For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. mr. S.J. (Stef) van Gompel

Faculty of Law
Information Law
Photographer: Monique Kooijmans

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 5.03
Postal address
 • Postbus 15514
  1001 NA Amsterdam
 • Publications

  2022

  • Schumacher, L. D., Senftleben, M. R. F., & van Gompel, S. J. (2022). Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen. Auteursrecht, (1), 3-14.
  • Senftleben, M., Margoni, T., Antal, D., Bodó, B., van Gompel, S., Handke, C., Kretschmer, M., Poort, J., Quintais, J., & Schwemer, S. (2022). Ensuring the Visibility and Accessibility of European Creative Content on the World Market: The Need for Copyright Data Improvement in the Light of New Technologies and the Opportunity Arising from Article 17 of the CDSM Directive. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, 13(1), 67-86. https://doi.org/10.2139/ssrn.3785272 [details]

  2021

  2020

  • van Gompel, S. (2020). Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 44(1), 3-10. https://www.ami-online.nl/art/4055 [details]

  2019

  2018

  • van Gompel, S. (2018). Ten geleide: 'A je to!' 25 jaar Wet op de naburige rechten. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 42(6), 235. [details]
  • van Gompel, S. J. (2018). National questionnaire - The Netherlands. In J. P. Quintais (Ed.), Global Online Piracy Study: Legal Background Report (pp. 127-137). Institute for Information Law.
  • van Gompel, S. J., & Rörsch, V. (Eds.) (2018). 25 jaar Wet op de naburige rechten. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 42(6), 235-260. http://www.ami-online.nl/art/3800/25-jaar-wet-op-de-naburige-rechten

  2017

  • van Gompel, S. (2017). Copyright, doctrine and evidence-based reform. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, 8(4), 304-310. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-29-46384 [details]
  • van Gompel, S. J. (2017). Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(2), 69-79. [details]

  2016

  • Guibault, L., & van Gompel, S. (2016). Collective Management in the European Union. In D. Gervais (Ed.), Collective management of copyright and related rights (3rd ed., pp. 139-174). Wolters Kluwer. [details]
  • van Gompel, S. (2016). Formalidades del derecho de autor en la era de internet: filtros de protección o facilitadores de licenciamiento. Revista Chilena de Derecho y Tecnología, 5(1), 9-55. https://doi.org/10.5354/0719-2584.2016.39856 [details]
  • van Gompel, S. J. (2016). Directive 2014/26/EU - on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the international market (Collective Rights Management Directive). In T. Dreier, & P. B. Hugenholtz (Eds.), Concise European Copyright Law (2 ed., pp. 541-628). (Concise IP). Kluwer Law International. [details]
  • van Gompel, S. J. (2016). Over wetgeving, implementatie en beleid – Kroniek van het auteursrecht in Nederland 2010-2016. Auteurs & Media, 2016(3), 250-258. [details]

  2015

  • van Gompel, S. J., & Hugenholtz, P. B. (2015). Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering? AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 39(4), 93-102. [details]

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  • Guibault, L., & van Gompel, S. (2010). Collective management in the European Union. In D. Gervais (Ed.), Collective management of copyright and related rights (2nd ed., pp. 135-167). Kluwer Law International. [details]
  • van Gompel, S. (2010). 'Les formalités sont mortes, vive les formalités!' Copyright formalities and the reasons for their decline in nineteenth century Europe. In R. Deazley, M. Kretschmer, & L. Bently (Eds.), Privilege and property: essays on the history of copyright (pp. 157-206). Open Book Publishers. http://www.ivir.nl/publications/vangompel/privilege_and_property.pdf [details]
  • van Gompel, S. (2010). Formalities in the digital era: an obstacle or opportunity? In L. Bently, U. Suthersanen, & P. Torremans (Eds.), Global copyright: three hundred years since the Statute of Anne, from 1709 to cyberspace (pp. 395-424). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849806428.00038 [details]
  • van Gompel, S., & Hugenholtz, P. B. (2010). The orphan works problem: the copyright conundrum of digitizing large-scale audiovisual archives, and how to solve it. Popular Communication, 8(1), 61-71. https://doi.org/10.1080/15405700903502361 [details]

  2009

  • van Eechoud, M., Hugenholtz, P. B., van Gompel, S., Guibault, L., & Helberger, N. (2009). Harmonizing European copyright law: the challenges of better lawmaking. (Information law series; No. 19). Kluwer Law International. [details]

  2021

  • Bulayenko, O., van Gompel, S. J., Handke, C., Peeters, R., Poort, J. P., Quintais, J. P., & Regeczi, D. (2021). Study on emerging issues on collective licensing practices in the digital environment. European Commission. https://doi.org/doi:10.2759/611658

  2020

  • van Gompel, S. J., Hugenholtz, P. B., Poort, J. P., Schumacher, L. D., & Visser, D. J. G. (2020). Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport. Universiteit van Amsterdam.

  2017

  • van Gompel, S. J. (2017). The proposed publishers’ right in press publications: an evidential mistake. In J. Reda (Ed.), Better Regulation for Copyright : Academics meet Policy Makers: Wed 6 Sept 2017 15:00-18:30 : European Parliament, Room AP 1G3 : University of Southampton, MEP Julia Reda, The Greens|EFA (pp. 11-16). The Greens|EFA in the European Parliament. https://juliareda.eu/events/better-regulation-for-copyright/ [details]

  2015

  2014

  • Hugenholtz, P. B., van Gompel, S. J., Guibault, L., & Obradović, R. (2014). Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering? Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam. http://www.ivir.nl/publicaties/download/1471 [details]
  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]
  • van Gompel, S. J. (2014). Naschrift: Over vorm en inhoud gesproken. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 38(2), 55-56. http://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/69.pdf [details]

  2011

  • van Gompel, S. (2011). Ten geleide. In C. Schriks (Ed.), Canon van het uitgevers- en auteursrecht: een route in vijftig data: vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland 1450-1950: met een kroniek en chronologie van gebeurtenissen en maatregelen die betrekking hebben op censuur, druk- en boekprivileges, usanties, monopolievorming, bescherming van originair werk en vertalingen, nadruk, het publiek domein in het drukkers- en boekenvak in Nederland en elders en de rol daarin van kerken, landsheren, staten, gewesten, steden ... (pp. XI-XIII). Kluwer. [details]

  2010

  • Nikoltchev, S., van Gompel, S., & Angelopoulos, C. (Eds.) (2010). Digitisation and online exploitation of broadcasters' archives. (IRIS special). European Audiovisual Observatory. [details]

  2009

  • van Gompel, S. (2009). Formality v digitální éře: překážka nebo příležitost? In J. Kříž (Ed.), Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (pp. 28-48). Karolinum. [details]

  2008

  • Helberger, N., Dufft, N., van Gompel, S., & Hugenholtz, B. (2008). Never forever: why extending the term of protection for sound recordings is a bad idea. European Intellectual Property Review, 5, 174-181. [details]
  • van Gompel, S. (2008). Another 45 miles to go? Kritisch commentaar op het richtlijnvoorstel duurverlenging naburige rechten. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 32(6), 169-180. [details]

  2021

  • Senftleben, M. R. F., Gompel, S. J. V., Helmond, A., Schumacher, L. D., Ausloos, J., Hoboken, J. V. J. V., & Quintais, J. P. (2021). Webharvesting. (WODC rapport; No. 3142). Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IVIR). http://hdl.handle.net/20.500.12832/3119

  2020

  • Breemen, V. E. (Author), Cohen Jehoram, T. (Author), van Eechoud, M. M. M. (Author), van Engelen, T. C. J. A. (Author), Geerts, P. G. F. A. (Author), Gielen, C. (Author), van Gompel, S. J. (Author), Grosheide, F. W. (Author), Haentjens, M. (Author), Hoyng, W. A. (Author), Hugenholtz, P. B. (Author), Kamperman Sanders, A. (Author), Koster, H. (Author), Krans, H. B. (Author), Kulk, S. (Author), Mak, C. (Author), Poort, J. P. (Author), Prins, J. E. J. (Author), Raas, R. (Author), ... Visser, D. J. G. (Author). (2020). ‘Corona-amendement’ bij artikel 12 lid 5 Auteurswet – online classroom use. Web publication/site, IE-Forum. https://www.ie-forum.nl/artikelen/corona-amendement-bij-artikel-12-lid-5-auteurswet-online-classroom-use [details]
  • Kretschmer, M., Furgal, U., Giblin, R., Quintais, J. P., Hugenholtz, P. B., & van Gompel, S. J. (2020). Open letter to the European Commission and the relevant authorities of Member States of the European Union: “Use-it-or-lose-it”: an historic opportunity to achieve better copyright outcomes for creators -will it go to waste? CREATe.

  2019

  2018

  • Angelopoulos, C., Bently, L., van Gompel, S., Husovec, M., Kretschmer, M., Senftleben, M., & Stalla-Bourdillon, S. (2018). The Copyright Directive: Misinformation and Independent Enquiry: Statement from European Academics to Members of the European Parliament in advance of the Plenary Vote on the Copyright Directive on 5 July 2018. CREATe. http://bit.ly/2loFISF [details]
  • van Gompel, S. (2018). AMI 2018/6. Case note on: Rb. Amsterdam, 27/08/18, 6658176 / CV EXPL 18-3728 (Rutten/RF Mediaproducties). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 42(6), 257. [details]
  • van Gompel, S. (2018). AMI 2018/6. Case note on: Rb. Overijssel, 12/06/18, ECLI:NL:RBOVE:2018:3065 (Eiser/Rijksuniversiteit Groningen). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 42(6), 259-260. [details]
  • van Gompel, S. J., & Brants, W. J. (Eds.) (2018). Rechtspraak in het kort en actualiteiten. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 42(3), 119-125.

  2017

  • van Gompel, S. (2017). AMI 2017/3. Case note on: HvJ EU, 1/03/17, C-275/15, ECLI:EU:C:2017:144 (ITV/TVCatchup II). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(3), 135-137. [details]
  • van Gompel, S. J. (2017). Hof Amsterdam (zaaknr. 200.136.929/01: Pearson/Bär c.s.). Case note on: Hof Amsterdam, 22/11/16, ECLI:NL:GHAMS:2016:5061 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(2), 103-105.
  • van Gompel, S. J. (2017). Rb. Den Haag (C/09/452181 / HA ZA 13-1128: Vereniging GEU/Stichting Snappet). Case note on: Rb. Den Haag, 9/11/16, ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(1), 51-53.
  • van Gompel, S. J., & van Lingen, N. (Eds.) (2017). Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(6), 213-222.
  • van Gompel, S. J., & van der Net, C. B. (Eds.) (2017). Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 41(3), 134-138.

  2016

  • van Gompel, S. J. (2016). Hof Den Haag (200.189.508/01: Your Hosting/Bavaria). 8. Case note on: Hof Den Haag, 19/07/16, ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 40(5), 140-143.
  • van Gompel, S. J. (2016). Rb. Den Haag (Vzr.) (C/09/503621/KG ZA 16-54: Bavaria/Your Hosting). Case note on: Rb. Den Haag, 16/03/16, ECLI:NL:RBDHA:2016:2608 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 40(3), 74-74.
  • van Gompel, S. J., & Koelman, K. J. (Eds.) (2016). Rechtspraak in het kort. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 40(5), 144-151.

  2015

  • Guibault, L., Salamanca, O., & van Gompel, S. (2015). Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixation of their performancess. - Final report. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2759/834167 [details]
  • van Gompel, S. (2015). Rb. Den Haag (C/09/488653 / HA ZA 15-588: IEF 15283: Eiser/Prime Sportsgear). Case note on: Rb. Den Haag, 23/09/15 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 39(6), 187-188. [details]
  • van Gompel, S. J., & van Eechoud, M. M. M. (Eds.) (2015). Rechtspraak in het kort en agenda. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 39(2), 62-63.
  • van Gompel, S. J., & van Eechoud, M. M. M. (Eds.) (2015). Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 39(6), 185-189.
  • van Gompel, S., Breemen, V., Chalmers Hoynck van Papendrecht, R., van Kleeff, R., Roerdink, H., Senftleben, M., & Wiersma, N. (2015). Q246: Exceptions and limitations to copyright for libraries, archives and education and research institutions. Netherlands. (AIPPI group report). Nederlandse Groep van de Association Internationale pour la protection de la Proprieté Intellectuelle (AIPPI). http://www.aippi.nl/nl/documents/finalizedpdfQ246-Netherlands_18-05-2015.pdf [details]

  2014

  • Guibault, L., Salamanca, O., & van Gompel, S. (2014). Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixation of their performances. - Interim Study II. Europe Economics. [details]
  • van Gompel, S. (2014). Rb. Rotterdam (Vzr.) (IEPT20140425: DLVS/Amvest). Case note on: Rb. Rotterdam, 25/04/14 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 38(5), 174-175. [details]
  • van Gompel, S. (2014). Reintroducing Copyright Formalities: Controversies and Challenges. The Copyright & New Media Law Newsletter, 18(2), 7-9. [details]

  2013

  • Chalmers Hoynck van Papendrecht, R., van Gompel, S., Hemmer, M., Kamp, L., Pors, W., van Velsen, F., & Visser, D. (2013). Question Q235: Term of copyright protection. Dutch group. In AIPPI Forum & Executive Committee Meeting: Helsinki, 5-11 September, 2013. Working session Q235: Term of copyright protection = Durée de protection par droit d'auteur = Schutzdauer für Urheberrechte Association Internationale pour la protection de la Proprieté Intellectuelle (AIPPI). http://www.aippi.nl/nl/documents/Q235_ReportofDutchGroup_final.pdf [details]
  • van Gompel, S. (2013). HvJ EU (C-5/11: Donner). Case note on: HvJ EU, 21/06/12 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 37(3), 118-. [details]
  • van Gompel, S. (2013). Rb. Amsterdam (Vzr.) (IEPT20130705: TMG). Case note on: Rb. Amsterdam, 5/07/13 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 37(5), 164-. [details]
  • van Gompel, S. J. (2013). Hof Den Haag (zaaknummer 200.087.305/01: Erven Endstra/Nieuw-Amsterdam c.s.). 13. Case note on: Hof Den Haag, 16/07/13 AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 37(6), 197-203. [details]

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2018

  • van Gompel, S. J. (2018). Putting the public interest at the heart of IP law/policy reforms: Strategies and Best Practices. Abstract from 5th Global Congress on IP and the Public Interest, Washington, United States.

  2017

  • van Gompel, S. J., & van Schaik, R. (2017). Report of the Netherlands for ALAI 2017 Study Days (Copenhagen).

  2016

  • van Gompel, S. J. (2016). Being pragmatic: Copyright lawmaking in an evidence-based world. Abstract from 5th International CopyCamp Conference, Warsaw, Poland.
  • van Gompel, S. J. (2016). Legal pragmatism in nineteenth-century intellectual property lawmaking: A case study of the 1869 patent abolition in the Netherlands. Paper presented at International Society for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP), 8th Annual Workshop ‘Intellectual Property and Resistance’, Glasgow, United Kingdom.

  Membership

  • van Gompel, S. (2020-2021). Plaatsvervangend voorzitter, Vaste Commissie Plagiaat (Buma-Stemra).
  • van Gompel, S. (2020-2021). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2020-2021). Executive Committee, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).
  • van Gompel, S. (2020-2021). KNAW-zetel in het Algemeen Bestuur, Stichting Reprorecht.
  • van Gompel, S. (2020-2021). Secretaris, Commissie Auteursrecht (wettelijke adviesraad Minister van Justitie).
  • van Gompel, S. (2020-2021). Bestuurslid en penningmeester, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l’ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2019-2020). Plaatsvervangend voorzitter, Vaste Commissie Plagiaat (Buma-Stemra).
  • van Gompel, S. (2019-2020). Executive Committee, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).
  • van Gompel, S. (2019-2020). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2019-2020). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2019-2020). Secretaris
   , Commissie Auteursrecht (wettelijke adviesraad Minister van Justitie).
  • van Gompel, S. (2019-2020). KNAW-zetel in het Algemeen Bestuur, Stichting Reprorecht.
  • van Gompel, S. (2018). Secretaris, Commissie Auteursrecht (wettelijke adviesraad Minister van Justitie).
  • van Gompel, S. (2018). KNAW-zetel in het Algemeen Bestuur, Stichting Reprorecht.
  • van Gompel, S. (2018). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2018). Plaatsvervangend voorzitter, Vaste Commissie Plagiaat (Buma-Stemra).
  • van Gompel, S. (2018). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2018). Executive Committee, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).
  • van Gompel, S. (2017). Secretaris, Commissie Auteursrecht (wettelijke adviesraad Minister van Justitie).
  • van Gompel, S. (2017). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2017). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2017). Executive Committee, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).
  • van Gompel, S. (2017). plaatsvervangend voorzitter, Vaste Commissie Plagiaat (Buma-Stemra).
  • van Gompel, S. (2016). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2016). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2016). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2015). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2015). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2015). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2014). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2014). Bestuurslid, Vereniging voor Intellectuele Eigendom / de Nederlandse groep van AIPPI (l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
  • van Gompel, S. (2014). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2013). Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2013). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2012). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2011-2012). Secretaris, Commissie Auteursrecht.
  • van Gompel, S. (2010-2011). Secretaris, Commissie Auteursrecht.

  Journal editor

  • van Gompel, S. (editor) (2020-2021). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher).
  • van Gompel, S. (editor) (2020-2021). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (editor) (2019-2020). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher).
  • van Gompel, S. (editor) & de Zwaan, M. R. (editor) (2019). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (editor) (2019-2020). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2018). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (editor) (2018). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher).
  • van Gompel, S. (editor) (2017). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2017). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (reviewer) (2017). Erasmus law review (Journal).
  • van Gompel, S. (editor) (2016-2017). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2016). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (editor) (2015-2016). Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, ed. by L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (Publisher). http://www.copyrighthistory.org
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2015). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2014). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2013). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
  • van Gompel, S. (member of editorial board) (2012). AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).

  Talk / presentation

  • van Gompel, S. (speaker) (14-1-2017). The conditions of liability (panel moderator), Academic Symposium: Harmonizing European Intermediary Liability in Copyright, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (18-11-2016). Van gisting tot goesting: Auteursrecht op smaak, ‘Van hop tot pint: Bier in IP perspectief’, Leuven.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (14-11-2016). Auteurscontractenrecht, PAO Actualiteiten Auteursrecht, Leiden.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (13-10-2016). Geschiedenis en gedachten achter het octrooirecht en auteursrecht, Intellectueel eigendom: Bezit het onzichtbare!, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (28-9-2016). Ancillary copyright and internet freedom, A public roundtable on ancillary copyright and internet freedom organised by MEP Marietje Schaake of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Brussels. https://www.marietjeschaake.eu/video-ancillary-copyright-and-internet-freedom-event
  • van Gompel, S. (speaker) (7-7-2016). Legal pragmatism in nineteenth-century intellectual property lawmaking: A case study of the 1869 patent abolition in the Netherlands, International Society for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP), 8th Annual Workshop ‘Intellectual Property and Resistance’, Glasgow.
  • van Gompel, S. (speaker) (5-7-2016). Recent Case Law of the Court of Justice of the EU, IViR Summer Course on International Copyright Law, Amsterdam, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (16-3-2016). Auteursrecht op smaak, VIE/AIPPI Symposium Intellectuele Eigendom, Zeist.
  • van Gompel, S. (invited speaker) (28-1-2016). IE smaakt naar meer, IE-Diner, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (speaker) (9-11-2012). 'Auteurswet in perspectief, verleden en actualiteit' (chairman), VVA ledenvergadering: Auteurswet in perspectief, verleden en actualiteit, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (speaker) (12-5-2009). Multimediale uitgaven, Auteursrecht en uitgeverspraktijk, Amsterdam.
  • van Gompel, S. (speaker) & Bently, L. (speaker) (19-5-2008). The record industry’s lobby strategy, CIPPM symposium on The Proposed Copyright Term Extension for Sound Recordings, Bournemouth. https://microsites.bournemouth.ac.uk/cippm/2008/05/19/the-proposed-copyright-term-extension-for-sound-recordings/
  • van Gompel, S. (speaker) (11-4-2008). Verweesde werken, Auteursrecht en uitgeverspraktijk, Amsterdam.

  Others

  • van Gompel, S. (organiser) & Hugenholtz, P. B. (organiser) (3-7-2017 - 7-7-2017). IViR Summer Course on International Copyright Law, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (organiser), Angelopoulos, C. J. (organiser) & Hugenholtz, P. B. (organiser) (14-1-2017). Academic Symposium: Harmonizing European Intermediary Liability in Copyright, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (organiser) (27-10-2016). Methods and constraints for including evidence in IP lawmaking, Warsaw (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (organiser) & Hugenholtz, P. B. (organiser) (4-7-2016 - 8-7-2016). IViR Summer Course on International Copyright Law, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (examiner) (22-4-2016). Member doctoral committee (examination).
  • van Gompel, S. (visiting researcher) (1-4-2016 - 30-6-2016). University of California, Berkeley School of law (visiting an external institution).
  • van Gompel, S. (other) (2016). Reviewer of article, Internet Policy Review, Journal on Internet Regulation (other).
  • van Gompel, S. (organiser), Angelopoulos, C. J. (organiser) & Hugenholtz, P. B. (organiser) (13-4-2015). Intermediary Liability Roundtable, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (visiting researcher) (11-9-2011 - 23-9-2011). Center for Intellectual Property and Information Law (CIPIL), Cambridge University (visiting an external institution).
  • van Gompel, S. (organiser), Angelopoulos, C. J. (organiser) & Nikoltchev, S. (organiser) (24-4-2010). Digitisation and Online Exploitation of Broadcasters’ Archives, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gompel, S. (visiting researcher) (1-10-2006 - 31-12-2006). Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München (visiting an external institution).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Vaste Commissie Plagiaat
   Vice-voorzitter
  • Commissie Auteursrecht
   Secretaris
  • Vereniging voor Intellectuele Eigendom
   Lid van het Bestuur
  • Stichting Reprorecht
   KNAW-zetel AB
  • Vereniging voor Auteursrecht
   Voorzitter Studiecommissie voor de geschiedenis van het auteursrecht