For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. H.T. (Harm) Nijboer

Faculty of Humanities
Departement Mediastudies
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
Postal address
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
Contact details
 • Profile

  My phone number is +31 20 525 2449

 • Publications

  Recent publications

  Books

  Harm Nijboer, De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw , proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen 2007 .

  Articles

  Harm Nijboer, 'Een bloeitijd als crisis. Over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw,' Historisch Tijdschrift Holland 42 (2010), pp. 193-205.

  Harm Nijboer, 'Gateway voor het Noorden of Haven in de Zuiderzeeregio? Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiendeeeuw,' in: Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping en Hanneke de Vries (red.), Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Assen 2010, pp. 313-322. (Typoscript available "Download 1".)

  Harm Nijboer, 'Toponiemen zijn geen geodata. Het in kaart brengen van microtoponiemen,' in: Onno Boonstra & Anton Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, Utrecht 2009, 178-185.

  Yme Kuiper & Harm Nijboer, 'Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the 'World of Art' in the Eighteenth Century', Journal of Mennonite Studies 27 (2009), 75-92. (Preprint available "Download 1".)

  Harm Nijboer, 'Een product 'Tot Oogen lust en Pronkery'. De markt voor Hollands porselein,' ('A Product for 'Feasting the Eye and Ostentation'. The market for Dutch porcelain') in: Ank Trumpie (ed.), Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein / 18th Century Dutch Porcelain , Leeuwarden & Rotterdam 2007, pp. 22-27.

  Harm Nijboer, 'Fashion and the early modern consumer evolution. A theoretical exploration and some evidence from seventeenth century Leeuwarden,' in: Bruno Blondé, Eugénie Briot, Natacha Coquery & Laura van Aert (eds.), Retailers and consumer changes in Early Modern Europe. England, France, Italy and the Low Countries , Tours: Presses Universitaires François-Rabelais, 2005, pp. 21-36.

  Downloads

 • Research

  Research

  My research interests include the social history of art, material and consumer culture and quantitative and computational methods for the humanities.
  Currently I am involved in the following research projects:

  Economic and Artistic Competition in the Amsterdam Art Market De culturele industrie van Amsterdam in de Gouden Eeuw
 • Teaching

  Courses by Harm Nijboer

  See: UvA Course Catalogue
 • Publications

  2021

  2020

  2019

  2018

  • Nijboer, H., & Rasterhoff, C. (2018). Linked Cultural Events: Digitizing Past Events and Implications for Analyzing the ‘Creative City’. In S. Münster, K. Friedrichs, F. Niebling, & A. Seidel-Grzesińska (Eds.), Digital Research and Education in Architectural Heritage: 5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017 : revised selected papers (pp. 22-33). ( Communications in Computer and Information Science; Vol. 817). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76992-9_2 [details]

  2015

  • Blom, F. R. E. (Author), & Nijboer, H. (Author). (Accepted/In press). ONSTAGE Online Data System for the Amsterdam Theater in the Golden Age. Web publication/site, Amsterdam Center for the Study of the Golden Age. http://www.vondel.humanities.uva.nl/onstage

  2012

  • Nijboer, H. (2012). Van Assendelver kast tot Zaanse mosterd: regionale identiteit binnen een dynamische materiële cultuur. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek. - 1 (pp. 421-445). Zwolle: WBooks. [details]
  • Nijboer, H. (2012). Vermaners en verlichters: doopsgezinden in de Zaanstreek. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek. - 1 (pp. 375-401). Zwolle: WBooks. [details]

  2010

  • Bok, M. J., & Nijboer, H. (2010). Netwerken van kunstenaars, kunsthandelaren en verzamelaars. E-data & Research, 5(3), 6. [details]
  • Nijboer, H. (2010). Gateway voor het Noorden of haven in de Zuiderzeeregio? Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiende eeuw. In G. Collenteur, M. Duijvendak, R. Paping, & H. de Vries (Eds.), Stad en regio: opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 313-322). (Groninger historische reeks; No. 40). Assen: Van Gorcum. [details]

  2009

  • Nijboer, H. (2009). Toponiemen zijn geen geodata: het in kaart brengen van microtoponiemen. In O. Boonstra, & A. Schuurman (Eds.), Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (pp. 178-185, 222-223). Utrecht: Matrijs. [details]

  2021

  2013

  • Nijboer, H. (2013). [Bespreking van: V. De Laet (2011) Brussel binnenskamers: kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 128(3), [review 65]. [details]
  • Nijboer, H., & Bok, M. J. (2013). ECARTICO: Linking cultural industries in the early modern Low Countries, c. 1475 - c. 1725. Newsletter - Consortium of European Research Libraries, 28, 5. http://www.cerl.org/_media/publications/newsletter_december_2013.pdf [details]

  2010

  • Nijboer, H. (2010). Een bloeitijd als crisis: over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw. Holland, 42(3), 193-205. [details]

  2009

  • Nijboer, H. (2009). [Bespreking van: B. Timmermans (2008) Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen: een elite als actor binnen een kunstwereld]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 6(1), 127-128. [details]

  2016

  • Nijboer, H. T., & Kisjes, I. (2016). CREATE: Doing Digital Humanities at the University of Amsterdam. Poster session presented at DHBenelux, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg.
  • Nijboer, H. T., & van Nieuwkerk, M. (2016). Nineteenth century concert programs in a digital research environment: The case of Felix Meritis. Poster session presented at DHBenelux, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

  Talk / presentation

  • Nijboer, H. (speaker), Bok, M. (speaker) & Brouwer, J. (speaker) (27-8-2021). Linked Data en het onderzoek naar creatieve industrie en overzeese expansie in de zeventiende eeuw, Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw 2021.
  • Rasterhoff, C. (speaker), Nijboer, H. T. (speaker) & Noordegraaf, J. J. (speaker) (30-9-2018). Modeling Linked Cultural Events: Design and Application, Digital Humanities Congress 2018.
  • Rasterhoff, C. (speaker) & Nijboer, H. T. (speaker) (3-7-2017). Linked cultural events: Digitizing past events and analyzing the ‘creative city’, DHBenelux , Utrecht.
  • Nijboer, H. (speaker) (13-12-2016). Wikidata and its potential for research in the humanities, CREATE Salon, University of Amsterdam, Amsterdam.
  • Nijboer, H. (speaker) & Bok, M. J. (speaker) (31-10-2016). Gastcollege voor het vak 'Academische Vaardigheden', propedeuse Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam.
  • Nijboer, H. T. (speaker) & Rasterhoff, C. (speaker) (20-9-2016). Digital research tools for the exploration of urban creativity, CREATE Salon.
  • Nijboer, H. (speaker) & Kisjes, I. (speaker) (16-9-2016). Datamining in de notariële archieven van Rotterdam, Symposium notariële archieven, Amsterdam.
  • Nijboer, H. (speaker) & Rasterhoff, C. (speaker) (27-8-2016). Digital research tools for the exploration of urban creativity, European Association for Urban History: Reinterpreting Cities.
  • Nijboer, H. (speaker) & Bok, M. J. (speaker) (27-8-2016). Exploring the market for paintings in the early modern Low Countries with ECARTICO, European Association for Urban History: Reinterpreting Cities.
  • Nijboer, H. (speaker) (19-4-2016). A point is not enough! Reverse geocoding of ECARTICO, CREATE Salon, University of Amsterdam, Amsterdam.
  • Nijboer, H. (speaker) (7-4-2016). Yes, we ©an! Linked GLAM data, web applications and copyright issues, Work Meeting Creapolis, Amsterdam.
  • Nijboer, H. (speaker) (29-3-2016). Guest lecture in the course 'Digital Heritage', Universiteit van Amsterdam.

  Others

  • Nijboer, H. (participant) (5-6-2020). DHBenelux 2020 (participating in a conference, workshop, ...).
  • Nijboer, H. (participant) (12-3-2020). Golden Agents Datasprint, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...). https://www.create.humanities.uva.nl/events/golden-agents-datasprint/
  • Rasterhoff, C. (participant) & Nijboer, H. T. (participant) (30-3-2017 - 31-3-2017). Urban History in the Age of Digital Libraries / Digital Encounters in Cultural Heritage, Dresden. Linked cultural events: Digitizing past events and analyzing the ‘creative city’ (participating in a conference, workshop, ...).
  • Noordegraaf, J. J. (organiser), Rasterhoff, C. (organiser), Nijboer, H. T. (member of programme committee), van Gemert, E. M. P. (member of programme committee), Bod, L. W. M. (member of programme committee), Kamps, J. (member of programme committee), Symonds, J. (member of programme committee) & van Gelder, M. (member of programme committee) (28-10-2016 - 29-10-2016). Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective, Amsterdam. This international and interdisciplinary conference on the history of creativity and the city aims to bring together recent research in the fields of (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Jansen, H. E. (organiser), Noordegraaf, J. J. (organiser), Rasterhoff, C. (organiser) & Nijboer, H. T. (organiser) (27-10-2016). THATCamp, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Nijboer, H. (examiner) (6-10-2016). Tussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw (examination).
  • Nijboer, H. (examiner) (3-6-2016). ‘Galey-schilders’ en ‘Dosijnwerck’. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam (examination).
  • Nijboer, H. (organiser), van Gent, J. (organiser) & den Engelse, M. (organiser) (5-3-2016). Open Data Dag Amsterdam in de Gouden Eeuw, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://www.create.humanities.uva.nl/opendatadag/

  2020

  2017

  • Blom, F., Nijboer, H., van der Zalm, R. & Álvarez Francés, L. (2017). ONSTAGE : Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present. Amsterdam Center for the Study of the Golden Age. http://www.vondel.humanities.uva.nl/onstage
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities