Ms A. (Ana) Mishkovska Kajevska


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
 • Visiting address
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: B9.12
 • Postal address:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • A.MishkovskaKajevska@uva.nl

2017

 • Mishkovska Kajevska, A. (2017). Feminist Activism at War: Belgrade and Zagreb Feminists in the 1990s. (Gender and Comparative Politics). Routledge.
 • Mishkovska Kajevska, A. (in preparation). Suspending Democracy, Harming Gender Equality: The 2013 Law on Pregnancy Termination in Macedonia. In M. Verloo (Ed.), Opposing Gender Equality in Europe: Theory, Evidence and Practice. (Gender and Comparative Politics). Routledge.

2016

 • Mishkovska Kajevska, A. (2016). Biografske karakteristike i ratni stavovi: beogradske i zagrebačke feministkinje 90-ih godina xx veka. In N. Sekulić, & M. Radoman (Eds.), Feministički forum Filozofskog fakulteta: izabrani radovi iz studija roda (pp. 185-211). Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore & Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 • Mishkovska Kajevska, A. (2016). Jača represija, jači otpor: LGBT aktivizam i evropeizacija u Makedoniji. In B. Bilić (Ed.), Preko duge u Evropu: LGBT aktivizam i evropeizacija na prostoru bivše Jugoslavije (pp. 85-118). Beograd: Centar za kvir studije.
 • Miškovska Kajevska, A. (2016). Growing Oppression, Growing Resistance: LGBT Activism and Europeanisation in Macedonia. In B. Bilić (Ed.), LGBT Activism and Europeanisation in the Post-Yugoslav Space: On the Rainbow Way to Europe (pp. 81-116). (Palgrave Studies in European Political Sociology ). London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-137-57261-5_4  [details] 

2015

 • Mishkovska Kajevska, A. (2015). Stvaranje i prelaženje linija podjele: antiratni stavovi beogradskih i zagrebačkih feminističkih aktivistkinja devedesetih. In B. Bilić, & V. Janković (Eds.), Opiranje zlu: (Post)jugoslavenski antiratni angažman (pp. 121-144). Zagreb: Dokumenta, Kuća ljudskih prava & Jesenski i Turk.

Award

 • Miskovska Kajevska, A. (2015): 2015 ECPR Gender and Politics PhD Prize for the best thesis for: "Taking a stand in times of violent societal changes: Belgrade and Zagreb feminists’ positionings on the (post-)Yugoslav wars and each other (1991-2000).".
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs