For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Ms I.M. (Iris) Kingma

De studentassessor neemt deel aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de UvA, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur (CvB) bij, adviseert het CvB en plaatst onderwerpen op de bestuurlijke agenda. Ze onderhoudt nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap en vervult op die manier een scharnierfunctie tussen het bestuur en de studentengemeenschap. De studentassessor wordt door het CvB voor de duur van een jaar benoemd.
Executive Staff
Photographer: Sacha Palies

Visiting address
  • Spui 21
  • Room number: 3.04
Postal address
  • Postbus 19268
    1000 GG Amsterdam