For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. A.J. (Aernout) Nieuwenhuis

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 104
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2021

  2020

  2019

  • Nieuwenhuis, A. (2019). A Positive Obligation under the ECHR to Ban Hate Speech? Public Law, 2019(2), 326-342.

  2018

  • Nieuwenhuis, A. (2018). Fake news: een plaatsbepaling. Mediaforum, 30(6), 166-170. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2018). Op zoek naar het publieke debat: Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen . Mediaforum, 30(3), 58-66. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2018). EHRC 2018/81. 81. Case note on: EHRM, 30/01/18, ECLI:CE:ECHR:2018:0130JUD006931714 (Sekmadienis Ltd. t. Litouwen). EHRC. European Human Right Cases, 19(5), 250-255. [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. (2017). Het weigeren van bloedtransfusies en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven: Een grondrechtelijk kader. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 8(3), 27-41. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842017008003004 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Tussen woord en daad: Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting . NJCM-Bulletin, 42(2), 146-168. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I). Mediaforum, 29(1), 2-12. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II). Mediaforum, 29(3), 74-81. [details]

  2016

  • Nieuwenhuis, A. (2016). Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur. Mediaforum, 28(1), 2-11. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2016). Tussen geheimhouding en controle: de AIVD in de democratische rechtsstaat. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 2016(2), 78-98 . [details]

  2015

  • Nieuwenhuis, A. (2015). Appreciatiemarge en botsing van grondrechten. NJCM-Bulletin, 40(1), 20-35. [2]. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2015). Vrijheid van godsdienst en de grens tussen radicale en strafbare uitlatingen. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 6(3), 6-25. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842015006003002 [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2015). Het Verenigingsverbod. Op zoek naar de grondvesten van de rechtsorde. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 6(2), 106-123. [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). De grondrechtelijke positie van de jongensbesnijdenis. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 5(1), 18-33. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842014005001003 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Over schillen en sferen: het wisselende gewicht van de vrijheid van godsdienst. In H. Post, & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde: nationale en Europese perspectieven (pp. 105-124). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Pressing social need: op zoek naar het dringende karakter van de maatschappelijke behoefte. NJCM-Bulletin, 39(1), 7-23. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Vrijheid van meningsuiting en onwaarheden. Mediaforum, 26(6), 158-164. [details]

  2013

  • Nieuwenhuis, A. (2013). Hate speech in Washington en in Straatsburg: een vergelijking tussen de 'First Amendment'-doctrine en de jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 38(2), 229-250. [16]. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Tussen verdachtmaking en vergetelheid: grondrechtelijke grenzen aan de berichtgeving over misdrijven. Mediaforum, 25(3), 70-79. [details]

  2012

  • Janssen, E., & Nieuwenhuis, A. (2012). De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: een analyse van 'het proces van de eeuw'. NJCM-Bulletin, 37(2), 177-207. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2012). De kernrechtbenadering bij de grondrechten. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 3(2), 138-159. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2012). State and religion, a multidimensional relationship: some comparative law remarks. International Journal of Constitutional Law, 10(1), 153-174. https://doi.org/10.1093/icon/mos001 [details]

  2011

  • Nieuwenhuis, A. (2011). Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof. NJCM-Bulletin, 36(1), 24-43. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2011). Uitbreiding van de nationale grondrechtencanon? Over de opname van nieuwe grondrechten in de Grondwet. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 2(3), 254-264. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Janssens, A. L. J. (2011). Uitingsdelicten. - 3e dr. (Studiepockets strafrecht; No. 36). Deventer: Kluwer. [details]
  • Nieuwenhuis, A., & Janssen, E. (2011). De onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien. Mediaforum, 23(4), 94-104. [details]
  • Nieuwenhuis, A., Reestman, J. H., & Zoethout, C. (2011). Rechterlijk activisme: een inleiding. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 7-16). Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2021

  • Nieuwenhuis, A. J., & den Heijer, M. (2021). Hoofdstukken Grondrechten. (5e druk ed.) Ars Aequi Libri.

  2015

  • Nieuwenhuis, A. (2015). An Undefinable Hatred. Some Comparative Law Remarks about the Dutch Criminal Offence of Incitement to Hatred. In A. Ellian, & G. Molier (Eds.), Freedom of speech under attack (pp. 39-61). Den Haag: Eleven international publishing. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2015). Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie. - 4e druk. Ars Aequi Libri. [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos custodes? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 69(9), 555-564. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2014). Hoofdstukken grondrechten. - 3e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2013

  • Geus, M. J., Hins, A. W., Kroes, Q. R., Nieuwenhuis, A. J., Pietermaat, E. C., Turner, C. J., & Voorhoof, D. (Eds.) (2013). 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht. Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Het recht op gezondheidszorg. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 393-402). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Nederland: Wet tijdelijk huisverbod. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2013(1), 38-44. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst en levensovertuiging. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 45-68). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van meningsuiting. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 69-101). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van vereniging, vergadering en betoging. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 103-127). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  • Nieuwenhuis, A. (2012). Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privéleven: de jurisprudentie van het EHRM. Mediaforum, 24(1), 2-13. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2012). Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen. Mediaforum, 24(5), 154-161. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2012). The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights. KUR. Kunstrecht und Urheberrecht, 14(3/4), 110-115. [details]
  • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., ... Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. [details]

  2011

  • Nieuwenhuis, A. (2011). Een onbestemde haat? Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over artikel 137d $r gezien in het licht van de vrijheid van meningsuiting. In A. Ellian, G. Molier, & T. Zwart (Eds.), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting (pp. 263-286). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2011). Het EHRM en de ontwikkeling van de positieve verplichtingen. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 183-199). Nijmegen: Ars Aequi. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2011). Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie. - 3e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A., Reestman, J. H., & Zoethout, C. (Eds.) (2011). Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters. Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2010

  • Hins, A. W., & Nieuwenhuis, A. J. (2010). Hoofdstukken grondrechten. Nijmegen: Ars Aqui Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2010). Tussen Keulen en Parijs: naar een duidelijker regeling van de verhouding tussen staat en religie in Nederland. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 1(1), 51-67. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2010). Tussen grondrechtelijke vrijheid en parlementaire onschendbaarheid: de vrijheid van meningsuiting van de parlementariër. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 1(1), 4-23. [details]
  • Nieuwenhuis, A., & Koning, S. (2010). Kunst in Straatsburg: een analyse van de jurisprudentie van het EHRM. Mediaforum, 22(3), 70-78. [details]

  2009

  • Nieuwenhuis, A. (2009). Steun aan de pers: permanent in ontwikkeling? Mediaforum, 21(3), 78-86. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2009). Rechtsstaat en religie: meer dan één dimensie: enkele rechtsvergelijkende opmerkingen. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13, 31-58. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Zoethout, C. M. (Eds.) (2009). Rechtsstaat en religie: Staatsrechtconferentie 2008, Universiteit van Amsterdam. (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties; No. 13). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details]

  2008

  • Janssens, A. L. J., & Nieuwenhuis, A. J. (2008). Uitingsdelicten. (Studiepockets strafrecht; No. 36). Deventer: Kluwer. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). De januskop van de rechter: over positieve en negatieve verplichtingen. In N. van Eijk, & B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (pp. 241-252). Amsterdam: Cramwinckel. [details]
  • Nieuwenhuis, A., & Dragstra, L. (2008). Van minimum, tekort en meerwaarde: een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM. In A. Nieuwenhuis, L. Dragstra, J. Velaers, L. Huybrechts, H. Wolswijk, F. Salomons, B. De Groote, & S. Voet (Eds.), Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling (pp. 11-80). (Preadviezen / Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland; No. 2008). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Peters, J. A., Nieuwenhuis, A. J., Zoethout, C. M., Boogaard, G., & Bosdriesz, H. (2008). Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet: een verkennend onderzoek. Alphen aan de Rijn: Kluwer. [details]

  2021

  • Reestman, J. H., Nieuwenhuis, A. J., Michel, B., & de Boer, N. J. (2021). Inleiding. In J-H. Reestman, A. Nieuwenhuis, B. Michel, & N. de Boer (Eds.), Liber Amicorum Besselink (pp. 9-16 ). Universiteit van Amsterdam.

  2020

  • Nieuwenhuis, A. J. (2020). [Bespreking van: M.M. Julicher (2020) Nederlandse grondrechten: klaar voor de toekomst? Modernisering van grondrechten in de Grondwet in het licht van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 11(3), 331-336. [22]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D4A26A&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2019

  • Nieuwenhuis, A. J. (2019). Een einde aan het verbod van majesteitsschennis? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2019(6), 329-336.
  • Nieuwenhuis, A. J. (2019). Vrijheid van meningsuiting, democratie en hate speech: een driehoeksverhouding. In T. Herrenberg (Ed.), De grenzen van het publieke debat: over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving (pp. 61-88). Boom juridisch. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Janssens , A. L. J. (2019). Uitingsdelicten. (4e ed.) (Studiepockets strafrecht; Vol. 36). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Nieuwenhuis, A. (2018). Een koninklijk compromis? De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel, 8(85). [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. (2017). Het referendum in Nederland. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2017(1), 19-27. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Los van de inhoud: gemeentebestuur, inhoud en betoging. De Gemeentestem, 167(7464), 930-937. [174]. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Hins, A. W., Janssen, E. H., Jebbink, W. H., Kesar, N., Korthals Altes, W. F., ... van Woudenberg, J. H. (2017). Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden. Mediaforum, 29(7/8), 225-234, I-XVI. [details]

  2016

  • Nieuwenhuis, A. (2016). Beeldvorming en burkini. Mediaforum, 28(5/6), 137. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2016). De geschonden majesteit. Ars Aequi, 65(1), 21-24. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2016). Democratie, groepsbelediging en haatzaaien. Ars Aequi, 65(11), 821-824 . [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2016). Tussen geheimhouding en controle: de AIVD in de democratische rechtsstaat: een update. De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel, 6(64). [details]

  2015

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). HR (OM/Vereniging Martijn). Mediaforum, 2014(6), 180-184. [14]. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2014). ECRM (nr. 45192/09: Tierbefreier e.V. tegen Duitsland). EHRC. European Human Right Cases, 2014(4), 230-233. [79]. [details]

  2013

  • Nieuwenhuis, A. (2013). EHRM (57942/10: Rujak / Kroatië). EHRC. European Human Right Cases, 2013(1), 212-216. [21]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2013/21 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van meningsuiting, groepsbelediging en haatzaaien. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht (pp. 142-150). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]

  2012

  2011

  • Nieuwenhuis, A. (2011). EHRM (rolnummer 16354/96: Mouvement Raëlien Suisse / Zwitserland). EHRC. European Human Right Cases, 2011(4), 599-611. [49]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2011/49 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2011). Na de zaak Wilders: is nu de wetgever aan zet? Ars Aequi, 60(12), 866-869. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Hins, A. W. (2011). Hoofdstukken grondrechten. - 2e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  2008

  • Nieuwenhuis, A. (2008). EHRM (64752/01: [Voskuil v. NL]). EHRC. European Human Right Cases, 2008(9-1), 179-187. [20]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2008/20 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Gelijke monniken? Mediaforum, 20(3), 101. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Rb Den Haag (Vz.) (NIF-Wilders). Mediaforum, 2008(20-5), 240-242. [19]. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Vrijheid en noodzakelijkheid. Mediaforum, 20(7/8), 277. [details]

  Others

  • d' Aspremont, J. (examiner) & Nieuwenhuis, A. J. (examiner) (23-5-2016). NGO participation in international lawmaking (examination).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Tijdschrift Mediaform
   Lid van de Redactie