For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. A.M. (Adeline) Koppius

Faculty of Humanities
Religion Studies

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
Postal address
 • Oude Turfmarkt 125
  1012 GC Amsterdam
Contact details
 • Dissertatie

   

  EEN STUDIE NAAR DE PRIMAIRE BRONNEN OVER MARTELAARSCHAP EN VERVOLGING

  VAN DE 7e (250-251) EN 8e (257-258) CHRISTENVERVOLGING ONDER DE KEIZERS DECIUS EN VALERIANUS

  In zijn werk Ad Fortunatum, de Exhortatione Martyrii beweert Cyprianus dat het gevecht van de martelaar een hemels en spiritueel gevecht is tegen de duivel. Vocht de martelaar dan niet in de arena tegen de wilde beesten?

  Hoofdstukindeling

  DANKBETUIGINGEN           

  I    PERCEPTIES OVER VROEGCHRISTELIJK MARTELAARSCHAP EN VERVOLGINGEN TER DISCUSSIE                                                                              

             I.1     Inleiding

             I.2     Bronnenmateriaal van het martelaars narratief      

             I.3     Termini technici in de primaire bronnen

             I.4    Problematiek rond de vaste constituenten van het martelaars narratief

             I.5    Samenvatting van de problematiek rond martelaarschap en vervolgingen

             I.6     Onderzoeksvraag

              I.7    Bronselectie

             I.8     Methodiek

             I.9    Hoofdstukindeling                                                                        

   

  II   DE LOOPBAAN VAN DE MARTYR                                                           

             II.1    Inleiding

             II.2  Voorbereidingen tot de waterdoop

             II.3  Waterdoop

             II.4  Twee wegen tot de tweede confessie

             II.5    De <eerste> confessio

             II.6  Het apocalyptische eschaton

             II.7  De agōn op de Dag van de Heer

             II.8  De tweede confessie, het martyrium

             II.9  Conclusie van hoofdstuk II

   

  III   HET STRIJDTONEEL                                                                               

             III.1  Inleiding

             III.2  De duivel/Satan

             III.3  Demonen

             III.4  Het saeculum

             III.5  De folteraars van het saeculum

             III.6  De locaties van het strijdtoneel

             III.7  Conclusie van hoofdstuk III

   

  IV  GETUIGENIS VAN DE ZEVENDE VERVOLGING DOOR CYPRIANUS                         

             IV.1   Inleiding

             IV.2   Identiteit en rol van de vervolgers

              IV.3   Aanleiding en reden van de zevende vervolging

              IV.4   Aard en verloop van de zevende vervolging

              IV.5   De rol van de keizer/Decius

              IV.6   De libelli

              IV.7   Het edict

             IV.8   Conclusie van hoofdstuk IV

            

  V   GETUIGENIS VAN DE ZEVENDE VERVOLGING DOOR DIONYSIUS VAN ALEXANDRIË

             V.1   Inleiding                                                                                       

             V.2   Identiteit en rol van de vervolgers

              V.3   Aanleiding en reden van de zevende vervolging

              V.4   Aard en het verloop van de zevende vervolging

              V.5   De rol van de keizer/Decius

              V.6   De libelli

              V.7   Het edict

              V.8   Conclusie van hoofdstuk V

   

  VI  DE EGYPTISCHE OFFERCERTIFICATEN                                                

             VI.1   De vorm en inhoud van de certificaten

                          Opdrachtgevers

                          Offeraars

                          Het comité

                          Het offercertificaat

                          Het proeven van het offervlees

             VI.2   Bestemming van de offercertificaten

             VI.3   Bestemming van de offers

             VI.4   Het offer

             VI.5  Conclusie            van hoofdstuk VI        

   

  VII   GETUIGENISSEN VAN DE ACHTSTE VERVOLGING                          

             VII.1  Inleiding

             VII.2  Aanleiding, aard en verloop van de achtste vervolging

             VII.3  Bronnen voor het martyrium van Cyprianus

                          Cyprianus’ Epistulae 80 en 81

                          De Vita Cypriani door Pontius

                          De Acta Proconsularia

             VII.4  Conclusie van hoofdstuk VII                                                        

            

  NAWOORD

   

  SAMENVATTING EN CONCLUSIE / ENGLISH RESUMÉ AND CONCLUSION

   

  APPENDIX I   INGEWIJDENIDIOOM

  APPENDIX II  DE KEIZERS VAN DE EERSTE ZES VERVOLGINGEN

  APPENDIX III DE APOLOGIE, HET FENOMEEN EN DE ONTWIKKELING VAN HET GENRE

   

  BIBLIOGRAFIE

   

   

 • Publications

  2022

  • Koppius, A. (2022). Martyrium en Persecutio: Een studie naar de primaire bronnen over martelaarschap en vervolging tijdens de keizers Decius en Valerianus. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities