For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. K.A.W.M. (Klaske) de Jong

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law
Photographer: Thijs ter Hart | 31Pictures

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2021

  2019

  2018

  • de Jong, K. A. W. M. (2018). Geen sfinx te zien: Een onderzoek naar de zaaksbehandeling bij de Amsterdamse bestuursrechter. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2018(2), 66-76. [16]. [details]

  2002

  • Schueler, B. J., Boeve, M. N., Hazewindus, W. G. A., & de Jong, K. A. W. M. (2002). Het perspectief van de burger, niet van het bestuur. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6, 160-162. [details]

  2001

  • Aalders, M. V. C., Boeve, M. N., Hazewindus, W. G. A., de Jong, K. A. W. M., Klap, A. P., Olivier, B. K., Schueler, B. J., Uylenburg, R., & van der Wilt, C. J. (2001). De burger en de Awb. Ervaringen van repeat players met Awb-procedures. Boom Juridische Uitgevers. [details]

  2022

  2019

  • de Jong, K. A. W. M. (2019). ‘Rechtstatelijke waarborgen van bestuursrechtelijke rechtspleging in tijden van responsiviteit'. In G. van Nifterik, & M. de Wilde (Eds.), De achterkant van Minerva: Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Talk / presentation

  • de Jong, K. (speaker) (13-2-2018). Geen sfinx te zien, Symposium modern bestuursrechtspraak, Utrecht.
  • de Jong, K. (speaker) (2018). Het vertrouwen in de betrokken rechter, Bijeenkomst kwaliteitscoordinatoren bestuursrecht rechtbanken, Utrecht.
  • de Jong, K. A. W. M. (speaker) (17-4-2002). De bezwaarschriftprocedure, Lezing over het onderzoek Awb en de Burger in het kader van de tweede evaluatie van de Awb, voor de Vereniging voor Administratief recht, Utrecht.

  2015

  • de Jong, K. A. W. M. (2015). Snel, eenvoudig en onkostbaar: Over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • NWO/ZonMw
   Lid Adviescommissie bezwaarschriften NWO/ZonMw
  • Universiteit van Amsterdam
   Lid en plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep voor de examens
  • NWO/ZonMw
   Lid bezwaarschriftencommissie