For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. C. (Casper) van Ewijk

Faculty of Economics and Business
Sectie Macro & International Economics

Visiting address
 • Roetersstraat 11
Postal address
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Netspar

  Director

  Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

  Tilburg University  

  www.netspar.nl

  +31 13 466 2678 

 • Professional activities

  Professor Funded Pensions, Instituut Gak chair, Tilburg University

  Academic Partner, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (2019-2020)

  Member Working committee on pension reform, Ministry of Social Affarirs (2019-2020)

  Member Academic advisory board  on pension reform, Ministry of Social Affairs (2019-2020)

  Chairman Advisory board on carbon taxation for industry in the Netherlands, Ministry Economic Affairs (2020)

  Member evaluation committee on 100.000 euro income cap in pensions in the Netherlands, Ministry of Finance (2019-2020)

  Member Commissie Parameters, Ministry Social Affairs (2019)

  Member Expert Committee Retirement Project, World Economic Forum (2019)

  Editor De Economist (until 2017)

  Chairman Government Committee on Marginal Cost of Public Funds (2016-2017)

  Member Advisory Committee on future of Dutch pension system, Social Economic Council (2016-2017)

 • Interviews
 • Publications

  2018

  2017

  • van Ewijk, C. (2017). Duidelijkheid over Pensioenen. TPEdigitaal, 11(3), 16-20. [details]

  2016

  • Goudswaard, K., van Ewijk, C., de Haan, J., van der Lecq, S., & van Riel, B. (2016). Verkenning van een nieuw type pensioenregeling. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32(3), 266-280. [details]
  • Hussem, A., van Ewijk, C., ter Rele, H., & Wong, A. (2016). The Ability to Pay for Long-Term Care in the Netherlands: A Life-cycle Perspective. De Economist, 164(2), 209-234. https://doi.org/10.1007/s10645-016-9270-7 [details]

  2014

  2012

  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2012). Designing the pension system: conceptual framework. In L. Bovenberg, C. van Ewijk, & E. Westerhout (Eds.), The future of multi-pillar pensions (pp. 142-185). Cambridge: Cambridge University Press. [details]
  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2012). The future of multi-pillar pension systems. In L. Bovenberg, C. van Ewijk, & E. Westerhout (Eds.), The future of multi-pillar pensions (pp. 373-418). Cambridge: Cambridge University Press. [details]
  • van Ewijk, C., & Volkerink, M. (2012). Will ageing lead to a higher real exchange rate for the Netherlands? De Economist, 160(1), 59-80. https://doi.org/10.1007/s10645-011-9182-5 [details]
  • van Ewijk, C., de Groot, H. L. F., & Santing, A. J. (2012). A meta-analysis of the equity premium. Journal of Empirical Finance, 19(5), 819-830. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2012.07.002 [details]

  2011

  2010

  • van Ewijk, C. (2010). Comment on chapter 14. In M. Buti, S. Deroose, V. Gaspar, & J. N. Martins (Eds.), The euro: the first decade (pp. 597-603). Cambridge: Cambridge University Press. [details]

  2009

  • de Graaff, T., van Leuvensteijn, M., & van Ewijk, C. (2009). Homeownership, social renting, and labour mobility in Europe. In C. van Ewijk, & M. van Leuvensteijn (Eds.), Homeownership and the labour market in Europe (pp. 53-81). Oxford: Oxford University Press. [details]
  • van Ewijk, C. (2009). Credit crisis and Dutch pension funds: who bears the shock? De Economist, 157(3), 337-351. https://doi.org/10.1007/s10645-009-9128-3 [details]
  • van Ewijk, C., & van Leuvensteijn, M. (2009). Introduction and policy implications. In C. van Ewijk, & M. van Leuvensteijn (Eds.), Homeownership and the labour market in Europe (pp. 1-11). Oxford: Oxford University Press. [details]

  2007

  2005

  2004

  2003

  2001

  • van Ewijk, C. (2001). Beyond Maastricht. De Economist, 149, 509-522. https://doi.org/10.1023/A:1014683110926 [details]
  • van Ewijk, C., de Mooij, R., & Cnossen, S. (2001). European tax coordination in the 21st century. In G. H. Kuper, E. Sterken, & E. Wester (Eds.), Coordination and growth (pp. 1127-1130). Kluwer Academic Publishers. [details]

  2000

  • van Ewijk, C., & Huizinga, F. (2000). Nieuwe uitdaging voor het beleid. Maandschrift Economie, 64, 5-22. [details]
  • van Ewijk, C., & van de Klundert, T. J. (2000). Introduction, Special Issue on Trage and Growth. De Economist, 148, 137-139. [details]
  • van Ewijk, C., Hakfoort, J. R., & Snieders, R. (2000). Infrastructuur en regionale groei: een empirisch onderzoek voor Nederland, 1973-1993. Maandschrift Economie, 64, 357-383. [details]

  1999

  • van Ewijk, C., & Scholtens, B. (1999). Geld, financiële markten en financiële instellingen. - 2e dr. Groningen: Wolters-Noordhoff. [details]
  • van Ewijk, C., & ter Rele, H. (1999). Ageing and fiscal policy in the Netherlands. De Economist, 147. [details]

  1998

  • van Ewijk, C. (1998). Peer effects and unemployment; comment on Huizinga. In H. Huizinga, & S. Eijffinger (Eds.), Positive Political Economy: Theory and Evidence (pp. 51-55). Cambridge: Cambridge University Press. [details]

  1997

  1995

  1982

  • Reuten, G. A. T. M., van Ewijk, C., de Klerk, R., & Thio, B. (1982). Bestedingsbeleid en werkgelegenheid in lange-termijn-perspectief. - Deel I. Economisch Statistische Berichten, 67(3352), 434-438.
  • Reuten, G. A. T. M., van Ewijk, C., de Klerk, R., & Thio, B. (1982). Bestedingsbeleid en werkgelegenheid in lange-termijn-perspectief. - Deel II. Economisch Statistische Berichten, 67(3353), 464-469.

  1981

  1980

  2016

  2014

  • Besseling, P., & van Ewijk, C. (2014). Toekomst voor de zorg in viervoud. TPEdigitaal, 8(2), 31-48. [details]

  2013

  • van Ewijk, C., van der Horst, A., & Besseling, P. (2013). Toekomst voor de zorg. (CPB Boek; No. 7). Den Haag: Centraal Planbureau (CPB). [details]

  2012

  • Bovenberg, L., van Ewijk, C., & Westerhout, E. (2012). The future of multi-pillar pensions. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139136143 [details]
  • van Ewijk, C. (2012). Langdurige zorg: vooral een verzekeringsprobleem. In F. T. Schut, & M. Varkevisser (Eds.), Een economisch gezonde gezondheidszorg (pp. 217-241). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2012). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2011

  • Mehlkopf, R., Bonenkamp, J., van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. (2011). Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen. (CPB notitie). Den Haag: Centraal Planbureau. [details]
  • van Ewijk, C., & Teulings, C. (2011). Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. (CPB Policy Brief; No. 2011/01). Den Haag: Centraal Planbureau. [details]
  • van Ewijk, C., & Teulings, C. (2011). Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2011, 102-118. [details]

  2010

  • Beetsma, R., & van Ewijk, C. (2010). Over de wenselijkheid van de uitgifte van geïndexeerde schuld door de Nederlandse overheid. (NEA Paper; No. 30). Tilburg: Netspar. [details]
  • van der Horst, A., Bettendorf, L., Draper, N., van Ewijk, C., de Mooij, R., & ter Rele, H. (2010). Vergrijzing verdeeld: Toekomst van de Nederlandse overheidsfinanciën. (CPB bijzondere publicatie; No. 86). ‘s-Gravenhage: Centraal Planbureau. [details]

  2009

  • van Ewijk, C., & Teulings, C. (2009). De grote recessie: het Centraal Planbureau over de kredietcrisis. Amsterdam: Balans. [details]
  • van Ewijk, C., & van Leuvensteijn, M. (2009). Homeownership and the labour market in Europe. Oxford: Oxford University Press. [details]
  • van Ewijk, C., Bonenkamp, J., ter Rele, H., & Westerhout, E. (2009). Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen vergt grote inkomensoffers. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2008/2009, 106-114. [details]
  • van Ewijk, C., Janssen, P., Kortleve, N., Westerhout, E., & ten Cate, A. (2009). Naar een reëel kader voor pensioenfondsen. (NEA paper; No. 16). Tilburg: Netspar. [details]

  2008

  • van Ewijk, C., & Slokker, M. (2008). Politieke economie van de VUT. TPEdigitaal, 2(2), 61-79. [details]
  • van Ewijk, C., & ter Rele, H. (2008). Macro-economische verkenning van de huizenmarkt. In F. J. H. Don (Ed.), Agenda voor de woningmarkt (pp. 179-210). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2008). Amsterdam: KVS. [details]

  2007

  • van Ewijk, C. (2007). Rondpompen van geld. In H. de Groot, & P. Tang (Eds.), Struisvogels en dwarskoppen (pp. 85-94). Den Haag: CPB.
  • van Ewijk, C., & Teulings, C. N. (2007). Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien. Verzekerings-Archief, 84, 50-59.

  2006

  • van Ewijk, C., Cnossen, S., & de Mooij, R. A. (2006). Tussen wetenschap en beleid: het eigen woning dossier. In D. A. Albregtse, & P. Kavelaars (Eds.), Maatschappelijk heffen (pp. 145-156). Deventer: Kluwer.
  • van Ewijk, C., Draper, N., Westerhout, E. W. M. T., & ter Rele, H. (2006). Ageing and the sustainability of Dutch public finances. (CPB Special Publications; No. 61). The Hague: CPB.
  • van Ewijk, C., Draper, N., Westerhout, E. W. M. T., & ter Rele, H. (2006). Vergrijzing vraagt om aanvullend beleid. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2, 48-61.
  • van Ewijk, C., Koning, M. A., Lever, M. H. C., & de Mooij, R. A. (2006). Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling van de eigen woning. (Bijzondere Publicaties; No. 62). Den Haag: CPB.

  2005

  • van Ewijk, C. (2005). Langer werken voor het pensioen. In H. Kogels (Ed.), Toekomstvoorzieningen in een nieuw perspectief (pp. 13-30). (Serie Belastingadviseursdagen; No. nr. 50). Den Haag: Sdu Publishers.
  • van Ewijk, C. (2005). Leven-lang-leren loont, Dies Rede Open Universiteit. In Open Universiteit Redes (pp. 21-30). Heerlen: Open Universiteit.
  • van Ewijk, C. (2005). Pensioenen en de arbeidsmarkt. In R. Bauer, & J. M. G. Frijns (Eds.), Vergezichten; over beleggen, pensioenen en toezicht (pp. 27-30). Driebergen: Riskmartix.
  • van Ewijk, C., Draper, N., van de Ven, M., & Westerhout, E. W. M. T. (2005). De macro-economische repercussies van pensioenstelsels. Actuaris, 12, 20-22.

  2004

  • van Ewijk, C. (2004). Vergrijzing, een financieel èn verdelingsprobleem. In J. B. Kuné, H. H. F. Wijffels, & M. Berk (Eds.), Leven in een ouder wordende samenleving (pp. 47-64). Den Haag: Sdu Publishers.

  2003

  • Draper, N., van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. W. M. T. (2003). Vergijzing, een financieel en verdelingsprobleem. In J. B. Kuné (Ed.), Leven inm een ouder wordende samenleving: generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • van Ewijk, C. (2003). Aging and public finances. In D. Gross (Ed.), The Broad Economic Policy Guidelines [details]
  • van Ewijk, C., Jacobs, B., de Mooij, R., & Tang, P. J. G. (2003). Tien doelmatigheidsargumenten voor een progressieve loon- en inkomstenbelasting. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35, 30-35. [details]

  2002

  • van Ewijk, C. (2002). Maastricht voorbij: Economische aspecten van vergrijzing in Europa. Bevolking en gezin, 35-51. [details]

  2001

  • van Ewijk, C. (2001). Growing older. In H. Klok (Ed.), Economologues, Liber Amicorum voor Theo van de Klundert (pp. 79-84). Tilburg: Tilburg University Press. [details]
  • van Ewijk, C. (2001). Loonbeleid tussen flexibiliteit en solidariteit. In F. Catz (Ed.), FNV Jaarboek 2000/2001 (pp. 55-58). Amsterdam: FNV. [details]
  • van Ewijk, C. (2001). Zondagskind of wonderkind? De economie van zeven jaar paars. In F. Becker (Ed.), Zeven jaar paars, 22ste jaarboek voor democratisch socialisme (pp. 79-100). Amsterdam: Arbeiderspers. [details]

  2000

  • van Ewijk, C. (2000). Naar nieuwe structuren. In De Opdracht aan de Toekomst (pp. 10-15). Neprom. [details]
  • van Ewijk, C. (2000). Nut of noodzaak? Een kwestie van afweging. Mainport Nederland: Wens of werkelijkheid. [details]
  • van Ewijk, C. (2000). When I get older ... CPB Report, 3(3). [details]
  • van Ewijk, C., & Renes, G. (2000). Naar een transparante grondmarkt. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 14-17. [details]
  • van Ewijk, C., & Tang, P. J. G. (2000). Efficient progressive taxes and education subsidies. Research Memorandum, 170. [details]
  • van Ewijk, C., Kuipers, B., ter Rele, H., van de Ven, M., & Westerhout, E. (2000). Vergrijzing in Nederland: een hanteerbaar probleem. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2000(6), 114-119. [details]
  • van Ewijk, C., Kuipers, B., ter Rele, H., van de Ven, M., & Westerhout, E. W. M. T. (2000). Ageing in the Netherlands. The Hague: CPB, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. [details]
  • van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. W. M. T. (2000). Ageing in the Netherlands: a manageable problem. CPB Report, 3, 20-25. [details]

  1999

  • van Ewijk, C. (1999). Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in Nederland, Commentaar. In S. Cnossen (Ed.), Vermogensrendementsheffing: Vondst of miskleun. Paper and proceedings 9903 OcfEB Rotterdam: OcfEB, EUR. [details]
  • van Ewijk, C., & Canoy, M. (1999). De grondwolf bijt niet. Economisch-Statistische Berichten, 84(4233), 24-27. [details]
  • van Ewijk, C., & Reininga, T. (1999). Budget rules and stabilisation. CPB Report, (4), 14-21. [details]
  • van Ewijk, C., & ter Rele, H. (1999). Ageing and fiscal policy in the Netherlands. De Economist, 147(4), 523-534. [details]
  • van Ewijk, C., Donders, J., & Reininga, F. K. (1999). Het begrotingsbeleid en reële uitgavenkaders. Openbare uitgaven, (31), 126-135. [details]
  • van Ewijk, C., Donders, J., & Reininga, F. K. (1999). Loonmatiging door ijklatten? Openbare uitgaven, (31), 259-260. [details]

  1997

  • van Ewijk, C. (1997). Onderwijs, Kennis en Economische Groei. (Synopsis). Amsterdam: Max Goote Instituut. [details]
  • van Ewijk, C. (1997). De sectorstructuur van een duurzame economie; commentaar. In E. Dijkgraaf (Ed.), Milieu en/of (?) Economie. (pp. 18-21). Rotterdam: OCFEB. [details]
  • van Ewijk, C. (1997). Entry and exit, cycles, and productivity growth. Oxford Economic Papers, 49(2), 167-187. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a028602 [details]
  • van Ewijk, C. (1997). Infrastructure, intergenerational conflict and the golden rule of finance. De Economist, 145(3), 447-460. [details]
  • van Ewijk, C., & Cnossen, S. (1997). Introduction; special issue on environmental economics. De Economist, 145, 107-112. [details]
  • van Ewijk, C., & Scholtens, L. J. R. (1997). Het goud van de Nederlandsche Bank. Openbare uitgaven, 29(4), 160-167. [details]

  1995

  • van Ewijk, C. (1995). Waardering van infrastructurele projecten. Openbare uitgaven, 27, 281-288. [details]
  • van Ewijk, C., & Bovenberg, A. L. (1995). Progressive taxes, equity, and human capital accumulation in an endegenous growth model with overlapping generations. (TI dicussion paper 4-95-193). Unknown Publisher. [details]
  • van Ewijk, C., & Koedijk, K. (1995). Van rekenmeester naar denktank. Economisch-Statistische Berichten, 80, 509-513. [details]
  • van Ewijk, C., & Scholtens, L. J. R. (1995). Fabels over Schiphol. Economisch-Statistische Berichten, 80, 207-208. [details]

  2019

  • van Ewijk, C., & Lejour, A. (2019). De lage rente biedt kans om de behandeling van de eigen woning te hervormen. In S. Cnossen, & B. Jacobs (Eds.), Ontwerp voor een beter belastingstelsel (pp. 46-59). ESB. [details]
  • van Ewijk, C., & Nijman, T. (2019). Het pensioenakkoord verzekert welvaartswinst, maar is niet af. Economisch-Statistische Berichten, 104(4777), 390-393. [details]

  2018

  • van Ewijk, C. (2018). Consensus over Pensioen. Economisch-Statistische Berichten, 103(4762), 267. [details]
  • van Ewijk, C. (Author). (2018). Microlearning on Dutch pensions (1) (in Dutch). Digital or Visual Products

  2017

  • Frehen, L., van Wel, W., van Ewijk, C., Bonekamp, J., van Valkengoed, J., & Boeijen, D. (2017). Heterogeniteit in doorsneeproblematiek: Hoe pakt de transitie naar degressieve opbouw uit voor verschillende pensioenfondsen? (Netspar Design Paper ; No. 67). Tilburg: Netspar. [details]
  • Lever, M., van Ewijk, C., Werker, B., & van Wijnbergen, S. (2017). Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek: Een gezamenlijk rapport van CPB en Netspar. (Netspar Industry Series), (Occasional paper; No. 03-2017). Tilburg: Netspar. [details]
  • Mehlkopf, R., van Ewijk, C., van den Bleeken, S., & Hoet, C. (2017). De waarde van maatwerk in pensioenen. (Netspar Brief; Vol. 8). Tilburg: Netspar. [details]
  • van Ewijk, C. (2017). Doorsneeprobleem en heterogene fondsen: een analytische benadering. (Netspar Occasional Paper; No. 2017-04). Tilburg: Netspar. [details]
  • van Ewijk, C. (2017). Pensioenstelsel niet meer houdbaar. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 28(4), 4-6. [details]
  • van Ewijk, C., Mehlkopf, R., van den Bleeken, S., & Hoet, C. (2017). Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer? (Netspar Industry Series), (Netspar Design Paper; No. 71). Tilburg: Netspar. [details]

  2016

  • Bart, F., Boon, B., Bovenberg, L., van Ewijk, C., Kortleve, N., Rebers, E., & Visser, M. (2016). De routekaart naar een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen. (Netspar Industry Series; No. Occasional-01/2016). Tilburg: Netspar. [details]
  • Besseling, P. J., & van Ewijk, C. (2016). Solidariteit en keuzevrijheid in de ouderenzorg. In Verpleegzorg 2025 een nieuw perspectief (pp. 144-147). Utrecht: Waardigheid en Trots. [details]
  • Nijman, T., van Ewijk, C., Heemskerk, M., & Maatman, R. (2016). Introductie: Pensioen 2020. In C. van Ewijk, M. Heemskerk, R. H. Maatman, & T. E. Nijman (Eds.), Pensioen 2020 (pp. 1-12). (Onderneming en recht; No. 91). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Ewijk, C., & Hussem, A. (2016). Op de tekentafel: de zorgannuïteit. Economisch-Statistische Berichten, 101(4740), 580-583. [details]
  • van Ewijk, C., Bos, F., Gerritsen, M., Geurts, B., Jonker, J-J., van Tol, W., Gelauff, G., Reininga, T., Neevel, V., Klok, M., Roelofs, G., Bongers, A., Moolenaar, D., Jacobs, B., Koopmans, C., Schokkaert, E., Romijn, G., & Renes, G. (2016). Kosten van belastingheffing, baten van inkomensherverdeling en MKBA’s. Ministerie van Financiën. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/rapport-van-de-werkgroep-kosten-van-belastingheffing-en-mkba%E2%80%99s [details]
  • van Ewijk, C., Heemskerk, M., Maatman, R. H., & Nijman, T. E. (Eds.) (2016). Pensioen 2020. (Onderneming en recht; No. 91). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Ewijk, C., Kortleve, N., & Visser, M. (2016). Pensioen, wonen en zorg: pensioen als onderdeel van integrale financiële planning. Aenorm, 2016(special), 24-30. [details]

  2015

  2014

  • van Ewijk, C. (2014). Funded pensions can strengthen European economic growth. Pension Background, 2014(2), 14-19. [details]
  • van Ewijk, C. (2014). The promise of occupational pensions: lessons from the Netherlands. Boao Review, 7, 52-54. [details]
  • van Ewijk, C., Lever, M., Bonenkamp, J., & Mehlkopf, R. (2014). Pensioen in Discussie. (CPB Policy Brief; No. 2014-06). Den Haag, Tilburg: Centraal Planbureau, Netspar. [details]
  • van Ewijk, C., Lever, M., Bonenkamp, J., & Mehlkopf, R. (2014). Technisch achtergronddocument bij CPB Policy Brief 2014/06 'Pensioen in Discussie'. (CPB Achtergronddocument). Den Haag, Tilburg: Centraal Planbureau, Netspar. [details]

  2013

  • van Ewijk, C. (Author), Lukkezen, J. (Author), & Rojas-Romagosa, H. (Author). (2013). Debt crises forewarned: stochastics matter: an early-warning indicator for dubt sustainability. Web publication/site, London: VOX. Retrieved from http://www.voxeu.org/article/debt-crises-forewarned-stochastics-matter [details]
  • van Ewijk, C., Lukkezen, J., & Rojas-Romagosa, H. (2013). Early-warning indicators for debt sustainability. (CPB Policy Brief; No. 2013-08). The Hague: CPB. [details]
  • van Ewijk, C., van der Horst, A., & Besseling, P. (2013). The future of health care. (CPB Policy Brief; No. 2013-03). The Hague: CPB. [details]
  • van der Wiel, K., ter Weel, B., & van Ewijk, C. (2013). Beleidsanalyse op gevoel. Me Judice : Economen in Debat, 2013(06-06-2013). [details]

  2012

  • Lever, M., Mehlkopf, R., & van Ewijk, C. (2012). Generatie-effecten pensioenakkoord. (CPB Notitie). Den Haag: CPB. [details]
  • van Ewijk, C., & Lever, M. (2012). Reactie op: wonen in je pensioen. Economisch-Statistische Berichten, 97(4647), 662-663. [details]

  2011

  • Besseling, P., van Ewijk, C., & Elsenburg, W. (2011). Risicodragende uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars verhoogt de kosten. Me Judice : Economen in Debat, 2011(22 mei). [details]
  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2011). Private pensions for Europe. VOX : Research-based Policy Analysis and Commentary from leading Economists, 2011. [details]
  • van Ewijk, C. (2011). Editorial: Farewell to Henk Don, Peter van Els, Michiel Keyzer and Franz Palm. De Economist, 159(1).

  2010

  • Blommestein, H. J., & van Ewijk, C. (2010). Integrale visie op pensioenstelsel nodig. Economisch-Statistische Berichten, 95(4583), 230-233. [details]
  • van Ewijk, C., & van Leuvensteijn, M. (2010). Reduce tax on residential mobility. VOX : Research-based Policy Analysis and Commentary from leading Economists. [details]

  2009

  • Bonenkamp, J., van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. (2009). Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen vergt grote inkomensoffers. Economisch-Statistische Berichten, 94(4556), 166-169. [details]

  2008

  • van Ewijk, C., & Teulings, C. (2008). Boekhoudregels niet adequaat voor bedrijfstakpensioenfondsen. Economisch-Statistische Berichten, 93(4547), 685-687. [details]

  2007

  • Westerhout, E. W. M. T., van Ewijk, C., Draper, D. A. G., Rele, H. J. M., & Donders, J. (2007). Vergrijzing vraagt om aanvullend beleid. In G. Gelauff (Ed.), Jaarboek 2006/2007 van de KoninklijkeVereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 11-29). Den Haag.
  • van Ewijk, C., & Teulings, C. N. (2007). Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien. (NEA Paper; No. 3). Tilburg: Netspar, Universiteit van Tilburg. [details]

  2006

  • van Ewijk, C., & Tang, P. J. G. (2006). Meer oog voor de toekomst: een lagere discontovoet. Economisch-Statistische Berichten, 4485, 205-207.
  • van Ewijk, C., Jacobs, B., & de Mooij, R. A. (2006). Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek. Economisch-Statistische Berichten, 4489, 292-295.

  2005

  • van Ewijk, C. (2005). Wetenschappers over het VWO examen 2005. Zoetermeer: Kennisnet.
  • van Ewijk, C. (2005). Reforming unemployment compensation in order to stimulate labor force participation. Newsletter, 11, 10-11.

  2003

  • van Ewijk, C. (2003). Maastricht voorbij: economische aspecten van vergrijzing in Europa. In C. van Ewijk (Ed.), Vergrijzing als uitdaging (pp. 7-20). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
  • van Ewijk, C. (2003). Nieuw pensioenakkoord nodig. Economisch-Statistische Berichten, 88, 77-79. [details]
  • van Ewijk, C., & Scholtens, B. (2003). Geld, financiële markten en financiële instellingen. - 3e dr. Groningen: Wolters-Noordhoff. [details]

  2002

  • van Ewijk, C., & van de Ven, M. (2002). Pensioenvermogen vanuit macro-economisch perspectief. In R. J. M. Alessie (Ed.), De rol van het vermogen in de economie (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2002). Amsterdam: KVS. [details]
  • van Ewijk, C., de Mooij, R., & Tang, P. J. G. (2002). Dom stabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 87, 780-782. [details]
  • van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. W. M. T. (2002). Reactie op Thio's naschrift. Economisch-Statistische Berichten. [details]

  2001

  • Besseling, P. J., Bovenberg, A. L., & van Ewijk, C. (2001). Donner onder de loep. Economisch-Statistische Berichten, 86. [details]
  • van Ewijk, C., & van Leuvenstijn, M. (2001). De woningmarkt in de val. Openbaar Bestuur, september, 30-32. [details]
  • van Ewijk, C., Besseling, P. J., & Bovenberg, A. L. (2001). Donner onder de loep. Economisch-Statistische Berichten, 86, 823-825. [details]

  1998

  • van Ewijk, C., Bartelsman, E. J., Canoy, M., & Vollaard, B. A. (1998). Economie van de publiek private samenwerking. Economisch-Statistische Berichten, 83(8-10-1998), 5-9. [details]

  1997

  • van Ewijk, C. (1997). Luchtvaart en welvaart. In Hoeveel ruimte geeft Nederland aan de luchtvaart? Economie en procedure. (pp. 1-14). Rotterdam: TNLI. [details]
  • van Ewijk, C. (1997). Meer infrastructuur is geen panacee. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 1996/1997, 195-198. [details]

  1996

  • van Ewijk, C., & Scholtens, B. (1996). Geld, financiële markten en financiële instellingen. Groningen: Wolters-Noordhoff. [details]

  2019

  • Bosch, N., van Ewijk, C., Muns, S., & Scharff, M. (2019). The incidence of pension contributions.

  Membership

  • van Ewijk, C. (2020-). Chair, Supervisory committee on carbon taxes for Dutch industry, Ministerie van Economische Zaken.
  • van Ewijk, C. (2019-2020). Werkverband transitie, Ministerie SZW.
  • van Ewijk, C. (2019-2020). Scientific Committee Pension Reform, Ministerie van SZW.
  • van Ewijk, C. (2019). Advisory Committee on Pension Parameters, Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Min. van VWS. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/11/advies-commissie-parameters
  • van Ewijk, C. (2019). Expert Committee on Carbon Taxes, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z04921&did=2019D10279
  • van Ewijk, C. (2019-). Parameter Commissie (Pensioen), Ministerie van Sociale Zaken.
  • van Ewijk, C. (2019-2020). Academic advisory board pension reform, Ministerie van Sociale Zaken.
  • van Ewijk, C. (2019-2020). Member Supervisory committee evaluation 100.000 euro cap in pensions, Ministerie van Financiën.
  • van Ewijk, C. (2017-2018). Expert Committee Retirement Project, World Economic Forum.
  • van Ewijk, C. (2016-2018). Lid Commissie Toekomst Pensioenstelsel, Dutch Social Economic Council (SER).
  • van Ewijk, C. (2013-2020). Academic Partner, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

  Journal editor

  • van Ewijk, C. (member of editorial board) (2016-2017). De Economist (Journal).
  • van Ewijk, C. (editor) (2005). Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (Journal).

  2014

  • Bijlsma, M., van Ewijk, C., & Haaijen, F. (2014). Economic growth and funded pension systems. (Netspar Discussion Papers; No. DP 07/2014-030). Tilburg: Netspar. [details]

  2013

  • Mehlkopf, R., Bonenkamp, J., van Ewijk, C., ter Rele, H., & Westerhout, E. (2013). Impliciete en expliciete leeftijdsdifferentiatie in pensioencontracten. (Netspar Design Paper; No. 13). Tilburg: Netspar. [details]

  2011

  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2011). Designing the pension system: conceptual framework. (Netspar Discussion Paper; No. DP 09/2011-080). Tilburg: Netspar. [details]
  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2011). Naar een nieuw pensioencontract: over het failliet van het nominale pensioencontract en bouwstenen voor een reëel contract. (Netspar Design Paper; No. 01). Tilburg: Netspar. [details]
  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2011). Private pensions for Europe. (CPB Policy Brief; No. 2011/07). The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. [details]
  • Bovenberg, L., & van Ewijk, C. (2011). The future of multi-pillar pension systems. (Netspar Discussion Paper; No. DP 09/2011-079). Tilburg: Netspar. [details]
  • van Ewijk, C., & Volkerink, M. (2011). Will ageing lead to a higher real exchange rate for the Netherlands? (CPB Discussion paper; No. 197). Den Haag: CPB. [details]

  2010

  • van Ewijk, C., & de Groot, H. L. F. (2010). A meta analysis of the equity premium. (CPB Discussion Paper; No. 156). CPB.
  • van Ewijk, C., & de Groot, H. L. F. (2010). A meta analysis of the equity premium. (Netspar Discussion Paper; No. 09/2010-050). Netspar.
  • van Ewijk, C., de Groot, H. L. F., & Santing, C. (2010). A meta-analysis of the equity premium. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. 2010-078/3). Amsterdam: Tinbergen Institute. https://doi.org/10.2139/ssrn.1664942 [details]

  2001

  • van Ewijk, C., & Tang, P. J. G. (2001). Efficient progressive taxes and education subsidies. (Tinbergen Institute Discussion Paper; No. TI 2001-002/2). Amsterdam / Rotterdam: Tinbergen Institute. [details]

  1982

  • van Ewijk, C., Reuten, G., de Klerk, R., & Thio, B. (1982). Macro-economisch stimuleringsbeleid: een analyse van grondslagen en effecten van bestedingsverruiming en arbeidstijdverkorting. (Economische monografieën, Universiteit van Amsterdam; No. 1). Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Ministerie SZW
   Lid Commissie Parameters