For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. A.J. (Arent) van Nieukerken

Faculty of Humanities

Visiting address
 • Spuistraat 134
 • Room number: 622
Postal address
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Short academic biography

   

  dr. Arent van Nieukerken (1957)

  Slavonic Department, Polish Studies

  Foreign Member of the Polish Academy of Science (PAN) since 2009

   

  PhD: 1997, Instytut Badań Literackich (Institute for Literary Research), Polska Akademia Nauk (PAN), Warszawa

   

  Habilitacja (Habilitation): 2012, Wydział Polonistyki (Faculty of Polish Studies), Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)

   

  Interests:

   

  Polish literature of the 21st century

  Polish and Eastern European Romanticism

  Exile in literature (Cyprian Norwid, Czesław Miłosz)

  Nationalism, ethnic and religious diversity, modernisation in Central and Eastern Europe (with a focus on Poland, Ukraine, Lithuania)

  Jews in Central and Eastern Europe

  Mikhail Bakhtin

  Postcolonial Studies

   

   

   

   

 • Publications till 2009

  Books:

   

  1.  Perspektywiczność sacrum - szkice o Norwidowskim romantyzmie (Het Heilige in perspectief - schetsen over de romantiek van Norwid), Warszawa, 2007 (pp. 395)

  2. Ironiczny konceptyzm - nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskim (Ironische "concetti" - moderne Poolse "metaphysical poetry" tegen de achtergrond van het Angelsaksische modernisme), Kraków, 1998 (pp. 400)

   

  Academic Papers:

   

  1. Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński)

  Pamiętnik Literack i (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich),

  rocznik (jaargang) C, zeszyt (nummer) 3, Warszawa 2009, p.6-42

  2. Zbigniew Herbert - ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa

  in: Niepewna jasność tekstu, teksty o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008

  (Reprint from: Arent van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm , Kraków, 1998, p. 178-225)

  3. Stigma, a short story by Cyprian Kamil Norwid , in: Dutch Contribution to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10-16, 2009, Literature , ed. by Sander Brouwer; Rodopi, Amsterdam New York, 2009, p.77-131

  4. "Maria", a Poetic Tale of Antoni Malczewski about the Abundant Ukraine and the Vacant Steppe , in: Literature and Beyond, Festschrift for Willem G. Weststeijn , vol. I, Pegasus, Amsterdam, 2008: pp. 465-491

  5. Herbert - relatywizm poznawczy wobec absolutyzacji etyki , in; Herbert nieoswojony , Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, 2008, pp.89-105    

  6. Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka , in: "Obchodzę urodziny z daleka... Szkice o Stanisławie Barańczaku   (red. J. Dembińska-Pawelec, Dariusz Pawelec), Katowice 2007, p. 136-156

  7. The anguish and glory of being an outsider ,   Russian Literature , Volume 62, issue 4 (devoted to Witold Gombrowicz), November 2007, UvA/Elsevier, p. 499-531

  8. Herbert - Sylwia Plath , in: Dialog i spór, Zbigniew Herbert i inni poeci i eseiści , Lublin, 2006, p. 386-406

  9. Osobowość a anonimowość w "przypowieści" o rzymskim bruku , Teksty Drugie , 2006, nr. 5, p. 136-148

  10. Subject and personality in the later poetry of Wisława Szymborska , in: Wisława Szymborska, a Stockholm Conference may 23-24, 2003 , Stockholm , 2006

  11. De "Tuin van Holland" en een "Heilig Rijk" - Albert Verwey en Stefan George , in: Culturele Identiteit in het Nieuwe Europa , Warszawa, 2005, p. 131-142

  12. "... piszę na Babilon do Jeruzalem". Polski romantyzm: poezja synów osieroconych w sile wiekówwobec poezji sierot-pogrzebowców , in: Pisarze na emigracji mitologie strategie przetrwania (wyd. H. Gosk, A. S. Kowalczyk, Warszawa, 2005, p. 43-62

  13. Polish Poetry in the Twentieth Century , in: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctions in the 19th and 20th centuries , Volume I (ed. M. Cornis-Pope, J. Neubauer), Benjamins, 2004, p. 424-435

  14. Wiersz jako przestrzeń egzystencjalna - Herbert w recepcji Alvareza i Heaneya , in: Herbert i znaki czasu , Volume II , Białystok, 2002, p. 91-111

  15. Vondels 'Parnas aen de Belt' en de gebroeders Morsztyn , in: Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis Et Orientalis VI (170 jaar neerlandistiek in Silezië), Wrocław 2002, p. 127-144

  16. Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: czy i jak można odtworzyń stylistykę barokową w epoce dezintegracji normatywnych , in: Warsztaty Translatorskie Workshop on Translation , vol. 1 (red./ed. R. Sokoloski, H. Dudek), Lublin, 2001

  17. Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu , Teksty Drugie , 2001, nr. 3/4, p. 39-57

  18. Mademoiselle Corday - losy poezji publicznej w epoce nieufności , Roczniki Humanistyczne , (KUL, Lublin) 1999, Zeszyt 1, p. 141-160

  19. Epigramatyczność i konceptyzm w poezji Norwida , in: Fraszki norwidowskie (ed. J. Leociak), Warszawa, 1996

  20. O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu , Teksty Drugie (IBL PAN), 1995, nr. 6, p. 53-68

  (reprint in: Poznawanie Miłosza 2 , część pierwsza 1980-1998 , Kraków, 2000, p. 384-398)

  21. Polonica w dwóch wierszach Vondela , Pamiętnik Literacki , rocznik LXXXIV , Zeszyt 2, (IBL PAN) Wrocław, 1993, p. 119-125

  22. Norwid Europejski , Studia Norwidiana , nr. 11, Lublin, 1993, p. 3-20

  23. Trzy próby zaprezentowania Norwidowskiej "całości" w przekładzie , in: "Całość"w twórczości Norwida (Praca zbiorowa pod redakacją Jadwigi Puzyniny i Ewy Teleżyńskiej) , Warszawa, 1992, p. 163-176

  24. Hooft in Russian Translation: An analysis of style and content against the background of differing literary traditions , in: Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 (literature) , Amsterdam , 1988, p. 249-268

   

  Academic Reviews:

   

  1. Wiesław Rzońca, WITKACY-NORWID PROJEKT KOMPARATYSTYKI DEKONSTRUKCYJNEJ , Warszawa 1999. Wydawnictwo Naukowe " Semper" , ss. 240, Pamiętnik Literacki , Zeszyt 4, Wrocław, 2001, 205-218 

  2. Wiesława Rzońca, NORWID POETA PISMA, PROBA DENKONSTRUKCJI DZIEŁA. Warszawa 1995. Wydawnictwo Naukowe " Semper", ss. 206, 2nlb. , Pamiętnik Literacki , Rocznik LXXXVIII , Zeszyt 1, Wrocław, 1997,p.176-186

   

  Essayistic texts:

   

  1. Norwids Novelle "Stigma" - de symboliek van het dagelijks leven en de tastbaarheid van de transcendentie Tijdschrift voor Slavische Literatuur (TSL), nr. 54, Amsterdam december 2009, p.24-29     2. Zbigniew Herbert - de macht van de smaak en de trouw van de dingen TSL , nr. 54, Amsterdam december 2009, p.54-58  

  3. Jarosław Iwaszkiewicz en de mythe van het stadje op de berg , TSL , nr. 48 (december, 2007), Amsterdam, 2007, p. 48-50 (nawoord bij vertalingen van gedichten van Iwaszkiewicz)

  4. Voorouderavond III, het Poolse messianisme en het getal 44 , TSL , nr. 44 (oktober, 2006), Amsterdam, 2006, p. 44-51 (nawoord bij een vertaling van "Widzenie księdza Piotra" uit Mickiewicz' toneelstuk "Dziady III")

  5. Winter in de stad en de realiteit van dichterlijke omschrijvingen , TSL , nr. 40 (april 2005), Amsterdam, 2005, p. 22-24 (inleiding bij een vertaling van Mickiewicz' gedicht "Zima miejska")

  6. Czesław Miłosz' ironisch dichterschap en de mystiek van de vergankelijkheid , TSL , nr 39 (december 2004), Amsterdam, 2004, p. 63-73

  7. Ironie, ethiek en de fenomenologie van het wonder: de naoorlogse Poolse poëzie , Atlantis (Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, Brussel), nr. 3, december 2001, p. 38-53

  8. De traditie van het Russische classicisme en het pathos van een nieuw begin , De Gids , nr. 11, november 2000 ("Zeven Russische portretten"), p. 911-917

  9. Jan Lechoń en de levenskracht van de Poolse romantiek , TSL , nr. 27 (juni 2000), Amsterdam, 2000, p. 22-25 (inleiding bij vertaalde gedichten van Jan Lechoń)

  10. Acropolis aan de Weichsel , in: Kraków Culturele Hoofdstad van Europa, een Gids (red. Jo Govaerts), Amsterdam, 2000, p. 21-38

  11. Adam Mickiewicz 1798-1855 ,   in: Adam Mickiewicz, Krim-sonnetten en andere gedichten , vertaald door Arent van Nieukerken (inleiding), Amsterdam, 1998, p. 5-27

  12. Adam in Ballingschap - dichten om terug te keren naar je vaderland , Biuletyn (Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging), nr. 125, jaargang 19 (1998), aflevering 6, p. 5-10

  13. Herbert, een hedendaags dichter voor een groot publiek , Biuletyn , nr. 124, jaargang 19 (1998), aflevering 5, p. 6-14

  14. Od przestrzeni wiersza do przestrzeni całego życia (van Ostaijen, Lucebert, Copland) , Literatura naŚwiecie , nr. 8-9/1995 (289-290), p.298-317

  15. Zawiłe dzieje tematów niebohaterskich (over Herberts essaybundel "Martwa natura z wędzidłem"), Nowe Książki , 1993, nr. 10, p. 43-44

  16. Powieść o Fin-de-Siècle i Kalwinie (recensie van de Poolse vertaling van Marcellus Emants roman "Een nagelaten bekentenis"), Nowe Książki , 1991, nr. 11-12, p. 76-77

  17. De morele dubbelzinnigheid van Czesław Miłosz , TSL , nr. 11 (december 1991), Amsterdam, 1991, p. 30-33 (inleiding bij een vertaling van het "Traktat moralny")

  18. Twee Poolse dichters uit de zestiende eeuw , TSL , nr 6 (december 1989), Amsterdam, 1989, p. 18-21 (Inleiding bij vertaalde gedichten van Jan Kochanowski en Mikołaj Sęp Szarzyński)

 • Publications

  2023

  • van Nieukerken, A. (2023). Can the hegemon speak about the subaltern: [Review of: D. Uffelmann (2020) Polska literatura postkolonialna (od sarmatyzmu do migracji poakcesyjnej)]. Zeitschrift für Slawistik, 68(4), 686-698. https://doi.org/10.1515/slaw-2023-0037 [details]
  • van Nieukerken, A. J. (2023). About Norwid's "Prematureness," Two Modernisms and Miłosz. In A. Brajerska-Mazur, & E. Chlebowsk (Eds.), On Cyprian Norwid. Studies and Essays (Vol. 4, pp. 223-238). (Polish Studies, Transdisciplinary Perspectives). Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b21021
  • van Nieukerken, A. J. (2023). Empatia a tematyka „ukraińska” w wierszach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. In M. Skucha, & D. Wojda (Eds.), Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku Universitas.
  • van Nieukerken, A. J. (2023). Polonistyka jako antidotum wobec świata pozbawionego wielowymiarowości. In H. Gosk, M. Kuziak, & E. Paczoska (Eds.), Polonistyka tu i teraz. Krajobraz po zmianie. : Materiały Zjazdu Polonistów Warszawa 2022 Wydawnictwo IBL.

  2022

  2021

  • van Nieukerken, A. (2021). Vade-mecum i upoetycznienie dyskursu epistolarnego. Studia Norwidiana, 39, 57-80. Advance online publication. https://doi.org/10.18290/sn2139.3 [details]
  • van Nieukerken, A. (2021). Norwid, kolebka Ariów a Europa jako wielokulturowe "principium". Roczniki Humanistyczne, 69(1), 27-50. Advance online publication. https://doi.org/10.18290/rh21691-3 [details]
  • van Nieukerken, A. (2021). Romantyzm, historia, mity narodowe w polskiej poezji najnowszej i "polska Ukraina" (Józef Łobodowski i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki). In D. Siwor (Ed.), Świat nie wywalczony: szkice o uniwersach Józefa Łobodowskiego (pp. 159-168). (Biblioteka Pana Cogito). Instytut Literatury. [details]
  • van Nieukerken, A. (2021). Świat "Quidama" i peryferyjna perspektywa Syna Aleksandra z Epiru a obraz Rzymu we francuskiej historiografii połowy XIX wieku (Jean-Jacques Ampère, Amédée Thierry). Pamiętnik Literacki, 112(3), 67-89. https://doi.org/10.18318/pl.2021.3.4 [details]

  2020

  2019

  • van Nieukerken, A. (2019). Leśmian w przekładzie na niderlandzki a semantyka wierszowa. In Ż. Nalewajk, & M. Supeł (Eds.), Leśmian w Europie i na świece (pp. 195-207). (PG Poza Granicami : porównanie, kontekst, metoda; Vol. 1). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [details]
  • van Nieukerken, A. (2019). Norwid i scjentyzm - konteksty komparatystyczne (Auguste Comte, Pierre-Joseph Proudhon). In M. Siwiec (Ed.), O Norwidzie komparatystycznie (pp. 13-57). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [details]
  • van Nieukerken, A. (2019). Norwid: prywatny wstyd a kontekstualizacja polskich kompleksów. In H. Gosk, M. Kuziak, & E. Paczoska (Eds.), (Nie)odpowiedziane: Polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj (pp. 131-141). Universitas. [details]
  • van Nieukerken, A. (2019). The aesthetics of the religious and the sacralization of “positivist” science – “idealism” (Adam Asnyk) and decadent religious poetry of early modernism (Stanisław Korab-Brzozowski). Tekstualia, 1(5), 103-121. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4104 [details]

  2018

  • van Nieukerken, A. (2018). Zbigniew Herbert czytany przez Seamusa Heaneya i Johna Maxwella Coetzeego. In J. M. Ruszar, & D. Siwor (Eds.), Świat piękny i bardzo różny: Szkice o wojażach Pana Cogito (pp. 39-54). (Biblioteka pana Cogito). JMR Trans-Atlantyk. [details]

  2017

  • van Nieukerken, A. (2017). Podmiotowość i styl w poezji Norwida. In J. Brzozowski, & K. Pietrych (Eds.), Strategii „Ja’' [po]romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku: Studia i szkice (Vol. 1, pp. 115-139). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [details]
  • van Nieukerken, A. (2017). Powrót poezji mistycznej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny, 61(4), 9-17. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0642 [details]
  • van Nieukerken, A. (2017). Romantyzm jenajski, Cyprian Norwid, Walter Benjamin i Friedrich Creuzer: Symbol i alegoria. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 10(7), 259-278. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=587813 [details]
  • van Nieukerken, A. (2017). Rosja, Słowiańszczyzna, Bizancjum a Europa (myśl słowianofilska). In M. Kuziak, & B. Nawrocki (Eds.), Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym (Vol. 1, pp. 131-156). (Studia romantyczne). Warszawa: Wydawnictwo IBL.
  • van Nieukerken, A. (2017). Wiersz i wypowiedzi epistolarne Norwid o Rzymie i papiestwie w kontekście polemik francuskich. Studia Norwidiana, 35, 105-122. https://doi.org/10.18290/sn.2017.35-7 [details]

  2016

  • van Nieukerken, A. (2016). Cyprian Norwid – Peter Gehrisch, Über die Freiheit des Wortes (On the Freedom of the Word). Studia Norwidiana, 34(English version), 250-278. https://doi.org/10.18290/sn.2016.34-13en [details]
  • van Nieukerken, A. (2016). Cyprian Norwid – Peter Gehrisch, Über die Freiheit des Wortes (Rzecz o wolności słowa). Studia Norwidiana, 34, 248-277. https://doi.org/10.18290/sn.2016.34-13 [details]
  • van Nieukerken, A. J. (2016). Przeznaczenie narodów zachodniosłowiańskich w oczach Aleksieja Chomiakowa. Perspektywa postkolonialna. In M. Kuziak, & B. Maciejewski (Eds.), Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym (Vol. 2, pp. 83-99). (Projekty Komparatystyki). Kraków: Universitas.

  2015

  • van Nieukerken, A. (2015). Cyprian Norwid, Friedrich Creuzer et les débuts du modernisme: symbole et allégorie. In M. Delaperrière (Ed.), Norwid: notre contemporain (pp. 97-113). Institut d'Études Slaves. [details]
  • van Nieukerken, A. (2015). Norwid, Heine, Gautier i początki modernizmu. Litteraria Copernicana, 16(2), 115-130. https://doi.org/10.12775/LC.2015.022 [details]
  • van Nieukerken, A. (2015). Relacja między przyrodą a sacrum u Etienne'a Piverta de Senancoura, François-René de Chateaubriand i Cypriana Norwida. In W. Kruszewski, & D. Pachocki (Eds.), Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta (pp. 107-115). Wydawnictwo KUL.
  • van Nieukerken, A. (2015). Rozpadająca się księga egzystencjalna: rzecz o sposobach utrwalenia pamięci w późniejszych wierszach Czesława Miłosza. In Ł. Tischner, & J. Wróbel (Eds.), W ogrodzie świata: profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny (pp. 151-168). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [details]
  • van Nieukerken, A. (2015). Ruś Kijowska między Eurazją a Europą Środko-Wowschodnią. Rosyjskie narracje tożsamościowe z zachodniego punktu widzenia. Porównania, 16, 19-30. http://www.porownania.amu.edu.pl/attachments/article/372/04%20Nieukerken.pdf [details]
  • van Nieukerken, A. (2015). Wisława Szymborska and the wonders of a disenchanted world. In A. Nasiłowska (Ed.), Wisława Szymborska's poetry: choice of essays (pp. 49-82). (Cross-Roads: Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History; No. 5). Peter Lang. [details]

  2014

  2013

  • van Nieukerken, A. (2013). Miłosz et Dostoïevski. In D. Chauvin (Ed.), Czesław Miłosz, dialogue des cultures (pp. 169-186). Presses de l'université Paris-Sorbonne. [details]
  • van Nieukerken, A. (2013). Ovid and Two Types of Exile. Zbigniew Herbert and Osip Mandelstam. New Comparative Poetics, 28, 99-121. [details]
  • van Nieukerken, A. (2013). Ruimtelijke en temporele pluraliteit als vormgevend principe in het proza van Tadeusz Miciński en Frederik van Eeden. In K. Van Heuckelom, D. De Bruyn, & C. De Strycker (Eds.), Van Eeden tot heden: literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen (pp. 97-118). (Lage Landen studies; No. 5). Academia Press. [details]

  2012

  • van Nieukerken, A. (2012). Czesław Milosz and the Tradition of European Romanticism. Teksty Drugie, 1(special issue - English edition), 30-47. http://tekstydrugie.pl/file/file_newsAttachments/bfe93f6793945f681de93e18a7a5014c.pdf [details]
  • van Nieukerken, A. (2012). Czesław Miłosz i Walt Whitman: przekład jako prawdziwa obecność. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 20(40), 217-231. [details]
  • van Nieukerken, A. (2012). Three types of émigré identity: Zbigniew Herbert’s émigré, Polish romanticism and Miłosz’s idea of redemption. In R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, & J. Stelleman (Eds.), Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (pp. 477-490). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 20). Pegasus. [details]

  2011

  2009

  2008

  • van Nieukerken, A. (2008). 'Maria', a poetic tale of Antoni Malczewski about the abundant Ukraine and the vacant steppe. In E. de Haard, W. Honselaar, & J. Stelleman (Eds.), Literature and beyond: Festschrift for Willem G. Weststeijn on the occasion of his 65th birthday (pp. 465-491). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 11-1). Pegasus. [details]
  • van Nieukerken, A. (2008). 'Stigma', a short story by Cyprian Kamil Norwid: in search of traces of sacred history on the surface of the world. Studies in Slavic Literature and Poetics, 51, 77-131. [details]
  • van Nieukerken, A. (2008). Herbert: relatywizm poznawczy wobec absolutyzacji etyki (na przykładzie recepcji jego twórczości w krajach anglosaskich i Holandii). In W. Browarny, J. Orska, & A. Poprawa (Eds.), Herbert (nie)oswojony (pp. 89-105). Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. [details]

  2007

  • van Nieukerken, A. (2007). Perspektywiczność sacrum: szkice o Norwidowskim romantyzmie. (Badania Polonistyczne za Granicą; No. 17). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. [details]
  • van Nieukerken, A. (2007). The anguish and glory of being an outsider. Russian Literature, 62(4), 499-531. https://doi.org/10.1016/j.ruslit.2007.10.011 [details]
  • van Nieukerken, A. J. (2007). Zasady Konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka. In J. Dembinska-Pawelec, & Dariusz-Pawelec (Eds.), "Obchodzę urodziny z daleka ... ": szkice o Stanisławie Barańczaku (pp. 136-156). (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatura Polskiej; No. 2577). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  2019

  • van Nieukerken, A. (2019). “Arme Polen kijken naar het Getto”– over de wortels van het antisemitisme in de Bloodlands en Milosz’ dichterlijke representatie van de Holocaust. In E. de Haard, W. Honselaar, & W. G. Weststeijn (Eds.), Leaving the Stage: Festschrift for Jenny Stelleman on the occasion of her retirement (pp. 201-221). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 34). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. [details]

  2009

  • van Nieukerken, A. (2009). Zbigniew Herbert: ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa. In J. M. Ruszar (Ed.), Niepewna jasność tekstu: szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008 (pp. 214-263). (Biblioteka Pana Cogito). Krakow: Wydawnictwo Platan. [details]

  2006

  • van Nieukerken, A. J. (2006). Herbert- Sylwia Plath. In J. M. Ruszar (Ed.), Dialog i spór: Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści: materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006) (pp. 386-406). (Biblioteka Pana Cogito). Lublin: Gaudium.

  Journal editor

  Talk / presentation

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities