For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

drs. G. (Guuske) Ledoux

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Kohnstamm Institute BV

Visiting address
 • Roetersstraat 31
 • Room number: 316
Postal address
 • Postbus 94208
  1090 GE Amsterdam
 • Publications

  2015

  • Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., van der Veen, I., & ten Dam, G. (2015). Effects of school quality, school citizenship policy, and student body composition on the acquisition of citizenship competences in the final year of primary education. School Effectiveness and School Improvement, 26(4), 524-553. https://doi.org/10.1080/09243453.2014.969282 [details]

  2013

  2012

  2011

  • Ledoux, G., & Roeleveld, J. (2011). Zal de invoering van referentieniveaus het niveau van het onderwijs verhogen? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86, 17-24, 91. [details]
  • Ledoux, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2011). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Pedagogische Studiën, 88(1), 3-22. [details]
  • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2011). Measuring young people's citizenship competences. European Journal of Education, 46(3), 354-372. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2011.01485.x [details]

  2010

  • ten Dam, G., Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., & van der Veen, I. (2010). Maakt de school verschil? Effecten van leerlingpopulatie en onderwijskwaliteit op burgerschap van leerlingen in het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 157-180). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details]
  • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 87(5), 313-333. [details]

  2017

  • Loon-Dikkers, L., Heurter, A. M. H., & Ledoux, G. (2017). Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs: Meningen van po- en vo- ouders en mbo- studenten, schooljaar 2015-2016. Kohnstamm Instituut.

  2011

  • Ledoux, G., & Volman, M. (2011). Op zoek naar talent: talentontwikkeling op Expeditiescholen. (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details]
  • Roeleveld, J., Driessen, G., Ledoux, G., Cuppen, J., & Meijer, J. (2011). Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs: historische ontwikkeling en actuele situatie. (Rapport / Kohnstamm Instituut; No. 857). Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]
  • Roeleveld, J., Mooij, T., Fettelaar, D., & Ledoux, G. (2011). Correctiefactoren bij opbrengstmaten in het primair onderwijs: onderzoek ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs. (Rapport / Kohnstamm Instituut; No. 868). Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2010

  • Ledoux, G., & Roeleveld, J. (2010). Eerste resultaten van de pilot COOL speciaal. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2009

  • Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J., & van der Veen, I. (2009). Cohortonderzoek COOL 5-18: technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Ledoux, G., & Veen, A. (2009). Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid: periode 2002-2008. (SCO-rapport; No. 826). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D. (2009). Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten: verkenning van lokaal beleid anno 2008. Utrecht: Forum. [details]
  • Ledoux, G., Veen, A., & Breetvelt, I. (2009). De Onderwijsraad over toegankelijkheid en gelijke kansen: balans van tien jaar adviezen. (SCO-rapport; No. 831). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Roeleveld, J., Ledoux, G., Oud, W., & Peetsma, T. (2009). Volgen van zorgleerlingen binnen het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. (SCO-rapport; No. 827). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Roeleveld, J., van der Veen, I., & Ledoux, G. (2009). Verkenning leerwinst als indicator voor onderwijskwaliteit. (SCO-rapport; No. 815). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Vergeer, M. M., Felix, C., Derriks, M., & Ledoux, G. (2009). Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen: tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur. (SCO-rapport; No. 818). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Voncken, E., Derriks, M., & Ledoux, G. (2009). Vernieuwen zonder blauwdruk. Ervaringen van scholen met de vernieuwing van de onderbouw in het VO. (Meso focus; No. 72). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]

  2019

  • Ledoux, G., & Volman, M. L. L. (2019). Veel innovatieve scholen zijn succesvol en bewust bezig. Didactief.

  2017

  • Munniksma, A., Dijkstra, A. B., van der Veen, I., Ledoux, G., van de Werfhorst, H., & ten Dam, G. (2017). Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2016

  • Boogaard, M., Ledoux, G., & Nieuwelink, H. (2016). Evaluatie subsidie ProDemos: De doeltreffendheid en doelmatigheid van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat . Kohnstamm Instituut.
  • Koopman, P. N. J., & Ledoux, G. (2016). Factsheet 1. Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Aantal leerlingen in speciaal en regulier onderwijs en leerlingstromen tussen speciaal en regulier onderwijs. Kohnstamm Instituut.
  • Ledoux, G. (2016). Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Deel 2: Eerste ervaringen met de stelselverandering. Kohnstamm Instituut.
  • Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A. B., Kuiper, E., & Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen: Lessen uit wetenschap en praktijk. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]
  • Sligte, H., van den Berg, F., van Eck, E., Heemskerk, I. M. C. C., Heyma, A. O. J., Ledoux, G., ... Volman, M. L. L. (2016). Lerende leraren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

  2009

  • Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, M., & Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken: over de waarde van meetgestuurd onderwijs. (SCO-rapport; No. 812). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

  2008

  • Emmelot, Y., Ledoux, G., van der Veen, I., & Breetvelt, I. (2008). Innovatiemonitor primair onderwijs. (SCO-rapport; No. 807). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Karstanje, P. N., Glaude, M. T., Ledoux, G., & Verbeek, A. E. (2008). Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken en verklarende factoren. (SCO-rapport; No. 801). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Ledoux, G., & Mulder, L. (2008). Schakelklassen effectief. Didaktief, 38(9), 28-29. [details]
  • Ledoux, G., van der Veen, I., Derriks, M., Smeets, E., & Roeleveld, J. (2008). Zorgleerlingen en leerlingenzorg in het basisonderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Mulder, L., van der Hoeven, A., Vierke, H., Ledoux, G., van der Veen, I., Oud, W., ... Roeleveld, J. (2008). Inrichting en effecten van schakelklassen: resultaten van het evaluatieonderzoek schakelklassen in het schooljaar 2006/2007. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Veen, A. M., Boogaard, M., van Schooten, E. J., & Ledoux, G. (2008). Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 2002-2007 in Schiedam-Vlaardingen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
  • Voncken, E., Derriks, M., & Ledoux, G. (2008). Vernieuwen zonder blauwdruk, de plussen en minnen. (SCO-rapport; No. 795). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • de Jong, U., Ledoux, G., Emmelot, Y., & Roeleveld, J. (2008). Opleiden in de school. (SCO-rapport; No. 809). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

  2010

  • ten Dam, G. T. M., Geijsel, F. P., Ledoux, G., Reumerman, R., Keunen, M., & Visser, A. Burgerschap Meten.

  Talk / presentation

  • Schuitema, J. A. (speaker), Emmelot, Y. W. (speaker), Ledoux, G. (speaker) & Oostdam, R. (speaker) (27-5-2009). Talenten Ontwikkelen door Prestaties: de positie, inrichting en functie van TOP-trajecten in het curriculum, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2009, Leuven (B).

  2010

  • Ledoux, G., & van der Veen, I. (2010). Burgerschapscompetentie van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs. Amsterdam: SCO Kohnsyamm Instituut. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities