For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

dr. H.A.B. (Hein-Anton) van der Heijden

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Challenges to Democratic Representation
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profile

  Hein-Anton van der Heijden

  Hein-Anton van der Heijden is associate professor in Political Science at the University of Amsterdam and a member of the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). He is also the director of the BA program in Political Science.

  Van der Heijden (1950) studied Dutch Language and Literature as well as Political Science at the University of Amsterdam. His political science MA-thesis was on direct democracy in the Italian city of Pavia. In the 1980s his research focused on public administration topics, resulting in his 1990 PhD-thesis on discourses on administrative reorganisation and physical planning in the Netherlands. In the 1990s his focus shifted to environmental discourses, environmental politics and environmental movements. He (co)authored books on new social movements in the Netherlands, the Green movements worldwide, environmental organizations andthe European Union, and anti-nuclear movements. In 2000 his book 'Tussen Aanpassing  en verzet' (on environmental movements and environmental discourses in first, second and third world countries) was published. His most recent (2010) book is 'Social Movements, Public Spheres and the European Politics of the Environment. Green power Europe' (Palgrave Macmillan). He is currently preparing a 'Handbook of Political Citizenship and Social Movements'.

  Van der Heijden is also a fiction writer  ( www.heinantonvanderheijden.nl ). He published short stories in De Gids and De Tweede Ronde. In 2010 his novel 'De zomer van Godard' was published (Uitgeverij Aspekt).

  CURRENT TOPICS OF RESEARCH

  Current research interests include

  • the history of political science as an academic discipline
  • political discourse analysis
  • social movement theory
  • European and global civil society 
  • global environmental governance and the globalisation of environmentalism 
  • European environmental politics and environmental movements in the European Union
  • the social and political construction of nature  

  SELECTED ACADEMIC PUBLICATIONS

  Van der Heijden wrote a hundred books, book chapters, journal articles, professional reports and book reviews. A selection of his academic publications includes:

  Books

  - 2010: Social movements, public spheres and the European politics ofthe environment . Green Power Europe? Houndmills: Palgrave Macmillan.

  - 2000: Tussen aanpassing en verzet. Milieubeweging en milieudiscours . Amsterdam: AMBO.

  - 1992 (with J.W. Duyvendak, R. Koopmans and L. Wijmans): Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland . Amsterdam: SUA

  - 1990: Tussen Wetenschap en Politiek. Een verkenning van vertoogtheorie en politicologische paradigma's,en een vertoogtheoretisch-politicologische analyse van bestuurlijke reorganisatie en ruimtelijke planning in Nederland 1973-1989 . Academisch proefschrift. Kampen: Mondiss.

  - 1985 (with J. Kastelein): Succes- en faalfactoren bij bestuurlijke reorganisaties . Groningen: Wolters-Noordhoff.

  Journal articles

  2010: 'The Dutch 2010 elections and the environment', Environmental Politics 19 (6): 1000-1005.

  2010 (with Lei Xie): 'Environmental movements and political opportunities: the case of China', Social Movement Studies 9 (1), p. 51-68.

  2009: 'Zandzakken, notenbomen en een taart. Nederlandse sociale bewegingen en mondiale klimaatverandering', Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis , p. 117-144.

  2008: 'Green governmentality, ecological modernization or civic environmentalism? Dealing with global environmental problems', Environmental Politics 17 (5), p. 835-839.

  2008: 'Green modernization: reflections from Europe', Harvard International Review 30 (2), p 58-63.

  2006: 'Recent trends in global environmental politics', Environmental Politics 15 (3), p. 490-495

  2006: 'Multi-level environmentalism and the European Union: the case of trans-European transport networks', InternationalJournal of Urban and Regional Research   30 (1), p. 23-37

  2006: 'Globalization, environmental movements and international political opportunity structures', Organization & Environment 19 (1), p. 28-45

  2005: 'Ecological restoration, environmentalism and the Dutch politics of 'new nature', Environmental Values 14 (4), p. 427-446

  2004: 'De milieubeweging in de twintigste eeuw', Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 34 (3), p. 445-483

  2004: 'Constructed natures, bureaucratic landscapes', Environmental Politics 13 (4), p. 775-780.

  2002: 'Dutch environmentalism at the turn of the century', Environmental Politics 11 (4), p. 120-130.

  2002: 'Risk management or environmental politics?', Environmental Politics 11 (2), p. 187-192.

  2002: 'Political parties and NGOs in global environmental politics', International Political Science Review 23 (2), p. 187-201.

  2000: 'Environmental problems, the European Union and the utilisation of scientific knowledge', Environmental Politics 9 (4), p. 141-145.

  1999: 'Environmental movements, ecological modernisation and political opportunity structures', Environmental Politics 8 (1), p.199-221.

  1997: Political opportunity structure and the institutionalisation of theenvironmental movement', Environmental Politics 6 (4), p. 25-50.

  1996: 'Politieke mogelijkhedenstructuur en de institutionalisering van de milieubeweging', Acta Politica 31 (2), p. 138-163

   1979 (with J. Breunese): 'Bestuurlijke reoorganisatie in Nederland: een spel zonder grenzen', Acta Politica 14 (4), p.509-539.

  Book chapters

  2004: 'Natuur- en milieugroepen - van puur verzet naar professioneel onderhandelen', in: R. van Es (red.), Communicatie en ethiek. Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid . Amsterdam: Boom, p. 167-178.

  1999: 'Environmental movements, ecological modernisation and political opportunity structures', in: C. Rootes (ed.), Environmental movements. Local, national and global . London: Frank Cass, p. 199-221.

  1994: 'The Dutch nuclear energy conflict 1973-1989', in: H. Flam (ed.), States and anti-nuclear movements . Edinburgh: Edinburgh University Press, p.101-128.

  1994 (with M. Diani): Anti-nuclear movements across states: explaining patterns ofdevelopment', in: H. Flam (ed.), States and anti-nuclear movements . Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 355-382.

  1994: 'Die Niederlandische Umweltverbande und das Niederlandisches politisches System', in: C. Hey und U Brendle (Hrsg.), Umweltverbande und EG. Strategien, politische Kulturen und Organisationsformen . Opladen: Westdeutscher Verlag, p. 215-276.

  1993: 'Beleidstaal en macht: ook de beleidstheorie berust op veronderstellingen', in: O. van Heffen en M. van Twist (red.), Beleid en wetenschap. Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen . Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, p. 122-135.

  1992 (with R. Koopmans and M. Giugni): The West European environmental movement', in: M. Finger (ed.), The Green movement worldwide . Geenwich (Conn.): JAI-Press, p. 1-40.

  1989 (with H. van den Brink), 'Bestuurlijke problemen van de grote gemeenten', in: W. Derksen and A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland . Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, p. 309-322.

  1986 (with R. Hommes and G. Kok): 'Milieu en sociale wetenschappen', in: J. Boersema et al. (red.), Basisboek Milieukunde . Meppel/Amsterdam: Boom, p. 256-272.

  1986 (with M. Hisschemoller): Volgermeerpolder: besluitvorming en participatie', in: J. Boersema et al: Basisboek Milieukunde . Meppel/Amsterdam: Boom, p. 467-477.

  Professional articles and reports

  2010: 'International environmental movements', in: B. Warf (ed.), Encyclopediaof Geography . Thousand Oaks (CA): Sage.

   2010: 'International environmental NGOs', in: B. Warf (ed.) Encyclopdia of Geography .Thousand Oaks (CA): Sage.

  2008: 'Gentech vergroot ongelijkheid; grootschalige productiewijze bedreiging voor de lokale landbouw', NRC/Handelsblad 27 augustus, p. 7.

  2008: 'Wie komt er op voor het klimaat? Twede Maasvlakte. Politici mijden afweging van regionale versus mondiale belangen zelfs als financiering twijfelachtig is', NRC/Handelsblad , 2 juni, p. 6.

  2008: 'Kiezen voor het milieu impliceert en trendbreuk: vertrouw op het optimisme van de wil', NRC/Handelsblad 15 maart, p. 17.

  2003: 'Structureel verzet: een nieuwe boodschap voor de milieubeweging', Milieudefensie 32 (4), p. 24-25

  2002: 'De droom van Pim Fortuyn; een postmodern fenomeen', De Helling 15 (2), p. 6-7

  1987 (with A.F. Leemans et al.): Deelraden nader bekeken: eindrapport . Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

  1986: 'Milieu en politiek', in: Algemene milieukunde. Analyse en mogelijkeoplossingen van milieuproblemen . Heerlen: Open Universiteit.

  1985 (with R. Nieuwenhuis): New ways and means of managing metropolitan areas . Paris: OECD

  1983 (with M. Hisschemoller): Naar een lange termijn milieubeleid. Eindverslag van een onderzoek naar de signalering, selectie en kanalisering van informatie met betrekking tot milieubeinvloedende lange termijnontwikkelingen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

  Book reviews

  2011: 'Benchmarking in the EU. Lessons from the EU emissions trading system for the global climate change agenda. Environmental Politics 20 (4), p. 601-602.

  2011 'The politics of water in Africa: the European Union's role in development aid partnership', Environmental Politics 20 (3), p. 439-440.

  2009: 'Territories of difference: place,movements, lfe, redes', Environmental Politics 18 (4), p. 644-645.

  2009: 'The GM debate. Risk, politics and public engagement', Environmental Politics 18 (3), p. 461-462.

  2009: 'Business power and conflict in international environmental politics', Environmental Politics 18 (2), p. 304-305.

  2009; 'Global environmental negotiations and US interests', Environmental Politics 18 (1), p. 146-147.

  2008: 'Solarrevolution. The economic transformation of the global energy industry', Environmental Politics 17 (3), p. 521-522.

  2008: 'Analyzing international environmental regimes: from case study to data base', Environmental Politics 17 (1), p. 161-162.

  2007: 'China's environment and the challenge of sustainable development', Environmental Politics 16 (3), p. 546-548

  2007: 'Sustainability, civil society and international governance: local, North American and global contributions', Environmental Politics 16 (3), p. 539-540

  2007: 'Environmental citizenship', Environmental Politics   16 (1), p.160-161

  2006: 'Sovereignty, democracy and global civil society: state-society relations at UN world conferences', Environmental Politics 15 (1), p. 132-134

  2005: 'Transnational struggles for water and power', Environmental Politics 14 (5), p. 743-744

  2005: 'United Nations Development Programme et al ., World resources 2002-2004', Environmental Politics 14 (4), p. 562-564

  2005: 'Nature in the global south: environmental projects in south and southeast Asia', Environmental Politics 14 (3), p. 433-434

  2005: 'Cyberprotest; environmental activism on-line', Environmental Politics 14 (1), p. 149-150.

  2004: 'Environmental protest in westernEurope", Environmental Politics 13 (4), p.810-811.

  2004: 'Gaia's wager: environmental movements and the challenge of sustainability', Environmental Politics 13(3), p. 683-684. 

  2003: 'A new green order? The World Bank and the politics of the Global Environmental Facility", Environmental Politics 12 (4), p. 152-153.

  2003: The environmental State under pressure", Environmental Politics 12 (3), p. 165-166.

  2002: 'Globalisation and the environment: risk assessment and the WTO", Environmental Politics 11 (3), p,. 178-179.

  2002:  'The third force: the rise of transnational civil society', Environmental Politics 11 (1), p. 211-212.

  2001: 'Environmental politics in southern Europe: actors, institutions and discourses in a europeanising society', Environmental Politics 10 (4), p. 137-138.

  1999: 'Democracy and environmental movements in Eastern Europe; A comparative study of Hungary and Russia', Contemporary Sociology 28(3), p. 342-343

  1997: 'Democracy and green political thought: sustainability, rights and citizenship", Acta Politica 32 (2), p. 210-213

 • Publications

  2017

  • van der Heijden, H. A. B. (2017). Na het neoliberalisme: Klimaatverandering, sociale bewegingen en politiek. Delft: Eburon. [details]

  2014

  • van der Heijden, H-A. (2014). The great fear: European environmentalism in the atomic age. In M. Armiero, & L. Sedrez (Eds.), A history of environmentalism: local struggles, global histories (pp. 185-211). London: Bloomsbury. [details]
  • van der Heijden, H. A. (2014). Introduction: linking political citizenship and social movements. In H. A. van der Heijden (Ed.), Handbook of political citizenship and social movements (pp. 1-22). (Elgar original reference). Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781954706.00007 [details]
  • van der Heijden, H. A. (2014). The environmental movement. In H. A. van der Heijden (Ed.), Handbook of political citizenship and social movements (pp. 387-417). (Elgar original reference). Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781954706.00026 [details]

  2010

  2009

  • van der Heijden, H. A. (2009). Zandzakken, notenbomen en een taart: Nederlandse sociale bewegingen en mondiale klimaatverandering. Jaarboek Ecologische Geschiedenis, 2009, 117-143. [details]

  2008

  • van der Heijden, H. A. B. (2008). Green modernization: reflections from Europe. Harvard International Review, 30(2), 58-63. [details]

  2006

  • van der Heijden, H. A. B. (2006). Globalization, Environmental Movements and International Political Opportunity Structures. Organization & Environment, 19(1), 28-45. https://doi.org/10.1177/1086026605285452
  • van der Heijden, H. A. B. (2006). Multi-level Environmentalism and the European Union; the Case of Trans-European Transport Networks. International Journal of Urban and Regional Research, 30(1), 23-37. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00648.x

  2005

  2004

  • van der Heijden, H. A. B. (2004). De milieubeweging in de twintigste eeuw. Revue Belge d'Histoire Contemporaine, 32(3/4). [details]

  2002

  • van der Heijden, H. A. B. (2002). 'Political Parties and NGOs in Global Environmental Politics'. International political science review = Revue internationale de science politique, 23(2). [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (2002). Dutch Environmentalism at the Turn of the Century. Environmental Politics, 11(4). [details]

  2000

  • van der Heijden, H. A. B. (2000). Tussen Aanpassing en Verzet. Milieubeweging en milieudiscours. Amsterdam: Ambo. [details]

  1999

  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Environmental movements, ecological modernisation and political opportunity structures. Environmental Politics, 8(1), 199-221.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Environmental movements, ecological modernisation and political opportunity structures. In Environmental Movements; Local, National and Global (pp. 199-221). Frank Cass.

  1997

  • van der Heijden, H. A. B. (1997). Political opportunity structure and the institutionalisation of the environmental movement. Environmental Politics, 6(4), 20-45. [details]

  1996

  • van der Heijden, H. A. B. (1996). Politieke mogelijkhedenstructuur en de institutionalisering van de milieubeweging. Acta Politica, 31(2), 138-163. [details]

  1994

  • van der Heijden, H. A. B. (1994). Die Niederlandische Umweltverbande ud das Niederlandisches politisches System. In C. Hey, & U. Brendle (Eds.), Umweltverbande und EG. Strategien, politische Kulturen und Organisationsformen. (pp. 215-276). Opladen: Westdeutscher verlag.

  1993

  • van der Heijden, H. A. B. (1993). Beleidstaal en macht: ook de beleidstheorie berust op veronderstellingen. In O. van Heffen, & M. van Twist (Eds.), Beleid en Wetenschap. Hedendaagse Bestuurskundige Beschouwingen (pp. 122-135). Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

  1992

  • van der Heijden, H. A. B. (1992). Van kleinschalig utopisme naar postgiro-activisme? De milieubeweging 1970-1990. In J. W. Duyvendak, H. A. B. van der Heijden, R. Koopmans, & L. Wijmans (Eds.), Tussen Verbeelding en Macht. 25 Jaar Nieuwe Sociale Bewegingen in Nederland (pp. 77-98). Amsterdam: SUA.
  • van der Heijden, H. A. B., Duyvendak, J. W., Koopmans, R., & Wijmans, L. L. (1992). Tussen verbeelding en Macht. 25 jaar Nieuwe Sociale Bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA.
  • van der Heijden, H. A. B., Koopmans, R., & Giugni, M. (1992). The West European environmental movement. In M. Finger (Ed.), The Green Movement Worldwide (pp. 1-40). JAI Press.

  1990

  • van der Heijden, H. A. B. (1990). Tussen Wetenschap en Politiek. Een Verkenning van Vertoogtheorie en Politicologische Paradigma's en een Vertoogtheoretisch-politicologische Analyse van Bestuurlijke Reorganisatie en Ruimtelijke Planning in Nederland 1973-1989. Kampen: Mondiss.

  1989

  • van der Heijden, H. A. B., & van den Brink, H. M. (1989). Bestuurlijke problemen van de grote gemeenten. In W. Derksen, & A. Korsten (Eds.), Lokaal Bestuur in Nederland (pp. 309-322). Alphen aan den Rijn: Samson H.D.Tjeenk Willink.

  1986

  • van der Heijden, H. A. B., & Hisschemoller, M. (1986). Volgermeerpolder: besluitvorming en participatie. In J. Boersema (Ed.), Basisboek Milieukunde (pp. 467-477). Meppel/Amsterdam: Boom.
  • van der Heijden, H. A. B., Hommes, O. R., & Kok, G. (1986). Milieu en sociale wetenschappen. In J. Boersema (Ed.), Basisboek Milieukunde (pp. 256-272). Meppel/Amsterdam: Boom.

  1985

  • van der Heijden, H. A. B. (1985). Bestuurlijke reorganisatie: succes en falen. In H. A. B. van der Heijden, & J. Kastelein (Eds.), Succes- en Faalfactoren bij Bestuurlijke Reorganisaties (pp. 233-245). Groningen: Wolters Noordhoff.
  • van der Heijden, H. A. B., & Kastelein, J. J. P. (1985). Succes- en Faalfactoren bij Bestuurlijke Reorganisaties. Groningen: Wolters Noordhoff.

  1984

  • van der Heijden, H. A. B. (1984). De bevolking. In H. van den Brink (Ed.), Binnengemeentelijke Decentralisatie.Achtergrondstudies bij het Amsterdamse Model (pp. 109-143). (Mededelingen van de Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen; No. 43). Amstetrdam: Universiteit van Amsterdam, PSCW.

  1979

  • van der Heijden, H. A. B., & Breunese, J. (1979). Bestuurlijke reorganisatie in Nederland: een spel zonder grenzen. Acta Politica, 14(4), 509-539.

  2014

  2006

  • van der Heijden, H. A. B. (2006). Bookreview Barett [Review of: S. Barret (2003) Environment and Statecraft. The Strategy of Environmental Treaty-Making]. Environmental Politics, 15(4), 680-681.

  2004

  • van der Heijden, H. A. B. (2004). Natuur- en milieugroepen - van puur verzet naar professioneel onderhandelen. In R. V. Es (Ed.), Communicatie en ethiek. Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid. Amsterdam: Boom. [details]

  2002

  • van der Heijden, H. A. B. (2002). Een droom die niet uitkwam. Over Pim Fortuyn: een postmodern fenomeen. De Helling, 15(2). [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (2002). [Review of: A. Florini. The third Force; the Rise of Transnational Civil Society]. Environmental Politics, 11(1).
  • van der Heijden, H. A. B. (2002). [Review of: D. Robertson, A. Kellow. Globalization and the Environment; Risk Assessment and the WTO]. Environmental Politics, 11(3).

  1985

  • van der Heijden, H. A. B. (1985). Deelgemeenteraden. In W. Derksen, & A. Korsten (Eds.), Lokaal Bestuur in Nederland (pp. 82-97). Alphen aan den rRjn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

  2017

  2016

  2014

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  • van der Heijden, H. A. (2008). Green governmentality, ecological modernization of civic environmentalism? Dealing with global environmental problems. [Review of: Genetically modified diplomacy: the global politics of agricultural biotechnology and the environment; Governing global desertification: linking environmental degradation, poverty and participation; The social construction of climate change. Power, knowledge, norms, discourses.]. Environmental Politics, 17, 835-839.
  • van der Heijden, H. A. (2008). Green governmentality, ecological modernization or civic environmentalism? dealing with global environmental problems [Review of: M.E. Pettenger (2007) The social construction of climate change. Power, knowledge, norms, discourses; P.M. Johnson, K. Mayrand (2006) Governing global desertification: linking environmental degradation, poverty and participation; P. Andrée (2007) Genetically modified diplomacy: the global politics of agricultural biotechnology and the environment]. Environmental Politics, 17, 835-839. https://doi.org/10.1080/09644010802422701 [details]
  • van der Heijden, H. A. (2008). [Review of: H. Breitmeier, O.R. Young (2006) Analyzing international environmental regimes: from case study to data base]. Environmental Politics, 17(1), 161-162. https://doi.org/10.1080/09644010701811749 [details]
  • van der Heijden, H. A. (2008). [Review of: T. Bradford (2006) Solar revolution: the economic transformation of the global energy industry]. Environmental Politics, 17(3), 521-522. https://doi.org/10.1080/09644010802065864 [details]

  2007

  • van der Heijden, H. A. B. (2007). [Review of: A. Dobson, D. Bell (2007) Environmental Citizenship]. Environmental Politics, 16(1), 160-161.
  • van der Heijden, H. A. B. (2007). [Review of: K. Day (2005) China's environment and the challenge of sustainable development]. Environmental Politics, 16(3), 546-548.

  2006

  • van der Heijden, H. A. B. (2006). Bookreview Friedman [Review of: E.J. Friedman, K. Hochstetler (2005) Sovereignty, Democracy and Global Civil Society. State - Society Relations at UN World Conferences]. Environmental Politics, 15(1), 132-134.

  2004

  • van der Heijden, H. A. B. (2004). [Review of: C. Rootes. Environmental Protest in Western Europe]. Environmental Politics, 13(4). [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (2004). [Review of: G. Bryner. Gaia's wager: Environmental movements and the challenge of sustainability]. Environmental Politics, 13(3). [details]

  2003

  • van der Heijden, H. A. B. (2003). [Review of: A. Mol, F. Buttel. 'The environmental state under pressure¿]. Environmental Politics, 12(3).
  • van der Heijden, H. A. B. (2003). [Review of: Z. Young. A new green order? The World Bank and the politics of the Global Environmental Facility]. Environmental Politics, 12(4).

  2001

  • van der Heijden, H. A. B. (2001). Actiepoot Milieudefensie bloedt dood. Milieudefensie, 30(6). [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (2001). [Review of: A. Mol, D. Sonnenfeld. Ecological modernization around the world: Perspectives and critical debates.]. Environmental Politics, 10(3).
  • van der Heijden, H. A. B. (2001). [Review of: E. Neumaye. Weak versus strong sustainability: Exploring the limits of two opposing paradigms.]. Environmental Politics, 10(1).
  • van der Heijden, H. A. B. (2001). [Review of: K. Eder, M. Kousis. Environmental politics in southern Europe: Actors, institutions and discourses in a Europeanizing society.]. Environmental Politics, 10(4).
  • van der Heijden, H. A. B. (2001). [Review of: M. Redclift. Social environmental researchin the European Union: Research networks and new agendas.]. Environmental Politics, 10(3).
  • van der Heijden, H. A. B. (2001). [Review of: N. Peritore. Third world environmentalism: Case studies from the global south.]. Environmental Politics, 10(2).

  1999

  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Agenda's for sustainability [Review of: Agendas for sustainability. Environment and development into the twenty-first century]. Environmental Politics, 8(4), 226-227.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Democracy and environmental movements in Eastern Europe [Review of: Democracy and environmental movements in Eastern Europe. A comparative study of Hungary and Russia.]. Contemporary Sociology, 28(3), 342-343.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Eco-impacts and the greening of postmodernity [Review of: Eco-impacts and the greening of postmdernity]. Environmental Politics, 8(1), 352-353.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Expressions of identity [Review of: Expressions of identity. Space, performance, politics]. Environmental Politics, 8(4), 233-234.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). The German Greens [Review of: The German Greens. Paradox between Movement and Party]. Environmental Politics, 8(2), 197-198.
  • van der Heijden, H. A. B. (1999). The political influence of global NGOs [Review of: The political influence of global NGOs. Case studies on the climate and biodiversity conventions]. Environmental Politics, 8(3), 180-181.

  1997

  • van der Heijden, H. A. B. (1997). Milieuproblemen als maatschappelijk verschijnsel. In W. Slot, M. Corvers, & W. de Jeu (Eds.), Basiscursus Milieukunde (pp. 11-36). Heerlen: Open Universiteit. [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (1997). Milieuproblemen op de politieke agenda. In W. Slot, M. Corvers, & W. de Jeu (Eds.), Basiscursus Milieukunde (pp. 32-67). Heerlen: Open Universiteit. [details]
  • van der Heijden, H. A. B. (1997). NGOs and environmental politics [Review of: NGO's and environmental politics: Asia and Africa]. Environmental Politics, 6(2), 178-179.

  1996

  • van der Heijden, H. A. B. (1996). Milieuproblemen als maatschappelijk verschijnsel. In M. Corvers, & W. Slot (Eds.), Basiscursus Milieukunde (pp. 11-36). Heerlen: Open Universiteit.
  • van der Heijden, H. A. B. (1996). Milieuproblemen op de politieke agenda. In M. Corvers, & W. Slot (Eds.), Basiscursus Milieukunde (pp. 37-62). Heerlen: Opern Universiteit.

  1994

  • van der Heijden, H. A. B. (1994). American environmentalism [Review of: American Environmentalism. The US Environmental Movement 1970-1990]. Environmental Politics, 3(4), 253-254.

  1993

  • van der Heijden, H. A. B. (1993). Milieuproblemen als maatschappelijk verschijnsel. In Algemene Milieukunde 2: Analyse en oplossing van milieuproblemen Heerlen: Open Universiteit.
  • van der Heijden, H. A. B. (1993). Milieuproblemen op de politieke agenda. In Algemene Milieukunde 2: Analyse en oplossing van milieuproblemen Heerlen: Open Universiteit.

  1987

  • van der Heijden, H. A. B., & Leemans, A. (1987). Deelraden nader bekeken. Eindrapport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: vakgroep bestuurskunde.

  1986

  • van der Heijden, H. A. B. (1986). Deelraden nader bekeken. Theoretisch-vergelijkende studie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: vakgroep bestuurskunde.
  • van der Heijden, H. A. B. (1986). Milieu en Politiek. In Algemene Milieukunde: analyse en mogelijke oplossingen van milieuproblemen Heerlen: Open Universiteit.
  • van der Heijden, H. A. B. (1986). Milieu en ruimtelijke ordening. In Algemene mileukunde: analyse en mogelijke oplossingen van milieuproblemen Heerlen: Open Universiteit.

  1983

  • van der Heijden, H. A. B. (1983). Signalering, selectie en kanalisering van informatie over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen door de RPD. In Planologische Discussiebijdragen (pp. 331-340). Delft: Delftsche Uitgeversmaatschappij.
  • van der Heijden, H. A. B., & Hisschemoller, M. (1983). Naar en lange termijn milieubeleid. Universiteit van Amsterdam: vakgroep bestuurskunde.

  1981

  • van der Heijden, H. A. B. (1981). Onderzoek Besluitvorming Geluidhinder Circuit Zandvoort. Amsterdam: Wetenschapswinkel.

  1979

  • van der Heijden, H. A. B., Breunese, J., & van Bennekom, L. (1979). Wenselijkheid c.q. mogelijkheid van een provincie Midden-Holland. Amsterdam: Vrije Universiteit.

  1978

  • van der Heijden, H. A. B., & Breunese, J. (1978). Mogelijke toekomstige uitbreidingen van de gemeente Oosterhout. Amsterdam: Vrije Universiteit.

  2000

  • van der Heijden, H. A. B. (2000). Dutch environentalism at the turn of the century. Paper presented at Paper presented to the ECPR Joint Sessions of Workshops, Copenhagen, .

  1999

  • van der Heijden, H. A. B. (1999). Environmentalism, modernity and post-modernity. Paper presented at Paper presented to the 34th World Congress of the International Institute of Sociology, Tel Aviv, .

  1998

  • van der Heijden, H. A. B. (1998). Environmental movements, ecological modernization and political opportunity structures. Paper presented at 14th World congress of ISA, Montreal, .

  1997

  • van der Heijden, H. A. B. (1997). Globalization, political opportunity structure and transnational environmentalism; a framwework for analysis.. Paper presented at ECPR Joint Sessions of Workshops, Bern, Switzerland, .

  1996

  • van der Heijden, H. A. B. (1996). Globalization and transnational environmental organizations. Paper presented at ISA RC Social Movements and Social Classes conference, Santa Cruz, California, .
  • van der Heijden, H. A. B. (1996). Postmodernism, post-modernity and green politics. Paper presented at ECPR Joint Sessions of Workshops Oslo, .

  1985

  • van der Heijden, H. A. B. (1985). New ways and means of managing metropolitan areas: political theories and experiences in the Netherlands confronted. Paper presented at OECD seminar of the management of metropoliotan areas: evolution and perspectives, Rome, .

  Membership

  • van der Heijden, H. A. (2007-2009). Member, International Sociological Association, RC 24 (Environment and Society).
  • van der Heijden, H. A. (2007-2009). member, European Sociological Association.

  Media appearance

  • van der Heijden, H. A. B. (06-05-2017). Het klimaat in beweging [Print] Financieel Dagblad. Het klimaat in beweging (Financieel Dagblad).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities