For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. M.M.M.F. (Monique) Overgaag

Civil Servant Works Counsil
Executive Staff
Photographer: Dirk Gillissen

Visiting address
 • Spui 21
Postal address
 • Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam
 • GOR

  Met de bestuurder van de UvA worden afspraken gemaakt over wanneer en op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken. De OR geeft advies over de voorgenomen besluiten van het CvB die betrekking hebben op de Bestuursstaf en de Diensten UvA.

  De Ambtelijk Secretaris is toegevoegd aan de Ondernemingsraad en ondersteunt het Dagelijks Bestuur van de OR. Daarnaast treedt de Ambtelijk Secretaris op als secretaris van de Overlegvergadering. Hij/zij vervult een initiĆ«rende en coƶrdinerende rol bij de planning, voortgangsbewaking, verslaglegging, archivering en het organiseren van bijeenkomsten voor o.a. OR-overleggen, Overlegvergadering met de bestuurder, DB-overleggen en agenda-overleggen.

  Website van de GOR voor meer informatie Dagelijks Bestuur van de GOR
 • Lid van de Universitaire Commissie Lokaal Overleg (UCLO)

  Vakbond CNV Overheid

  Per 1 september 2018 neem ik deel aan het Lokaal Overleg van de UvA namens de vakbond CNV.
  Mijn voorgangster Madelon Carels, die met pensioen is gegaan, heeft mij voorgedragen. Graag kom ik op voor het welzijn van het personeel van de UvA.

  De vakbond CNV maakt zich sterk een goede Cao voor de Nederlandse Universiteiten. Onderwerpen die binnen het Lokaal Overleg op de agenda staan zijn:

  • besteding van arbeidsvoorwaardengelden
  • wijziging van rechtspositieregelingen
  • aanvullingen op het sociaal beleid bij reorganisaties
  • maar ook uitwerkingen van de cao, zoals Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit, beleids-maatregelen ter voorkomen van Werkdruk, het verminderen van tijdelijke aanstellingen etc.
  UCLO Vakbond CNV Overheid Cao Nederlandse Universiteiten juli 2017 t/m 31 december 2019
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities