For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

dr. R. (Rob) van Es

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Transnational Configurations, Conflict and Governance
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: B9.10
Postal address
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Eigen website:

  Zie voor meer informatie mijn eigen site www.robvanes.com

 • Publications

  2019

  • Sanchez-Duffhues, G., Mikkers, H., de Jong, D., Szuhai, K., de Vries, T. J., Freund, C., ... ten Dijke, P. (2019). Generation of fibrodysplasia ossificans progressiva and control integration free iPSC lines from periodontal ligament fibroblasts. Stem Cell Research, 41, [101639]. https://doi.org/10.1016/j.scr.2019.101639 [details]

  2012

  2010

  2005

  • van Es, R. (2005). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In B. van Ruler (Ed.), Communicatiemanagement in communicatiewetenschappelijk perspectief (pp. 281-293). Boom.
  • van Es, R. (2005). Media en ethiek. In J. Braeckman (Ed.), Ethiek van DNA tot 9/11 (pp. 201-226). Amsterdam University Press.

  2004

  • van Es, R. (2004). Ethiek van Public Relations. Het morele kapitaal. In J. Mastenbroek (Ed.), Public Relations: De communicatie van organisaties (pp. 117-128). Kluwer.
  • van Es, R. (2004). Transcultural Ethics: Beyond the Electronic Economy of MTV. In P. Koslowski (Ed.), Business Ethics and the Electronic Economy (pp. 144-158). Springer.
  • van Es, R. (2004). Veranderfilosofie en ethiek van organiseren: naar passende vormen van verantwoordelijkheid. M & O : tijdschrift voor management en organisatie, 58, 102-115.
  • van Es, R., & French, W. (2004). Resolving Conflicts over Ethical Issues: Face-to-face versus Internet Negotiatons. Journal of Business Ethics, 53(1/2), 165-172.

  2003

  2002

  • van Es, R. (2002). Een kritische genealogie van organisatiecultuur. Filosofie in bedrijf, 14, 15-26.
  • van Es, R. (2002). From Impartial Advocates to Political Agents: Role Switching and Trustworthiness in Consultancy. Journal of Business Ethics, 39(1-2), 145-151. https://doi.org/10.1023/A:1016300606233
  • van Es, R. (2002). Moral Compromise: Owen and Holbrooke mediating the Bosnia Conflict. International Negotiation, 7, 169-183.
  • van Es, R. (2002). Persistent Ambiguity and Moral Responsibility in Rashomon. In K. Stoehr (Ed.), Film and Knowledge: Essays on the Integration of Images and Ideas (pp. 102-120). McFarland.
  • van Es, R., & French, W. (2002). Constructivist Negotiation Ethics. Journal of Business Ethics, 47, 83-90.

  2000

  • van Es, R. (2000). Ethiek in adviesprocessen. Samsom/Kluwer.
  • van Es, R., & Meijlink, T. (2000). The Dialogical Turn of Public Relation Ethics. Journal of Business Ethics, 27(1-2), 69-77. https://doi.org/10.1023/A:1006440320961

  1997

  • van Es, R. (1997). Machinisten en Managers: Strategisch onderhandelen over cultuurverandering bij de NS. Nijenrode Management Review, 23-28.

  1996

  • van Es, R. (1996). Negotiating Ethics: On ethics in negotiation and negotiating in ethics. Eburon Publishers.

  1995

  • van Es, R. (1995). Onderhandelingsstijlen van Nederlandse managers. Negotiation Journal, 41-48.

  1994

  • van Es, R., & Meerts, P. (1994). Het zelfbeeld van onderhandelaars in de Europese gemeenschap. Negotiation Journal, 1994, 28-35.

  1993

  1992

  • van Es, R., & Lindenbergh, D. (1992). The Changes for Europe´s Gamblers. Business Ethics: A European review, 68-72.

  1991

  • van Es, R. (1991). Een ethiek van belangen. Wolters Noordhoff.
  • van Es, R. (1991). Naar een onderhandelingsethiek: Casus: ondernemen in Zuid-Afrika. Filosofie & Praktijk, 1-17.
  • van Es, R. (1991). Tussen Hobbes en Habermas: Ethiek via onderhandelen. Negotiation Journal, 43-50.

  1990

  • van Es, R. (1990). Discussie-ethiek ter discussie. Krisis, 88-91.

  2016

  • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). De stad als organisatie: lessen uit The Wire. Deventer: Vakmedianet. [details]

  2014

  • van Es, R. (2014). Het model voor morele besluitvorming. Werkboek. (2e ed.) Deventer: Vakmedianet.
  • van Es, R. (2014). Praktijkboek veranderdiagnose. Deventer: Kluwer. [details]
  • van Es, R. (2014). Veranderdiagnose: de onderstroom van organiseren. - Tweede druk, eerste oplage. Deventer: Vakmedianet Management. [details]
  • van Es, R. (2014). Inleiding. In R. van Es (Ed.), Praktijkboek veranderdiagnose (pp. 11-14). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Es, R. (2014). Veranderkundige inzichten: conclusies en het bijgestelde diagnosemodel. In R. van Es (Ed.), Praktijkboek veranderdiagnose (pp. 229-242). Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • van Es, R. (2012). Het model voor morele besluitvorming: werkboek. Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • van Es, R. (2011). Diagnosing Change. The organizational undercurrent. Deventer: Kluwer.
  • van Es, R. (2011). Professionele ethiek: morele besluitvorming in organisaties en professies. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • van Es, R. (2009). Noem het vooral geen cultuurverandering: woord vooraf. In R. van Es, J. Boonstra, & H. Tours (Eds.), Cultuurverandering: mythe en realiteit (pp. 9-26). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Es, R., Boonstra, J., & Tours, H. (2009). Cultuurverandering: mythe en realiteit. Deventer: Kluwer. [details]

  2008

  • van Es, R. (2008). Veranderdiagnose: de onderstroom van organiseren. Deventer: Kluwer. [details]
  • van Es, R. (2008). Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen. Amstelveen: Lenthe Publishers. [details]
  • van Es, R. (2008). De meerwaarde van morele en politiek analyses: de case van Nozawa en Smits. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 99-111). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details]
  • van Es, R. (2008). Het Nexusmodel: de politieke dimensie van organisatiecultuur. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 85-98). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details]
  • van Es, R. (2008). Inleiding en opzet. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 9-16). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details]
  • van Es, R. (2008). Over cultuur en organisatie: een literatuurgids door drie historische perioden. In R. van Es (Ed.), Veranderen van organisatiecultuur: veelvoudigheid in denken en doen (pp. 18-41). Amstelveen: Lenthe Publishers. [details]

  2004

  • van Es, R. (2004). Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid. Boom.
  • van Es, R. (2004). Ethiek - basisbegrippen. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 14-22). Boom.
  • van Es, R. (2004). Ethische perspectieven - analyse van morele kwesties. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publiek verantwoordelijkheid (pp. 34-46). Boom.
  • van Es, R. (2004). Identiteit en verantwoordelijkheid: Synthese voor een ethische positiebepaling. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 47-58). Boom.
  • van Es, R. (2004). Motieven en Waarden - redenen om moreel verantwoord te handelen. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 23-33). Boom.
  • van Es, R., & van der Erve, I. (2004). Slotcasus: MTV en het organiseren van jeugdculturen. In Communicatie en ethiek: Organisaties ne hun publieke verantwoordelijkheid (pp. 233-239). Boom.
  • van Es, R., & van der Wal, Z. (2004). Zoeken naar nieuwe verhoudingen: de Brent Spar affaire. In Communicatie en ethiek: Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid Boom.

  2000

  2018

  • van Es, R. (2018). A Late Quartet: kunst als inspireren, leren en samenwerken. M&C quarterly : Management en Consulting, 2018(1), 78-81. [details]
  • van Es, R. (2018). De politiek van maatschappelijke transformaties. M&C quarterly : Management en Consulting, 2018(3), 76-79. [details]
  • van Es, R. (2018). Diagnosticeren van organisaties: het diagnose-fimmodel. In J. Boonstra (Ed.), Perspectieven op veranderen (pp. 49-73). Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R. (2018). Ethical Decision-Making for Certified Experts. In Digitaal congres: Terzet 25 jaar : Niet terugkijken maar vooruitblikken : Experts aan het woord Nijkerk: Terzet Digitaal-Congres. [details]
  • van Es, R. (2018). Obsessieve professionaliteit. M&C quarterly : Management en Consulting, 2018(2), 110-113. [details]
  • van Es, R. (2018). Toewijding versus efficiency. M&C quarterly : Management en Consulting, 2018(4), 66-69. [details]
  • van Es, R., & van Rossum, J. S. (2018). Diagnosing a City´s Social Diversity: Jane Jacobs and The Wire’s Baltimore. In R. Rocco (Ed.), Jane Jacobs is still here: Jane Jacobs 100 Her legacy and relevance in the 21st Century (pp. 200-207). Delft: TU Delft Press. [details]

  2017

  • Boonstra, J., & van Es, R. (2017). Spelpatronen in maatschappelijke organisaties. In J. Boonstra (Ed.), Veranderen van maatschappelijke organisaties: Praktische concepten en inspirerende praktijkverhalen (pp. 92-127). Amsterdam: Business Contact. [details]
  • van Es, R. (2017). De onderstroom van organiseren: Diagnose en eerste interventies. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R. (2017). The Organizational Undercurrent (Workbook): Diagnosis and Initial Interventions. Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R. (2017). Veranderdiagnose: De onderstroom van organiseren. - Tweede druk, licht gewijzigde tweede oplage. Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R. (2017). Ethiek voor de gerechtelijk deskundige. In N. Keijser (Ed.), 10 jaar LRGD Deskundigen: Uitgave bij gelegenheid van het jaarlijkse symposium op 23 november 2017 van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (pp. 75-84). Den Haag: Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. [details]
  • van Es, R. (2017). Hard inzetten vanuit intuïtie. M&C quarterly : Management en Consulting, 2017(2), 98-101. [details]
  • van Es, R. (2017). Leren in de kliniek door te ervaren, inspireren en imiteren. M&C quarterly : Management en Consulting, 2017(1), 88-91. [details]
  • van Es, R. (2017). Onderhandelingsethiek. In Ensie Nijmegen: E.N.S.I.E.. [details]
  • van Es, R. (2017). Professioneel blijven leren. M&C quarterly : Management en Consulting, 17(4), 94-97. [details]
  • van Es, R. (2017). Sexy artificiële intelligentie. M&C quarterly : Management en Consulting, 17(3), 82-85. [details]

  2016

  • van Es, R. (2016). Ethiek op straat: Onderhandelen over moraliteit. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 94-107). Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R. (2016). Good Will Hunting: Van loopgraaf naar waagstuk via een helpend gesprek. M&C quarterly : Management en Consulting, 2016(4), 120-124.
  • van Es, R. (2016). Margin Call: De instinctieve moraal versus de sociale moraal. M&C quarterly : Management en Consulting, 2016(2), 100-103.
  • van Es, R. (2016). Morele moed en rechtvaardigheid in een pressure cooker. M&C quarterly : Management en Consulting, 2016(1), 72-75. [details]
  • van Es, R. (2016). Tussen naiviteit en arrogantie: mister Neville als opdrachtnemer. M&C quarterly : Management en Consulting, 2016(3), 110-113.
  • van Es, R. (2016). Zevenmaal inzoomen: Meervoudig kijken. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 18-35). Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). De stad als organisatie: Conclusies. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 435-448). Deventer: Vakmedianet. [details]
  • van Es, R., & van Rossum, J. (2016). Inleiding. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De Stad als Organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 9-13). Deventer: Vakmedianet. [details]

  2015

  2014

  • van Es, R., & Verhoeven, J. (2014). Arbeidsre-integratie op een eiland: de professionele ethiek van een arbeidsdeskundige. Nijkerk: Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. [details]

  2013

  • van Es, R. (2013). Een inleiding in de ethiek voor mediators. Tijdschrift Conflicthantering, 8(6), 8-11. [details]
  • van Es, R. (2013). Professionele ethiek en de zelfstandige ambtenaar. De Leerkracht, 9, 131-134.
  • van Es, R. (2013). Professionele ethiek. Opleiding en Ontwikkeling, (3), 6-10. [details]

  2012

  • van Es, R. (2012). Anticiperen op morele conflicten. Tijdschrift Conflicthantering, 7(8), 21-28. [details]
  • van Es, R. (2012). Het belang van ethiek: moreel verantwoord handelen. In E. Blokland, M. Neyzen, & S. Wagenaar (Eds.), Communicatie van organisaties: handboek public relations. - 6e geheel herz. dr (pp. 119-137). Amsterdam: Adformatie Groep. [details]
  • van Es, R., & de Roode, P. (2012). Faciliteren van verantwoordelijkheid. Managementboek Magazine, 18, 60-64.

  2011

  • van Es, R., & de Roode, P. (2011). Hoe stimuleren we mensen binnen organisaties hun verantwoordelijkheid te nemen? Management en Literatuur, 43-47.

  2010

  • van Es, R., & Hagoort, B. (2010). Gedragscode & Organisatie SRA. Stichting Register-arbeidsdeskundigen.
  • van der Wal, H., & van Es, R. (2010). Innoveren bij het mkb: een race zonder finish. M & O : tijdschrift voor management en organisatie, 64(1), 28-47. [details]

  2009

  • van Es, R., & Hermans, R. (2009). Het dilemma als een morele kwestie. Management Executive, 7(4), 38-40. [details]
  • van Es, R., & Hermans, R. (2009). Waardendomeinen wijzen de weg in moreel labyrint. Management Executive, 7(6), 30-32. [details]

  2005

  • van Es, R. (2005). Oogst van de veranderkundige rede. Sioo.
  • van Es, R. (2005). Klachtbehandeling en rechtvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Meso Magazine 193, 24-28.
  • van Es, R. (2005). Opwaardering van het onbewuste. In Oogst van de veranderkundige rede (pp. 18-21). Sioo.

  2003

  • van Es, R. (2003). Cultuur en organisatieverandering. Opleiding en Ontwikkeling, 27(3), 25-29.

  2002

  • van Es, R. (Author). (2002). De adviseur als whistleblower?. Web publication/site, Management Consultant.

  1997

  • van Es, R. (1997). Ethiek op Televisie. (Cahiers Journalistiek en Communicatie; Vol. 16). HvU Press.
  • van Es, R., & Meijlink, T. (1997). De morele beroepspraktijk van de Algemene Rekenkamer. Klankbordgroep Algemene Rekenkamer, 17-29.

  1996

  • van Es, R., & Andre de la Porte, J. (1996). Surfen op de golven van onvoorspelbaarheid. Controllersvizier, 14-17.

  1995

  • van Es, R., & Meijlink, T. (1995). Ethiek en professie. Kok Kampen.

  1994

  • van Es, R. (1994). Whistleblowing en positieve actie: Twee morele kwesties in het personeelsbeleid. Personeelsbeleid, 21-25.

  1993

  • van Es, R. (1993). Kwaliteit als deugd. Leidinggeven & Organiseren, 15-19.

  2008

  • van Es, R. (Photographer). (2008). Diagnosticeren van organisatieproblemen. Digital or Visual Products, MainPress.

  Award

  • van Es, R. (2018). AD Award 2018.
  • van Es, R. (2009). Managementboek van het jaar, maart 2009, Rode Hoed Amsterdam - Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren 2008 Kluwer, Deventer 208 blz..
  • van Es, R. (1991). Wolters Noordhoff Academieprijs 1991.

  Membership

  • van Es, R. (2015-2018). Ethiek lid van de Commissie Handhaving en Ethiek, Vereniging Register Controllers.
  • van Es, R. (2014-2016). Lid van de Commissie Professionalisering ´Hart voor de zaak´, Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.
  • van Es, R. (2010-2013). Voorzitter van de Commissie Ethiek, Stichting Register Arbeidsdeskundigen.
  • van Es, R. (2007-2013). Lid van de Commissie Opleidingen, de Orde van Organisatie Adviseurs.
  • van Es, R. (2002-2017). Information and conferences on the Crossroads of Ethics and Economics, International Society for Business, Ethics and Economics.
  • van Es, R. (1998-2008). Lid van de Raad van Toezicht, Zaantheater.
  • van Es, R. (1992-2017). Information center and conferences on ethics and business, European Business Ethics Network.

  Media appearance

  • van Es, R. (06-03-2014). Over HBO serie "The Wire" [Television] RTL. Over HBO serie "The Wire".

  Journal editor

  • van Es, R. (editor) (2010-2011). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
  • van Es, R. (editor) (2010-2011). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
  • van Es, R. (reviewer) & Boonstra, J. (reviewer) (2009). M & O : tijdschrift voor management en organisatie (Journal).
  • van Es, R. (editor) (2009). Wetenschapsfilosofie in Context (Journal).
  • van Es, R. (reviewer) & Schuiling, G. (reviewer) (2004). M & O : tijdschrift voor management en organisatie (Journal).

  Talk / presentation

  • van Es, R. (speaker) (23-11-2017). No-go area, post it of theezakje?, Lustrum Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen, Utrecht.
  • van Es, R. (speaker) (25-5-2016). Jane Jacobs 100: Her legacy and relevance in the 21th century, TU Delft.
  • van Es, R. (speaker) (3-12-2013). Jaarcongres Verandermanagement, Kluwer Management.
  • van Es, R. (speaker) (2-12-2011). Jaarcongres Verandermanagement, Kluwer Management.

  Others

  • van Es, R. (organiser) (3-6-2016). Seminar De stad als organisatie. Lessen uit The Wire, Amsterdam. Zes korte lezingen met boekpresentatie. (organising a conference, workshop, ...).
  • van Es, R. (organiser) (5-4-2014). UvA Open dag The Wire, Amsterdam. Vier lezingen met discussie. (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • vanSvision
   Consultancy