For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. M. (Meindert) Fennema

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Challenges to Democratic Representation
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: B9.12
Postal address
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  SHORT BIO

  Prof. Dr. Meindert Fennema is emeritus professor in Political Theory at the University of Amsterdam. He published extensively on anti-immigration parties, ethnic mobilisation, political theory and political violence. With Wouter van der Brug and Jean N. Tillie he has published extensively on anti-immigrant parties and on social capital of immigrant communities and their political participation. 

  • 'Some Conceptual Issues and Problems in the Comparison of Anti-Immigrant Parties in Western Europe' (1997);
  • 'Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks' (1999) with Jean N. Tillie;
  • 'Legal Repression of Extreme-Right Parties and Racial Discrimination' (2000);
  • 'Why Some Anti-Immigrant Parties Fail and Others Succeed: A Two-Step Model of Aggregate Electoral Support' (2005) with Wouter van der Brug and Jean N. Tillie;
  • 'Causes of Voting for the Radical Right' (2007) with Wouter van der Brug.
  • 'The Immigration and Integration Debate in the Netherlands: Discursive and Programmatic Reactions to the Rise of Anti-Immigration Parties' (2014) with Sjoerdje C. van Heerden et al.

  Furthermore, Meindert has published a textbook on the history of democratic theory (Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn, third edition 2012). In 2007 he published in Dutch a biography of Hans Hirschfeld, the highest Dutch civil servant under Nazi occupation and later the architect of the European Recovery Program. In 2010 he published 'Geert Wilders. Tovenaarsleerling' on the spectacular rise of an anti-immigrant politician in The Netherlands (Tovenaarsleerling, Bert Bakker, 2010; second edition 2016). 'Help! De elite verdwijnt' (2012), is a collection of essays. In 2013 his first novel has been published (Het Slachthuis, Prometheus). More recently he published an autobiography: 'GOED FOUT. Herinnering van een meeloper' (Prometheus, 2015).

  His dissertation was published in 1982 (International networks of banks and industry). With William K. Carroll and Eelke M. Heemskerk he continued working on corporate governance. The most important ones are:

  • 'Is There a Trans-Atlantic Business Community?' (2002) with William K. Carroll;
  • 'The Making of a Transnational Capitalist Class' (2010) with William K. Carroll et al.;
  • 'Constituting Corporate Europe' (2010) with William K. Carroll and Eelke M. Heemskerk;
  • 'When Theory Meets Methods: The Naissance of Computer Assissted Corporate Interlock Research' (forthcoming) with Eelke M. Heemskerk.

  He also published: 'Communist Parties in Western Europe. Decline or Adaptation?' (1988) edited with Michael Waller.

   

  'Politicoloog Fennema: 'Wilders is een labiele figuur, net als Trump'' | Interview in Het Parool Profiel Meindert Fennema in 'De Pers' Facebookpagina

  LATEST PUBLICATIONS

  Wekelijkse column op ThePostOnline van Meindert Fennema

  Wekelijkse column van Meindert Fennema op ThePostOnline

  GOED FOUT. Herinneringen van een meeloper.

  Meindert Fennema (2015). Amsterdam: Prometheus.

  In 1965 stikte David Rutgers van Rozenburg in een roetkap die hem tijdens een ontgroeningsritueel in Utrecht over het hoofd getrokken was. 'Wij willen voorkomen dat dat er een generatie slappe jonkers ontstaat,' zei een anoniem Tres-lid naar aanleiding van deze 'Roetkapaffaire'. Meindert Fennema deed kort daarop mee aan de groentijd van het Utrechts Studenten Corps. Hij schetst in Goed fout de ondergang van het traditionele studentenlevenen en de onstuitbare opkomst van een politieke omwenteling waarvan provo en Nieuw Links de dragers waren. Maar ook op cultureel gebied was er sprake van een revolutie. Als Fennema in 1968 naar Amsterdam verhuist om daar politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren, komt hij terercht in een maalstroom van politieke conflicten, die hem ten slotte doen besluiten om lid te worden van de Communistische Partij van Nederland. Fennema ziet overeenkomsten tussen het USC en de CPN. De geslotenheid van de organisaties, het gevoel verheven te zijn boven de massa, het idee dat men voorbestemd is om leiding te geen aan het idee dat men voorbestemd is om leiding te geven aan de maatschappij. Maar waar het elitaire conformisme in het corps vooral uiterlijk vertoon was, werd de morele discipline binnen de CPN verinnerlijkt.

  GOED FOUT. Herinneringen van een meeloper.

  Help! de elite verdwijnt

  Nu in tweede druk:
  Meindert Fennema (2012). Amsterdam: Prometheus.

  In Help! De elite verdwijnt zijn de belangrijkste essays verzameld die Meindert Fennema in zijn veertigjarige loopbaan als politicoloog heeft geschreven. Zijn onderzoeksterrein beslaat de Nederlandse politiek, de politieke filosofie, economische elites, de opkomst van de anti-immigrantenpartijen, de verhouding tussen extremisme en democratie en de politieke betekenis van migrantenorganisaties. 

  Video van de Afscheidsrede van Meindert Fennema getiteld 'Help! De elite verdwijnt' op 11 mei 2012, zie verwijzing:

  Afscheidsrede Help! de elite verdwijnt

  Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn

  Meindert Fennema (2012) Spinhuis, Apeldoorn.

  Meindert Fennema volgt in deze 'glasheldere analyse van twee eeuwen democratiedebat' (Piet de Rooy) de ontwikkeling van de theorievorming over de moderne democratie aan de hand van de vijf democratische revoluties van het einde van de 18e tot in het begin van de 20 eeuw: de vier Atlantische in de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk en Haiti en de revolutie in Rusland.

  In acht hoofdstukken bespreekt hij de opvattingen van een twintigtal politiek filosofen uit die periode over hoe een democratische samenleving eruit moet zien en wie daarin zeggenschap mag hebben. De lezer maakt kennis met de originele teksten, die voor een beter begrip in hun sociaalpolitieke context zijn geplaatst. 

  In het nieuwe hoofdstuk 9 bespreekt hij het populisme (altijd al wezenskenmerk van democratische bewegingen) als reactie op het multiculturalisme. In het laatste hoofdstuk, de Epiloog, bespreekt Fennema de achterliggende democratie-opvattingen van een aantal politieke vernieuwingsbewegingen die in het midden van de twintigste eeuw een rol hebben gespeeld. In dit laatste hoofdstuk gaat Fennema ook in op de vorm die de democratie in de huidige West-Europese multiculturele samenlevingen heeft gekregen.  

  Het boek is eerder verschenen onder de titel 'Moderne Democratie'.

  Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn

  Geert Wilders: Tovenaarsleerling

  Meindert Fennema (2010) 2016. Amsterdam: Prometheus.

  De politieke biografie Geert Wilders, Tovenaarsleerling laat zien hoe Geert Wilders gevormd werd door zijn politiek leider, Frits Bolkestein. Zijn succesvolle carriere in devvd-fractie werd plotseling onderbroken toen hij besloot uit de vvd te stappen en een eigen partij op te richten. Wat bewoog hem? Was het tomeloze ambitie? Kreeg hij in de vvd van Dijkstal en Van Aartsen niet genoeg ruimte? Of was het de obsessie met de islam, versterkt door het islamitisch terrorisme dat zich, behalve op Ayaan Hirsi Ali,ook op Wilders richtte? Wat was het effect van de permanente bewaking van Wilders op zijn politieke oordeelsvorming? Wat zal het effect zijn van de aanklacht tegen Wilders?

  Wat maakt deze Houdini van het Binnenhof, op wie niemand vat lijkt te hebben, zo'm succesvol politicus? Wat vindt men in zijn directe omgeving van zijn optreden? Hoe houdt hij zich de dissidenten binnen de fractie van het lijf? En zal het tweede Wildersproces hem schade berokkenen?

  In deze nieuwe editie van zijn zeer succesvolle Wildersbiografie schetst Fennema de ontwikkelingen van de laatste zes jaar in het licht van de gebeurtenissen in Europa, de verdergaande maatschappelijke tweedeling en de vluchtelingencrisis. Is Nederland op weg naar een nationalistische revolutie? 

  Geert Wilders: Tovenaarsleerling Facebookpagina

  Nieuwe Netwerken: De Elite en de Ondergang van de NV Nederland

  Meindert Fennema en Eelke Heemskerk (2008). Amsterdam: Prometheus, 2008.

  De teloorgang van deoude, aristocratische families heeft een grote verandering in de netwerken van de economische elite in gang gezet. De spectaculaire opkomst van buitenlandsebestuurdersen de aarzelende toetreding vanvrouwenin debestuurskamers hebben dit recent nog versterkt: het netwerk vandubbelfuncties raakt in verval en de commissariatenverzamelaar verdwijnt. Ook worden de netwerken tussen overheiden bedrijfsleven minder hecht.

  Dr. Hans Max Hirschfeld: Man van het Grote Geld

  Meindert Fennema en John Rhijnsburger (2007). Amsterdam: Prometheus.

  President Sukarno noemde hem 'de Man van het Grote Geld' toen hij Hans Max Hirschfeld als hoge commissaris van Nederland in zijn presidentiële paleis in Jakarta ontving. Kort daarna werd Hirschfeld geconfronteerd met een couppoging tegen Sukarno onder leiding van de beruchte kapitein Westerlind. Door koelbloedig optreden van de hoge commissaris werd een diplomatieke crisis bezworen.

  International networks of banks and industry

  Digitale versie van het proefschrift van Meindert Fennema, 1982.

  Wetenschappelijke publicaties

  Artikelen van Meindert Fennema in wetenschappelijke tijdschriften

  'The fading away of the state: Corporate-government network in the Netherlands', E. Heemskerk, R. Mokken en M. Fennema, 2012. International Journal of Comparative Sociology. ',

  Artikelen van Meindert Fennema in kranten en (niet-wetenschappelijke) tijdschriften

  Artikelen geschreven door Meindert Fennema in kranten en (niet wetenschappelijke) tijdschriften over uiteenlopende onderwerpen

  'De ideologie van een Gideonsbende. De ideeen achter de vrijheid', De Groene Amsterdammer 06-10-2010 'Had Wilders niet een beetje gelijk', Volkskrant 27-09-2011 'Het democratisch gehalte van de Tweede Kamer is toegenomen', met Jasper Koppen, Volkskrant 26-10-2011

  Briefuitwisseling in de Groene Amsterdammer met Sjoerdje van Heerden

  Briefwisseling in de Groene Amsterdammer tussen Meindert Fennema en Sjoerdje van Heerden over uiteenlopende onderwerpen

  Het onbehagen van de man Euthanasie Dierenrechten Ayaan Hirsi Ali Heleen van Royen Hufterigheid de castingmaatschappij Fatsoen in de journalistiek Het recht op zelfbeschikking zie ook de homepage van Sjoerdje van Heerden
 • SelectedPublications

  Nieuwe Netwerken: De Elite en de Ondergang van de NV Nederland

  Meindert Fennema en Eelke Heemskerk (2008). Amsterdam: Bert Bakker. (Met Eelke Heemskerk)
  De teloorgang van de oude, aristocratische families heeft een grote verandering in de netwerken van de economische elite in gang gezet. De spectaculaire opkomst van buitenlandsebestuurders en de aarzelende toetreding vanvrouwenin debestuurskamers hebben dit recent nog versterkt: het netwerk van dubbelfuncties raakt in verval en de commissariatenverzamelaar verdwijnt. Ook worden de netwerken tussen overheid en bedrijfsleven minder hecht.

  Nieuwe Netwerken: De Elite en de Ondergang van de NV Nederland Meindert Fennema in gesprek met Theodor Holman in Desmet Live over Nieuwe Netwerken

  Dr. Hans Max Hirschfeld: Man van het Grote Geld

  Meindert Fennema en John Rhijnsburger (2007). Amsterdam: Bert Bakker.
  President Sukarno noemde hem 'de Man van het Grote Geld' toen hij Hans Max Hirschfeld als hoge commissaris van Nederland in zijn presidentiële paleis in Jakarta ontving. Kort daarna werdHirschfeldgeconfronteerd met een couppoging tegen Sukarno onder leiding van de beruchte kapitein Westerlind. Door koelbloedig optreden van de hoge commissaris werd een diplomatieke crisis bezworen.

  Dr. Hans Max Hirschfeld: Man van het Grote Geld

  Articles

  Professor Lijphart en de Nederlandse politiek

  Meindert Fennema, 'Professor Lijphart en de Nederlandse politiek'. Acta Politica, 1976.

  Studentencorpora en elitevorming

  M.Fennema en S. Hillige, 'Studentencorpora en elitevorming'. AST 19:1 (1992): 96-117.

  The Support Base of Radical Right Parties in the Enlarged European Union

  Wouter van der Brug and Meindert Fennema (2009). Journal of European Integration. Volume 31 Issue 5, p.589-608.

  Noot bij de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 januari 2009 waarin hetstrafvervolging van Geert Wilders beveelt

  Meindert Fennema (2009). Strafblad , jaargang 7, aflevering 3, p.198-209.

  What causes people to vote for a radicall-right party? A review of recent work

  Wouter van der Brug and Meindert Fennema (2007). International Journal of Public Opinion Research. Volume 19, Issue 4, p.474-487. (With Wouter van der Brug)

  Isthere a transnational business community?

  William K. Carroll& Meindert Fennema (2006). International Sociology . Volume 17, Issue 3, p.393-419.

  Download

  Why someanti-immigrant parties fail and others succeed; a two step model of electoral support

  Wouter van der Brug, Meindert Fennema and Jean Tillie (2005). Comparative Political Studies. Volume 38, Issue 5, p.537-573.

  Book Chapters

  Social Capital in Multicultural Societies

  Jean Tillie and Meindert Fennema (2008). In: D. Castiglione et al. (eds).  Handbook of Social Capital . Oxford/London: Oxford University Press. P.349-370.

  The Handbook of Social Capital

  Dealing with extremistsinpublic discussion: front national and "republican front"in France

  Meindert Fennema and Marcel Maussen (2005). In: J. Rydgren (ed.) Movements of Exclusion: Radical Right-Wing Populism.  Halifax: Nova SciencePublishers. P.165-183.

  Populist parties of the right

  Meindert Fennema (2005). In: J. Rydgren (ed.) Movements of Exclusion: Radical Right-Wing Populism. Halifax: Nova Science Publishers. P.1-24.

  Other Publications

  Geldt de vrijheid van meningsuiting ook voor racisten?

  H.J. Schoo lezing, 1 september 2009 . Elsevier Amsterdam.

  Voorwaarden voor een democratisch debat

  Op: Attac Vlaanderen, www.vl.attac.be (7 Augustus 2008).

  Website Attac Vlaanderen

  Corporate-State Interlocks in the Netherlands: 1969-2006

  2008. SSRN Working Paper Series . (With Eelke Heemskerk & Robert Mokken)

  Download

  Anti-immigratie partijen in Europees perspectief

  Seminar Het nieuwe electoraat , December 2006. (Met Wouter van der Brug)

  Newspaper Publications

  Open brief aan Geert Wilders
  In: De Volkskrant van 22 november 2011: 'Wilders schaadt de internationale vrede'.

  Antilliaans Dagboek

  In: De Volkskrant en Curaçao Nieuws

  Briefwisselingen met Sjoerdje van Heerden

  Briefwisseling over dierenrechten

  In: De Groene Amsterdammer, (nr. 40/30 September 2009). (Met Sjoerdje van Heerden)

  Briefwisseling over dierenrechten

  Briefwisseling over Ayaan Hirsi Ali

  In: De Groene Amsterdammer , (nr.11/11 Maart 2009). (Met Sjoerdje van Heerden)

  Briefwisseling over Ayaan Hirsi Ali

  Villein portret van het nieuwe geld

  In: De Groene Amsterdammer, (nr. 28-29/11 Juli 2008). (Met Sjoerdje van Heerden)

  Villein portret van het nieuwe geld

  Find more publications of Meindert Fennema in the UniversityOnline Library

  University Online Library
 • Other activities

  Other activities

  • Co-supervisor in the International SOM (Support and Opposition to Migration) Project
  • International Advisory Board of International Sociology
  • Referee European Journal of Political Research
  • Referee committee of NIAS
  • Member of the curatorium of the NEHA Leerstoel voor Bedrijfsgeschiedenis
  • Member curatorium of the SKON-leerstoel maatschappelijke contekst van electorale processen
  • Voorzitter Stichting Centrum voor Radicalisme en Extremisme Onderzoek
  • Voorzitter Stichting Amsterdamse Academische Club
 • Curriculum Vitae

  CURRICULUM VITAE OF MEINDERT FENNEMA


              From 1975 until the present Meindert taught at the University of Amsterdam. His variegates courses were in de field of political science, political philosophy, international relations, ethnic and migration studies and sociology of elites. In 1981 he defended his Ph.D. thesis on International Networks of Banks and Industry (published by Martinus Nijhoff Publishers in 1982). He received tenure as associate professor in Political Science in December 1981. In 1983 he published - in collaboration with the Dutch historian Henri Baudet - a monograph on the role of high civil servants at different Dutch ministries during the decolonisation of Indonesia (refer to Baudet/Fennema, 1983).

              In 1985 he directed an ECPR workshop in Barcelona on Communist Parties in Europe. This workshop had resulted in an international comparative research project on non ruling communist parties in Europe (refer to Fennema/Waller, 1988).

              In 1986 he was visiting professor at the Universidad Autonoma de Santo Domingo where he tought a course on neoliberalism (refer to Fennema/Van der Pijl, 1987). Furthermore he did research on the role of racism in the discourse of the contemporary president of the Dominican Republic, Joaquin Balaguer. (refer to Fennema/Loewenthal, 1987; Fennema, 1998)

  In 1988 he was invited for a three weeks lecturing tour in the People's Republic of China and in 1989 he was visiting scholar at the History Department of the University of California at Berkeley at the invitation of Professor Martin Jay. In spring 1992 he taught a course on anti-immigrant parties at the Universitat Autonoma de Barcelona. From 1994 to 1998 he was Dean of the Amsterdam Center for Comparative European Social Studies (ACCESS) an English taught MA program at the University of Amsterdam.

              Meinder Fennema has translated Condorcet's Réflections sur l'esclavage des Negres into Dutch (Condorcet, 1989) In 1995 he published a textbook on the history of democratic thought. With the late Frank J Buijs he wrote a prize-winning essay on Democracy and Extremism (1998).

  Research projects.

  Since 1996 Meindert Fennema has been affiliated to the Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) as a member of the scientific program council and also as a senior researcher.

  In 1999 a 250.000 Euro National Science Foundation grant was awarded to a project entitled "Religious extremism and democracy".                    

  From 1996 onward Fennema has collaborated closely with Jean Tillie on networks of ethnic organizations and political participation (refer to Fennema, 2000, 2004; Fennema and Maussen 2000, 2004; Fennema and Tillie, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008). In 1999 Fennema and Tillie received a NWO grant of 500.000 Euro for research in this field.

  From 1993 onwards Fennema has published widely on anti-immigrant parties (refer to Elbers and Fennema 1993, Fennema 1997); from 2000 onwards jointly with Wouter van der Brug and Jean Tillie (Wouter van der Brug et al. 2000, 2003, 2005, 2007).

  In 2004 Fennema received a NWO grant for writing a political biography on Hans Max Hirschfeld (1899-1961), the most powerful civil servant of The Netherlands in the 20 th century. Hirschfeld was contested because of his position as Secretary General of the ministries of Economic Affairs and Agriculture under Nazi occupation. After 1945 he became responsible for the European Recovery Program and the economic negotiations with Indonesia (refer to M. Fennema and J. Rhijnsburger, 2007)

  With Eelke Heemskerk he has published a monograph on the Dutch economic elite (Fennema and Heemskerk, 2008, 2009) and with William K. Carroll he has published on the international networks of the corporate elites (Carroll and Fennema 2002; Carroll, Fennema and Heemskerk, 2010; Carroll et al. forthcoming)

  His most successful book was on Geert Wilders 'Tovenaarsleerling' (Sorcerer's Apprentice published in 2010). It has sold 10.000 copies

  In progress are a publication on islamophobia (with Jaap Oostdijk) and one on Muslim radicalism in Amsterdam (with Jean Tillie)

  Books

  De Multinationale Onderneming en de Nationale Staat . SUA, Amsterdam, 1975. pp 102.

  International Networks of Banks and Industry . Martinus Nijhoff, The Hague/Boston, 1982. pp. 202.

  [met Ries van der Wouden (red.) Het Politicologendebat: wat is politiek? Van Gennep, Amsterdam, 1982. pp. 162.

  [met H. Baudet e.a.] Het Nederlands Belang bij Indië . Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 1983. pp. 256.

  [met Gerda Dinkelman e.a.] Gemeentelijk energiebeleid. Bestuurlijke belemmeringen bij de invoering van duurzame energie en kleinschalige warmte-kracht koppeling . Vereniging Milieudefensie/ FSW-A, Amsterdam, 1984. pp. 150.

  [met Kees van der Pijl] El Triunfo del Neoliberalismo . Taller, Santo Domingo, 1987. pp.102

  [met Troetje Loewenthal] La construccion de Raza y Nacion en Republica Dominicana . UASD, Santo Domingo, 1987. pp.67.

  Condorcet, Beschouwingen over de Negerslavernij . Vert. M. Fennema en G. Karsten-van der Giesen. Met een inleiding van M. Fennema. Heureka, Weesp, 1989 pp. 150. (derde druk 1997)

  [met Michael Waller] (ed.), Communist Parties in Western Europe. Decline or adaptation? . Basil Blackwell, Oxford, 1988. pp. 284. (Tweede druk 1991, Chinese vertaling, 1993).

  Dominicaanse Republiek/Haïti , KIT/Novib/NCOS,Amsterdam, 1992.pp.75

  [met Frank Elbers], Racistische Partijen in West-Europa. Tussen nationale traditie en internationale samenwerking . Stichting Burgerschapskunde. Leiden, 1993.pp.175.

  [met Frank Elbers en Leo Balai] Politiek Racisme. Oorzaken, denkbeelden en bestrijding . AFS/ LBR/SBK. Leiden, 1994. pp.52.

  De Moderne Democratie. Geschiedenis van een politieke theorie . Het Spinhuis, Amster-dam, 1995. pp.302.

  [met Cees van der Eijk en Huibert Schijf] (eds.) In Search of Structure . Essays in Social Science and Methodology . Het Spinhuis, Amsterdam, 1998. pp.278.

  [met John Rhijnsburger] Dr. Hans Max Hirschfeld. Man van het Grote Geld . Bert Bakker, Amsterdam, 2007. pp.412.
   
  [met Eelke Heemskerk] Nieuwe Netwerken. De Elite en de Ondergang van de NV Nederland . Bert Bakker, Amsterdam, 2008. pp.164.
  Geert Wilders.Tovenaarsleerling . Bert Bakker, Amsterdam, 2010. pp.283.

  Articles

  [met Serafine Hillege] Studentencorpora en elitevorming. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift , Mei 1992:96-118

  [met John Rhijnsburger] "Groei is prachtig": stadia in het beheer en de beheersing van de Nederlandse samenleving. Kritiek , 1992: 137-171

  [met Frank Elbers], Strategie tegen racistische partijen? In: Socialisme en Democratie , December 1993:526-531.

  Antille olandesi: una decolonizzazione incompiuta. Latinoamerica , XIV, 50-51 (aprile-settembre 1993): 73-80.

  Import van revisionistische lectuur in Nederland. In: Blanes. Joodskritisch kwartaalblad , 3/4 december, 1993:38-44.

  [met Jean Tillie] Opvattingen over nationalisme en partijvoorkeur. Op grond van cijfers , Het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek . Jaargang 2, 1 (1994): 8-9.

  Policy Networks and Discourse in the decolonization of Indonesia. Acta Politica , XXIX (1994, 2):147-171.

  Bestuurlijke technieken technocratisch bestuur. Socialisme & Democratie 52, 9 (sept. 1995): 402-407.

  Some Theoretical Problems and Issues in comparison of anti-immigrant parties in Western Europe. ICPS Barcelona , 1996. pp. 41.

  [met B.Y Cadat] Het zelfbeeld van Amsterdamse migrantenpolitici in de jaren negentig. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22,4 (1996): 655-681.

  Democratie en economische ongelijkheid. Idee 17,4 (1996): 17-20.

  Het IVUR en de strijd tegen rassendiscriminatie. LBR-Bulletin 1-1997: 14-17.

  Extreem-rechts en de democratie. Socialisme & Democratie , februari, 1997: 51-61.

  Politieke correctheid: zelfverdediging of zelfverheerlijking? Krisis 67 (juni 1997): 81-84.

  Some conceptual issues and problems in the comparison of anti-immigrant parties in Western Europe. Party Politics Vol 3 , 4 (1997): 473-492.

  Hispanidad and the construction of National Identity in Santo Domingo. Journal of Political Ideology 1998: 193-212.

  [met Chistopher Pollmann] The Ideology of anti-imimigrant parties in the European Parliament. Acta Politica   Vol. 33 (Summer   1998): 111-138.

  [met Jean Tillie] A Rational Choice for the Extreme Right. Acta Politica Vol. 34 (Autumn 1998): 223-249.

  [met Brieuc-Yves Cadat] Les hommes politiques issus de l'immigration à Amsterdam: image de soi, image des autres. Revue Européenne des Migrations Internationales , 1998 (14) 2: 97-121.

  [met Dante Germino] Antonio Gramsci on the Culture of Violence and its Overturning. In: Philosophical Forum Vol. XXIX (Spring-Summer 1998): 182-206.

  [met Jean Tillie] Political participation and political trust in a multicultural democracy. Civic communities and ethnic networks in Amsterdam. Journal of Ethnic and Migration Studies , october 1999:

 • Publications

  2019

  • Fennema, M. (2019). The international corporate elite (1984). In B. Jessop, & H. Overbeek (Eds.), Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered (pp. 100-118). (Ripe Series In Global Political Economy). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351251945-5 [details]

  2018

  2016

  • Heemskerk, E. M., Fennema, M., & Carroll, W. K. (2016). The global corporate elite after the financial crisis: evidence from the transnational network of interlocking directorates. Global Networks, 16(1), 68-88. https://doi.org/10.1111/glob.12098 [details]

  2014

  • Heemskerk, E. M., & Fennema, M. (2014). Women on board: female board membership as a form of elite democratization. Enterprise and Society, 15(2), 252-284. https://doi.org/10.1093/es/kht136 [details]
  • van Heerden, S., de Lange, S. L., van der Brug, W., & Fennema, M. (2014). The immigration and integration debate in the Netherlands: discursive and programmatic reactions to the rise of anti-immigration parties. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(1), 119-136. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.830881 [details]

  2013

  • Heemskerk, E., & Fennema, M. (2013). Hoe kwamen vrouwen aan de top in het bedrijfsleven? Res Publica, 55(3), 399-405. [details]
  • Tillie, J., van Stiphout, S., & Fennema, M. (2013). The working of multicultural democracy: attitudes towards immigrants in 25 European countries. In S. I. Keil, & O. W. Gabriel (Eds.), Society and democracy in Europe (pp. 185-200). (Routledge advances in European politics; No. 89). London: Routledge. [details]

  2012

  • Heemskerk, E. M., Mokken, R. J., & Fennema, M. (2012). The fading of the state: corporate-government networks in the Netherlands. International Journal of Comparative Sociology, 53(4), 253-274. https://doi.org/10.1177/0020715212458516 [details]
  • van der Brug, W., Fennema, M., de Lange, S., & Baller, I. (2012). Radical right parties: their voters and their electoral competitors. In J. Rydgren (Ed.), Class politics and the radical right (pp. 52-74). (Routledge studies in extremism and democracy; No. 16). Routledge. [details]

  2010

  • Carroll, W. K., Carson, C., Fennema, M., Heemskerk, E., & Sapinski, J. P. (2010). The making of a transnational capitalist class: corporate power in the twenty-first century. London: Zed Books. [details]
  • Carroll, W. K., Fennema, M., & Heemskerk, E. M. (2010). Constituting Corporate Europe: a study of elite social organization. Antipode, 42(4), 811-843. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2010.00777.x [details]

  2009

  2008

  • Fennema, M. (2008). Hirschfeld als zondebok of heilige. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 123(3), 446-452. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6850 [details]
  • Fennema, M., & Tillie, J. (2008). Social capital in multicultural societies. In D. Castiglione (Ed.), Handbook of Social Capital (pp. 349-370). Oxford: Oxford University Press. [details]

  2007

  2006

  • Carroll, W. K., & Fennema, M. (2006). Asking the right questions: A final word on the transnational business community. International Sociology, 21, 607-610. https://doi.org/10.1177/0268580906065304 [details]
  • Fennema, M., & van der Brug, W. (2006). Nederlandse anti-immigrantenpartijen in Europees perspectief. In F. van Tubergen, & I. Maas (Eds.), Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief (pp. 63-88). (Special Issue van Mens en Maatschappij; No. 81). Amsterdam University Press. [details]

  2022

  • Maussen, M., & Fennema, M. (2022). Racism and Slavery in the writings of Alexis de Tocqueville. In A. Bouma, & M. Kemper (Eds.), Socialism in one room: Studies in honor of Erik van Ree (pp. 253-280). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 36). Pegasus. [details]

  2016

  2015

  • Bolkestein, F., Cliteur, P., & Fennema, M. (Eds.) (2015). De succesvolle mislukking van Europa. Leiden: Leiden University Press. [details]

  2009

  • Fennema, M. (2009). Geldt de vrijheid van meningsuiting ook voor racisten? Amsterdam: Reed Bussiness. [details]
  • Fennema, M. (2009). Mill en de slavernij. In D. Verhofstadt (Ed.), John Stuart Mill: 150 jaar over vrijheid (pp. 163-175, 237-238). Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet/Atlas. [details]
  • Fennema, M. (2009). Noot bij de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 januari 2009 waarin het strafvervolging van Geert Wilders beveelt. Strafblad, 7(3), 198-208. [details]

  2008

  • Fennema, M. (2008). Hans Max Hirschfeld: meer dan de machtigste ambtenaar. In J. van Gerwen, M. Metze, & H. Renders (Eds.), De Ondernemersbiografie (pp. 102-119). (Biografische studies). Amsterdam: Boom. [details]
  • Fennema, M. (2008). Wat zou er gebeurd zijn als de monarchie na de Lockheed-affaire zou zijn afgeschaft? In E. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Wat ... als ... ? Bespiegelingen over politieke en bestuurlijke vernieuwing, aangeboden aan Ivo Hartman, ter gelegenheid van zijn afscheid van het IPP op 30-9-2008 (pp. 29-32). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). [details]
  • Fennema, M., & Heemskerk, E. (2008). Nieuwe netwerken: de elite en de ondergang van NV Nederland. Bert Bakker. [details]
  • Geysels, J., de Lange, S., & Fennema, M. (2008). Het cordon sanitaire en het ontluiken der democratie? Res Publica, 50(1), 49-64. [details]

  2007

  • Fennema, M., & Heemskerk, E. M. (2007). Het old boys netwerk wankelt. In K. van Beek, & M. Ham (Eds.), Gaat de elite ons redden. De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving (pp. 5-28). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Fennema, M., & Rhijnsburger, J. (2007). Dr. Hans Max Hirschfeld. Man van het grote geld. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • van der Brug, W., & Fennema, M. (2007). The support base of anti-immigration parties in the enlarged European Union States. In M. Marsh, S. Mikhaylov, H. Schmitt (Ed.), European Elections after Eastern Enlargement. Preliminary Results of the European Elections Study 2004 (01). MZES.

  2006

  • Fennema, M. (2006). Bookreview [Review of: A. Dekker, C. Verolme. Opkomst en Ondergang van een scheepsbouwer]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3(1), 132-134. [details]
  • Fennema, M., & van der Brug, W. (2006). Der Aufstieg Pim Fortuyns im europäischen und historischen Kontext. In M. Minkenberg, D. Sucker, & A. Wenninger (Eds.), Radikale Rechte und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und Polen. (pp. 74-101). Informationszentrum Sozialwissenschaft. [details]
  • Fennema, M., & van der Brug, W. (2006). Kariera Pima Fortuyina w perspektiewie europejskiej i historycznej. In M. Minkenberg, D. Sucker, & A. Wenninger (Eds.), Prawicowy radykalizm i ksenofobia w Polsce i w Niemczech. Nacjonalne i europejskie perspektywy (pp. 71-97). Informationszentrum Sozialwissenschaft. [details]

  2018

  • Bolkestein, M., & Fennema, M. (2018). Dorpspolitiek: Waar is het lokale gezag? . (1 ed.) Prometheus.

  2014

  2013

  • Fennema, M., & Heemskerk, E. (2013). Economische elite zet in op euro. In Dutch Economic Touch (pp. 103-106). Amsterdam: 4Days for Europe. [details]

  2012

  • Fennema, M. (2012). Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn: balans van democratie. - 4e geheel herz. dr. Apeldoorn: Het Spinhuis. [details]

  2011

  2010

  • Fennema, M. (2010). Geert Wilders, tovenaarsleerling. Bert Bakker. [details]
  • Fennema, M. (2010). De witte vlekken van een gideonsbende. Nexus, 56, 47-55. [details]

  2008

  • Fennema, M. (2008). Om het voortbestaan van het koninkrijk. Openbaar Bestuur, 18(5), 19-24. [details]
  • Fennema, M. (2008). Voorwaarden voor een democratisch debat. In Democratie & deugdzaamheid: lezingenbundel 2007-2008 (pp. 49-57). [Willemstad, Curaçao]: Universiteit van de Nederlandse Antillen. [details]

  2006

  • Fennema, M. (2006). Bezwaar tegen de democratie. De Gids, November, 907-908. [details]

  2011

  • van Heerden, S. C., de Lange, S. L., van der Brug, W., & Fennema, M. (2011). Programmatic reactions to the rise of radical right-wing populist parties. Paper presented at Council for European Studies.

  Membership / relevant position

  • Fennema, M. (2007-2009). Chairman, Center for Radicalism and Extremism Studies (CRES).
  • Fennema, M. (2007-2009). Member of the board of governors (curatorium), The NEHA special chair industrial history.
  • Fennema, M. (2007-2009). Chairman, Amsterdamse Academische Club.
  • Fennema, M. (2007-2009). Head of, Department Political Science.
  • Fennema, M. (2007-2009). Member of the International Advisory Board, International Sociology.
  • Fennema, M. (2007-2009). Member of the board of governors (curatorium), The Frank J. Buijs special chair Radicalism Studies.
  • Fennema, M. (2007-2009). Chairman, Center for Radicalism and Extremism Studies (CRES).
  • Fennema, M. (2007-2009). Member of the board of governors (curatorium), The SKON special chair in social contexts of electoral processes.

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Fennema, M. (invited speaker) (20-6-2012). The Geert Wilders Trial, 18th international conference of europeanists. The causes, consequences and meaning of transnationalization., Barcelona.
  • Fennema, M. (invited speaker) (11-2-2011). Haalt de PVV 2014?, Jaarlijkse docentendag maatschappijleer van het IPP en de NVLM., Zwolle.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities