolen, M. (2009). Essere e luogo: l’esperienza della posizionalità. In B. Accarino (Ed.), Espressività e stile: la filosofia dei sensi e dell'espressione in Helmuth Plessner (pp. 159-178). Milano: Mimesis. [details]

  2003

  • Coolen, M. (2003). Transhumane antropologie: naar aanleiding van J. de Mul, Cyberspace odyssee (2002). Filosofie & Praktijk, 24, 52-56.

  2002

  • Coolen, M. (2002). Inleiding. In M. Coolen, & K. van der Wal (Eds.), Het eigen gewicht van de dingen: milieufilosofische opstellen (pp. 7-12). Budel: Damon. [details]
  • Coolen, M. (2002). Om de plaats van de mens in de natuur. In T. M. T. Coolen, & K. van der Wal (Eds.), Het eigen gewicht van de dingen; milieufilosofische opstellen (pp. 165-198). Budel: Damon. [details]

  2001

  • Coolen, M. (2001). Becoming a Cyborg as One of the Ends of Disembodied Man. In R. Chadwick, & L. Introna (Eds.), Proceedings of the 2001 Conference on Computer Ethics, Philosophical Enquiries: IT & the Body (pp. 49-60). Lancaster University.
  • Coolen, M. (2001). De reflexiviteit van het zelf in de hoogmoderne cultuur. In T. Koetsier, K. Vintges, & H. Schwab (Eds.), Word ik van filosofie een beter mens? (pp. 35-43). Budel: Damon.
  • Coolen, M. (2001). De soap als relaas van het voortdurend verschuivend heden. In F. van Peperstraten (Ed.), Jaarboek voor esthetica, 2001 (pp. 110-125). Tilburg: Nederlands Genootschap voor Esthetica. [details]

  2000

  • Smidt, M. P., Cox, J. J., van Schaick, H. S., Coolen, M., Schepers, J., van der Kleij, A. M., & Burbach, J. P. (2000). Analysis of three Ptx2 splice variants on transcriptional activity and differential expression pattern in the brain. Journal of neurochemistry, 75(5), 1818-25. https://doi.org/10.1046/j.1471-4159.2000.0751818.x

  1999

  • Coolen, M. (1999). Zeker lezen: filosofische antropologie. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 39(5), 44-46.

  1997

  • Coolen, M. (1997). De reflexieve functie van de soap. In A. W. M. Mooij, & G. A. M. Widdershoven (Eds.), Hermeneutiek & politiek (pp. 123-129). Delft: Eburon. [details]
  • Coolen, M. (1997). Inleiding bij themanummer Nederlandse filosofen over de techniek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1(89), 2-5. [details]
  • Coolen, M. (1997). Inleiding. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89(1), 2-5. [details]
  • Coolen, M. (1997). Jan Hollak over de betekenis van de informatietechniek voor de filosofie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1(89), 44-66. [details]
  • Coolen, M. (1997). Jan Hollak over de betekenis van de informatietechniek voor de filosofie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89(1), 44-66. [details]
  • Coolen, M. (1997). Jan Hollak over de betekenis van de informatietechniek voor de filosofie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89(1), 44-66. [details]
  • Coolen, M. (1997). Totaal verknoopt; internet als verwerkelijking van het moderne mensbeeld. In J. Vorstenbosch, & Y. de Boer (Eds.), Virtueel verbonden; filosoferen over cyberspace (pp. 28-59). Amsterdam: Parresia. [details]
  • Coolen, M. (1997). Totaal verknoopt; internet als verwerkelijking van het moderne mensbeeld. In J. Vorstenbosch, & Y. de Boer (Eds.), Virtueel verbonden; filosoferen over cyberspace (pp. 28-59). Amsterdam: Parresia. [details]

  1996

  • Coolen, M. (1996). Hoe in een posttraditionele cultuur betekenis werkelijk kan bestaan. In H. A. E. Zwart, & J. A. G. Gruppelaar (Eds.), Congresbundel CEKUN-symposium Ethiek als actualiteitsdiagnose (6 oktober 1995) (pp. 57-63). Nijmegen: Centrum voor Ethiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. [details]

  1995

  • Coolen, M. (1995). Het momentane karakter van de vervulling van het verlangen naar zin [The momentaneous nature of the fulfilment of the longing for sense. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 36(2), 54-58. [details]
  • Coolen, M. (1995). Informatietechniek en mensbeeld [Information Technology and the Concept of Man]. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 36(1), 26-32. [details]

  1993

  • Coolen, M. (1993). Grenzen van intimiteit. In B. Nagel, & B. Schomakers (Eds.), Levende aandacht; opstellen voor Cornelis Verhoeven, (pp. 80-93). Baarn: Ambo.

  1992

  • Coolen, M. (1992). De machine voorbij: Over het zelfbegrip van de mens in het tijdperk van de informatietechniek. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, eigen beheer.

  1989

  • Coolen, M. (1989). Enkele filosofisch-antropologische notities over het maken. In W. Achterberg (Ed.), Natuur: Uitbuiting of respect; natuurwaarden in discussie (pp. 46-64). Kampen: Kok Agora.

  1988

  • Coolen, M. (1988). Over de maat van het maken. In B. Nagel (Ed.), Maken en breken; beschouwingen over produktie en spiritualiteit (pp. 67-92). Kampen: Kok Agora.

  1987

  • Coolen, M. (1987). Bespreking van: E. Schuurman, Tussen technische overmacht en menselijke onmacht; verantwoordelijkheid in een technische maatschappij (1985). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 79(1), 67-68.
  • Coolen, M. (1987). De machine als werkend teken: over de metafysische strekking van de informatietechnologie. In L. O. Fleischhacker (Ed.), Reflexiviteit en metafysica: Bijdragen aan het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. J.H.A. Hollak (pp. 38-58). Delft: Eburon.
  • Coolen, M. (1987). Philosophical Anthropology and the Problem of Responsibility in Technology. In P. T. Durbin (Ed.), Philosophy and Technology, Vol. 3: Technology and Responsibility (pp. 41-65). Dordrecht: Reidel.

  1986

  • Coolen, M. (1986). Artificiële intelligentie als de metafysica van onze tijd. In P. Hagoort, & R. Maessen (Eds.), Geest, computer, kunst (pp. 124-149). Amsterdam: Grafiet.

  1981

  • Coolen, M. (1981). Techniek en kritiek; naar aanleiding van K. Steinbuch, Diese verdammte Technik, Filosofie en praktijk 2(1981)142-147. Filosofie & Praktijk, 2, 142-147.
  • Coolen, M., & Kleiss, R. (1981). Ecologie en ideologie73(1981)20 43. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 73(1), 20-43.

  2008

  • Coolen, M. (2008). Being and place: experiencing positionality. In B. Accarino, & M. Schloßberger (Eds.), Expressivität und Stil: Helmut Plessners Sinnes-und Ausdrucksphilosophie (pp. 151-165). (Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie; No. 1). Berlin: Akademie Verlag. [details]
  • Coolen, M. (2008). Preface. In H. L. Dreyfus (Ed.), Skilled coping as higher intelligibility in Heidegger's 'Being and time' (pp. 7-12). (Spinoza lectures). Assen: Van Gorcum. [details]
  • Coolen, M. (2008). Reflexieve zedelijkheid in de hoogmoderne samenleving. In J. Buve, & T. Slootweg (Eds.), Hegel actueel: over de betekenis van het Hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw (pp. 19-54). (Acta Launiana; No. 3). Deventer: Universitaire Pers. [details]

  2002

  • Coolen, M., & van der Wal, K. (2002). Het eigen gewicht van de dingen: milieufilosofische opstellen. Budel: Damon. [details]

  2001

  • Coolen, M. (2001). Het werkelijke leven in virtuele netwerken, naar aanleiding van : M. van den Boomen [Review of: (2000) Leven op het net; de sociale betekenis van virtuele gemeenschappen]. Krisis, 2(2), 71-74. [details]

  1997

  • Coolen, M. (1997). De reflexieve functie van de soap. In A. W. M. Mooij, & G. A. M. Widdershoven (Eds.), Hermeneutiek & politiek (pp. 123-139). Delft: Eburon. [details]
  • Coolen, M. (1997). Totaal verknoopt; internet als verwerkelijking van het moderne mensbeeld. In J. Vorstenbosch, & Y. de Boer (Eds.), Virtueel verbonden; filosoferen over cyberspace (pp. 28-59). Amsterdam: Parresia. [details]

  1996

  • Coolen, M. (1996). De antropologische noodzaak van transcendentie. In A. J. Leijen, W. F. C. M. Derkse, & B. M. J. Nagel (Eds.), Subliem niemandsland; opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en transcendentie (pp. 309-324). Best: Damon & Radboudstichting. [details]
  • Coolen, M. (1996). Hoe in een posttraditonele cultuur betekenis werkelijk kan bestaan. In H. A. E. Zwart, & J. A. G. Gruppelaar (Eds.), Congresbundel CEKUN-symposium Ethiek als actualitijdsdiagnose (pp. 57-63). Nijmegen: Centrum voor Ethiek. [details]

  1994

  • Coolen, M. (1994). Towards a Hermeneutics of Nature: on the Necessity of Enduring Distance. In W. Zweers, & J. J. Boersema (Eds.), Ecology, Technology and Culture; Essays in Environmental Philosophy (pp. 118-126). Cambridge: The White Horse Press.
  • Coolen, M. (1994). Towards a Hermeneutics of Nature: on the Necessity of Enduring Distance. In W. Zweers, & J. J. Boersema (Eds.), Ecology, Technology and Culture; Essays in Environmental Philosophy (pp. 118-126). Cambridge: The White Horse Press. [details]
  • Coolen, M. (1994). Towards a Hermeneutics of Nature: on the necessity of Enduring Distance. In W. Zweers, & J. J. Boersema (Eds.), Ecology, Technology and Culture; Essays in Environmental Philosophy (pp. 118-126). Cambridge: The White Horse Press.

  1992

  • Coolen, M. (1992). De machine voorbij; over het zelfbegrip van de mens in het tijdperk van de informatietechniek [The Machine and Beyond; on the Self-Concept of Man in the Age of Information Technology]. Meppel and Amsterdam: Boom. [details]

  2018

  • Coolen, M. (2018). Gesitueerde vrijheid. Filosofie-tijdschrift, 28(2), 26-31. [details]
  • Coolen, M. (2018). Het eigen lichaam: vertrouwd en vreemd. In C. Bremmers, G-J. van der Heiden, & P. Reynaert (Eds.), Fenomenologie als houding: Bijdragen aan een fenomenologische wijsbegeerte (pp. 165-186). Brussel: University Press Antwerp. [details]
  • Coolen, M. (2018). Lichamelijk perspectief op de wereld. Filosofie-tijdschrift, 28(2), 2-9. [details]
  • Coolen, M. (2018). Maurice Merleau-Ponty. In Filosofen van deze tijd (14e ed., pp. 153-167). Prometheus.

  2013

  • Coolen, M. (2013). Boekbespreking: Een veelgelaagde natuur [Bespreking van: K. van der Wal (2012) Nieuwe vensters op de werkelijkheid: contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling]. Filosofie & Praktijk, 34(3), 84-87. [details]

  2011

  • Coolen, M. (2011). De excentrische positie van de mens: Helmuth Plessner. In Wijsgerige antropologie: over de betekenis van mens-zijn (pp. 58-66). Amsterdam: Instituut voor Filosofie.
  • Coolen, M. (2011). Lichaam en wereld: Maurice Merleau-Ponty. In Wijsgerige antropologie: over de betekenis van mens-zijn (pp. 49-57). Amsterdam: Instituut voor Filosofie.

  2010

  • Coolen, M. (2010). [Bespreking van: I. Devisch (2008) De roze billen van Renoir: een inleiding in de medische filosofie]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 102(3), 212-214. [details]

  1999

  • Coolen, M. (1999). Het dubbele karakter van de lichamelijkheid van de mens. Filosofie, 9(5), 4-13.

  1997

  • Coolen, M. (1997). Inleiding bij het themanummer Nederlandse filosofen over de techniek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89(1), 2-5. [details]

  1996

  • Coolen, M. (1996). Friedrich Dessauer: 'Techniek zet de goddelijke schepping voort'. De Ingenieur, 108(3), 32-34. [details]
  • Coolen, M., & Risselada, T. F. (1996). Martin Heidegger: 'Wereld niet vereenzelvigen met een groot technisch bestand'. De Ingenieur, 108(18), 23-25. [details]

  1995

  • Coolen, M. (1995). Het momentane karakter van de vervulling van het verlangen naar zin. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 36(2), 54-58. [details]
  • Coolen, M. (1995). Informatietechniek en mensbeeld. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 36(1), 26-32. [details]

  1994

  • Coolen, M., & van Gijn, J. (1994). Filosoof Arnold Gehlen - Techniek maakt de mens. De Ingenieur, 106(17), 32-34. [details]

  1993

  • Coolen, M. (1993). Van simulaties en spiegelingen: Enkele reflecties over virtuele werelden. La Linea, (dec. 1993), 33-50.
  • Coolen, T. M. T., & Haaksma, H. W. H. (1993). Aristoteles leert ingenieur veel over de kunst van het maken. De Ingenieur, 105(10), 46-48.

  1985

  • Coolen, M. (1985). De rol van de ervaring in de natuurwetenschappen. In C. A. Kwast (Ed.), Een Inleiding in de Filosofie 1 (pp. 125-136). Open Universiteit.
  • Coolen, M. (1985). De rol van de ervaring in de natuurwetenschappen. In C. A. Kwast (Ed.), Een inleiding in de filosofie (pp. 10). Heerlen: Open Universiteit.
  • Coolen, M. (1985). Descartes' filosofie van de natuurwetenschappen. In C. A. Kwast (Ed.), Een inleiding in de filosofie 1 (pp. 111-122). Heerlen: Open Universiteit.

  1969

  • Coolen, M. (1969). Daarom heb ik geen namen genoemd. De Gids, 132(3), 171-175.

  2018

  • Coolen, M. (Accepted/In press). Affective Intentionality, Its Fulfilment and Breakdown: Understanding the Human Condition. Paper presented at 24th World Congress of Philosophy: Learning to Be Human, Bejing, China.

  Journal editor

  • Coolen, M. (editor) (1997). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (Journal).
  • Coolen, M. (editor) (1997). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (Journal).

  Talk / presentation

  • Coolen, M. (speaker) (9-12-2016). Understanding the Other’s Alienness: a Phenomenological Approach, Fourth annual OZSW conference, Groningen.
  • Coolen, M. (invited speaker) (19-10-2016). De burn-out generatie, Congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam.
  • Coolen, M. (invited speaker) (13-10-2016). De mens leeft als dubbelganger van zichzelf: Helmuth Plessner, Radboud Reflects, Nijmegen.
  • Coolen, M. (invited speaker) (9-5-2016). A Philosophical Anthropological Grounding of Empathy, Workshop on Empahy, Amsterdam.
  • Coolen, M. (speaker) (19-4-2016). On the Nature of Self-Understanding, What is it to be human?, Utrecht.
  • Coolen, M. (speaker) (17-4-2016). Ben ik de presentatie van mijzelf?, Labeling Identity, Amsterdam.
  • Coolen, M. (speaker) (11-12-2015). Affective Intentionality: Fulfilment and Breakdown, Third Annnual OZSW Conference, Amsterdam.
  • Coolen, M. (invited speaker) (23-4-2015). Mediated Immediacy and the Emboied Self, Workshop Phenomenology, Affectivity and the Embodied Mind, Pilzen.
  • Coolen, M. (invited speaker) (15-4-2015). Narratieve identiteit: een uitdaging voor generatie Y, Symposium VGSU over generatie Y, Utrecht.
  • Coolen, M. (speaker) (20-3-2015). Phenomenological Perspectives on the Embodied Self, The Ideas of Phenomenology, Contemporary Varieties of Phenomenological Research,, Nijmegen.

  Others

  • Coolen, M. (organiser) (15-12-2017). Phenomenology of Love, Amsterdam. Rudolf Bernet (Leuven), Maarten Coolen (Amsterdam), Sanneke de Haan (Tilburg), Hans-Peter Krüger (Postdam), Heleen Pott (Rotterdam/Maastricht) (organising a conference, workshop, ...).
  • Coolen, M. (organiser) (9-2-2017). Het kwaad - in psychiatrie en filosofie, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Coolen, M. (organiser) (9-5-2016). Workshop on Empahy, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Coolen, M. (participant) (2015). Radio-documentaire in de VPRO-serie Ongewone Verhalen (other).
  • Coolen, M. (participant) (21-6-2001). Workshop over identiteit, Wageningen (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities