For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Mr P.J. (Peter) Knegtmans

Dutch History
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Photographer: Bram Belloni

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Dr. Peter Jan (Péjé) Knegtmans (Soerabaja 1950) is als gast gelieerd aan het Departement Geschiedenis, Europese Studies en Religiewetenschap. Hij is gespecialiseerd in de universiteitsgeschiedenis, in het bijzonder die van de Universiteit van Amsterdam en haar voorloper, het Athenaeum Illustre. Zijn onderzoek bestrijkt de geschiedenis van de universiteit als instelling, haar rol en die van haar studenten en medewerkers in de stad, de geschiedenis van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, het studentenleven en de relatie tussen universiteit en samenleving. Hij publiceerde voorts over de geschiedenis van het socialisme in Nederland, de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan van de universiteit in Maastricht, en de geschiedenis van Amsterdam.

  Knegtmans is auteur van de volgende boeken:

  Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam / A History of the University of Amsterdam (Amsterdam 2017).

  Geschiedenis van het Amsterdamse studentenleven / A History of Student Life in Amsterdam (Amsterdam 2017).

  Geld, ijdelheid en hormonen. Ernst Laqueur (1880-1947), hoogleraar en ondernemer (Amsterdam 2014).

  Amsterdam. Een geschiedenis (Amsterdam 2011).

  From Illustrious School to University of Amsterdam. An Illustrated History ( Amsterdam 2007).

  Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1960 (Amsterdam 2007).

  Een kwetsbaar centrum van de geest. De Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950 (Amsterdam 1998).

  Jaarboek Maastricht 92 (Maastricht 1993).

  De Medische Faculteit Maastricht. Een nieuwe universiteit in een herstructureringsgebied, 1969-1984 (Assen, Maastricht 1992).

  Socialisme en democratie. De SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939 . Diss. Universiteit van Amsterdam 1989 (Amsterdam 1989). 

  Hij is medeauteur van:

  Kleurrijke professoren / Colourful professors (Amsterdam 2007), met Ellinoor Bergvelt en Marian Schilder.

  Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam (Amsterdam 1996), met Paul Schulten en Jaap Vogel.

  Voorts is hij medesamensteller van de bundels:

  Universiteit en identiteit. Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten (Hilversum 2017), met Leen Dorsman.

  Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Hilversum 2015), met Leen Dorsman.

  Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815 (Hilversum 2014), met Leen Dorsman.

  De menselijke maat in de wetenschap. De geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Hilversum 2013), met Leen Dorsman.

  Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 (Hilversum 2012), met Leen Dorsman.

  Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten (Hilversum 2011), met Leen Dorsman.

  Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer (Hilversum 2010), met Leen Dorsman.

  Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilversum 2009), met Leen Dorsman.

  Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Piet de Rooy, hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis sedert de Middeleeuwen, ter gelegenheid van zijn afscheidscollege op 11 september 2009 (Amsterdam 2009), met Ido de Haan, Wichert ten Have en James Kennedy.

  Keurige wereldbestormers. Over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876 (Hilversum 2008), met Leen Dorsman.

  Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876 (Hilversum 2007), met Leen Dorsman.

  Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilversum 2006), met Leen Dorsman.

  Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilversum 2006), met Leen Dorsman.

  Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer 2003), met Peter van Rooden.

  Tot nut en eer van de stad. Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2000), met Anne Kox.

  Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877 (Amsterdam 1997), met E.O.G. Haitsma Mulier, C.L. Heesakkers, A.J. Kox en T.J. Veen.

 • Publications

  2018

  • Knegtmans, P. J. (2018). Discussiedossier: Studiefinanciering en de universiteiten: Ruben Schalk, Splitting the bill. Matching schooling to Dutch labour markets, 1750–1920 (Amsterdam: Boom, 2016), 224 pp., ISBN 9789058755131; Pieter Slaman, Staat van de Student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland (Amsterdam: Boom, 2014), 352 pp., ISBN 9789089535757; Wouter Marchand, Onderwijs mogelijk maken. Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815–2015) (Amsterdam: Boom, 2016), 312 pp., ISBN 9789089535795; Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schalk, Kansen in het Koninkrijk. Studiebeurzen 1815–2015 (Amsterdam: Boom 2016), 232 pp., ISBN 9789089535405. Studium, 11(2), 130-136.

  2017

  • Knegtmans, P. J. (2017). Ab Flipse (ed.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press, 2016) 246 pp., ill., ISBN 9789086597277. € 19,95. Studium, 10(4), 224-225.

  2016

  • Knegtmans, P. J. (2016). [Bespreking van: S. Vanden Borre (2015) Toga’s voor ’t Hoge. Geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 13(3), 117-119. [details]

  2017

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2017). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Universiteit en identiteit: Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten (pp. 7-11). (Universiteit & Samenleving; Vol. 14). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (Eds.) (2017). Universiteit en identiteit: Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten. (Universiteit & Samenleving; Vol. 14). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2017). Mass Universities and the Idea of an Elite Education in the Netherlands, 1945-2015. In D. Tamm (Ed.), The elite university - roles and models (pp. 200-215). (Scientia Humanistica Series H, Humanistica 8 ; Vol. 15). Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. [details]

  2016

  • Knegtmans, P. J. (2016). Faculteitsgeschiedenissen [Bespreking van: B.C.M. Jacobs (2013) Rechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law School. 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013; L. Winkel, L. Rogier (2013) Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam; L. Waelkens, F. Stevens (2014) Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit]. Pro Memorie, 18(2), 249-251. [details]

  2015

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2015). Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. (Universiteit & Samenleving; No. 13). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2015). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (pp. 7-9). (Universiteit & Samenleving; No. 13). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2015). De biografie in de wetenschapsgeschiedenis: het geval Ernst Laqueur. Tijdschrift voor Biografie, 4(2), 58-66. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2015). Wetenschap is bunk, congressen zijn dikdoenerij! Wetenschap door de ogen van Maarten Koning. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (pp. 91-106). Hilversum: Verloren. [details]

  2014

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2014). Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek: over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815. (Universiteit & Samenleving; No. 12). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2014). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek: over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815 (pp. 7-8). (Universiteit en Samenleving; No. 12). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2014). Geld, ijdelheid en hormonen: Ernst Laqueur (1880-1947), hoogleraar en ondernemer. Amsterdam: Boom. [details]

  2013

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2013). De menselijke maat in de wetenschap: de geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. (Universiteit & samenleving; No. 11). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2013). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), De menselijke maat in de wetenschap: de geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (pp. 7-9). (Universiteit & Samenleving; No. 11). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2013). Ernst Laqueur (1880-1947): The Career of an Outsider. In A. Maas, & H. Schatz (Eds.), Physics as a Calling, Science for Society: Studies in Honour of A.J. Kox (pp. 131-139). Leiden: Leiden University Press. [details]

  2012

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2012). Universiteit, publiek en politiek: het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010. (Universiteit & samenleving; No. 10). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2012). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Universiteit, publiek en politiek: het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 (pp. 7-12). (Universiteit & samenleving; No. 10). Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2011). Van Lectio tot PowerPoint: over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Hilversum: Verloren. [details]

  2010

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2010). Het universitaire bedrijf: over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer. (Universiteit & samenleving; No. 6). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2010). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het universitaire bedrijf: over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer (pp. 7-10). (Universiteit & samenleving; No. 6). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2010). De rector of een directeur? Over macht en voorrang aan de Universiteit van Amsterdam, 1945-1955. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het universitaire bedrijf: over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer (pp. 25-36). (Universiteit & samenleving; No. 6). Hilversum: Verloren. [details]

  2009

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2009). Over de grens: internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876. (Universiteit & samenleving; No. 5). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2009). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Over de grens: internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 7-9). (Universiteit & samenleving; No. 5). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2009). Professor Ernst Laqueur en de grenzen aan het internationalisme in de wetenschap in het interbellum. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Over de grens: internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 89-100). (Universiteit & samenleving; No. 5). Hilversum: Verloren. [details]
  • de Haan, I., ten Have, W., Kennedy, J., & Knegtmans, P. J. (2009). Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950. Amsterdam: Boom. [details]

  2008

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2008). Keurige wereldbestormers: over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876. (Universiteit & samenleving; No. 4). Hilversum: Verloren. [details]
  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2008). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Keurige wereldbestormers: over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876 (pp. 7-8). (Universiteit & samenleving; No. 4). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2008). Voor wetenschap een maatschappij: het zelfbeeld van studenten in de Sociaal-Democratische Studentenclubs. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Keurige wereldbestormers: over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876 (pp. 39-51). (Universiteit & samenleving; No. 4). Hilversum: Verloren. [details]

  2007

  • Bergvelt, E., Knegtmans, P. J., & Schilder, M. (2007). Kleurrijke professoren: 375 jaar portretkunst in de collectie van de Universiteit van Amsterdam = Colourful professors : 375 years of portraiture in the collection of the Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers - Amsterdam University Press. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2007). Professoren van de stad: het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1960. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2007). Stadt und Akademie: das "Athenaeum Illustre" und die "Universität von Amsterdam". Jahrbuch für Universitätsgeschichte, 10, 165-183. [details]
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2007). 'Verantwoording'. In Onderzoek in opdracht: de publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876 (pp. 7). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2007). Onderzoek in opdracht: de publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876. Hilversum: Verloren. [details]
  • Schilder, A. M. T., van Roon, M., & Knegtmans, P. J. (2007). Album Academicum: hoogleraren van 1632 tot heden. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]

  2006

  • Knegtmans, P. J. (2006). 'Bernard Brouwer, rector magnificus tijdens de bezetting'. Tijdschrift voor neurologie & neurochirurgie, 107, 17. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2006). 'De plaats van de universiteit'. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121, 240-246. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2006). 'De universiteit in de stad'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam III: Hoofdstad in aanbouw, 1813-1900 (pp. 427). Amsterdam. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2006). 'Inleiding: universiteit en samenleving'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Universitaire vormingsidealen: de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 9-15). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2006). 'Stille wijkplaatsen?'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 9-11) [details]
  • Knegtmans, P. J. (2006). Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 107-118). Hilversum: Verloren.
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2006). 'Verantwoording'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 7). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2006). 'Verantwoording'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Universitaire vormingsidealen: de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 7-8). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2006). Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876. Hiilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J., & Dorsman, L. J. (2006). Universitaire vormingsidealen: de Nederlandse universiteiten sedert 1876. Hilversum: Verloren. [details]

  2015

  • Knegtmans, P. J. (2015). [Bespreking van: P. Bak (2013) Gedonder in de sociale: vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(1), [review 2]. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9867 [details]

  2014

  • Knegtmans, P. J. (2014). [Bespreking van: P. Dhondt (2011) Un double compromis: Enjeux et débats relatifs à l’enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(2), [review 39]. [details]

  2013

  • Knegtmans, P. J. (2013). [Bespreking van: J.J. de Boer (2011) Een kleine en kwetsbare instelling: een geschiedenis van de Universiteit Twente, 1961-2011; J.J. de Boer, J.W. Drukker (2011) High tech, human touch: een beknopte geschiedenis van de Universiteit Twente = a concise history of the University of Twente: 1961-2011]. Studium, 6(1), 59-60. https://doi.org/10.18352/studium.8838 [details]

  2012

  • Knegtmans, P. J. (2012). Een miskend instituut [Bespreking van: K. van Berkel (2011) De stem van de wetenschap: geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. - Dl. 2: 1914-2008]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(2), 287-288. [details]

  2011

  • Dorsman, L. J., & Knegtmans, P. J. (2011). Verantwoording. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Van Lectio tot PowerPoint: over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten (pp. 7-10). (Universiteit & samenleving; No. 8). Hilversum: Verloren. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2011). Liefde voor de wetenschap: het negentiende-eeuwse universitaire onderwijs en de scheiding tussen wetenschappelijke vorming en wetenschappelijk beroepsonderwijs. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Van Lectio tot PowerPoint: over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten (pp. 11-24). (Universiteit & samenleving; No. 8). Hilversum: Verloren. [details]

  2010

  • Knegtmans, P. J. (2010). De functie van een universiteit [Bespreking van: P.A.J. Caljé (2009) Student, universiteit en samenleving: de Groningse universiteit in de negentiende eeuw]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(1), 137-138. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2010). Tegenstrijdigheden rond de migratie van studenten: [Bespreking van: F. Caestecker, A. Rea (2009) Migreren voor een diploma: studenten van buiten de Europese Unie aan het Belgisch hoger onderwijs; P. Ferté, C. Barrera (2009) Etudiants de l'exil: migrations internationales et universités refuges (XVIe-XXe s.)]. Studium, 3(2), 91-93. https://doi.org/10.18352/studium.1496 [details]

  2009

  • Knegtmans, P. J. (2009). De Akademie tijdens de bezetting. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 9, 13-36. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2009). Universiteiten tussen wetenschappelijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid. In I. de Haan, W. ten Have, J. Kennedy, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 69-81, 312-313). Amsterdam: Boom. [details]
  • Knegtmans, P. J. (2009). [Bespreking van: M.J. van Lieburg (2008) De Amsterdamse Internistenschool 1828-2008: de traditie van de inwendige geneeskunde aan het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam weerspiegeld in de academische redes van hoogleraren en lectoren]. Studium, 2(3), 181-182. https://doi.org/10.18352/studium.1481 [details]
  • Knegtmans, P. J. (2009). [Review of: D. Baneke (2008) Synthetisch denken : natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 6(3), 118-120. [details]

  2007

  • Knegtmans, P. J. (2007). [Review of: L. Bergen (2005) Van Genezen in Geloof tot Geloof in Genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000; K. de Boer-van Rhenen, N. Velthorst (2005) Bijzondere chemie?! 75 jaar; A. Flipse (2005) 'Hier leert de natuur ons zelf den weg.' Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU]. Gewina, 30, 77-79. [details]

  2006

  • Knegtmans, P. J. (2006). 'De eeuw die klonk als een fluit' [Review of: W. Otterspeer. Orde en trouw. Over Johan Huizinga]. NRC Handelsblad, 11-08-2006. [details]

  Membership

  • Knegtmans, P. (2016). Gewoon lid, International Commission for the History of Universities / Comité International pour l'Histoire des Universités.

  Journal editor

  • Knegtmans, P. (reviewer) (2016). Studium (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities