For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. A. (Arnold) Reijndorp

Faculty of Social and Behavioural Sciences
GPIO : Urban Geographies

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Recente publicaties

  Arnold Reijndorp en Leeke Reinders (red.), De Alledaagse en de geplande stad. Over identiteit, plek en thuis , Amsterdam: SUN Trancity - deSTADSWIJKstudies, 2010.
  De alledaagse stad is de stad zoals mensen die dagelijks beleven. De geplande stad is de stad zoals overheden en maatschappelijke organisaties  die in hun beleid voorstellen. Twee tegengestelde werelden, die - als je zorgvuldig kijkt - toch verweven zijn. De overheid, de woningcorporaties en het welzijnswerk hebben een strategie waarlangs ze grote maatschappelijke doelen nastreven; de burger zet zich daar niet tegen af, maar reageert tactisch en trekt in het dagelijks leven zijn eigen plan. Inditboek worden het dagelijks leven in de stadswijk, de wijze waarop bewoners zich een plek toe-eigenen en een 'thuis' creëren, en de wijze waarop instituties met branding, leefstijlen en woonmilieus hun inzet formuleren nauwkeurig geanalyseerd. Deze analyses maken duidelijk hoe complex het alledaagse en het geplande in de stad op elkaar inwerken, en bieden aanknopingspunten voor zinvol professioneel handelen.
  Met bijdragen van: Karin van Dreven, Simon Franke, Willem Frijhoff, Jeanne van Heeswijk, Maarten Königs, Pierre Mayol, Hans Mommaas, Ivan Nio, Arnold Reijndorp, Leeke Reinders, Bianca Seekles en Neeltje ten Westenend
  Arnold Reijndorp, Stefan Metaal, Iris van Huis en Saskia Naafs, New Town Roots. Geboren en getogen Zoetermeerders over hun stad, Almere/Amsterdam: INTI - International New Town Institute/Han Lammersleerstoel, 2011
  Dit boek schetst, op basis van een uitvoerig onderzoek bestaande uit een enquête, 30 uitvoerige open interviews en acht focusgroep-gesprekken, een beeld van Zoetermeer vanuit het gezichtspunt van de mensen die het meest met deze stad hebben: degenen die er zijn opgegroeid en er zich nu zelfstandig hebben gevestigd. Om antwoord te krijgen op de vraag wat hen aantrekt in de stad en wat hen misschien toch doet besluiten om op termijn te vertrekken, zijn in de verwerking van het materiaal de push- en pull-factoren van Zoetermeer als stad centraal gesteld.

  Han Lammersleerstoel

  Arnold Reijndorp bekleedt vanaf januari 2006 de Han Lammersleerstoel met als leeropdracht 'Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden'.

  Titel nieuwe paragraaf

  Tekst van de nieuwe paragraaf

 • Publications

  2014

  • Reijndorp, A. (2014). De planologie als gebruiksaanwijzing. Ruimte & Maatschappij, 5(2), 86-90. [details]
  • Reijndorp, A. (2014). Supermarket and superdiversity: the public domain of the suburb. In A. Lorquet (Ed.), LAB XX: Opting for the twentieth-century belt (pp. 146-151). Antwerpen: Stad Antwerpen. [details]

  2012

  • Meier, S., & Reijndorp, A. (2012). Residential hyperspace: building "convincing ambiences" for the middle classes. Urban Geography, 33(3), 442-463. https://doi.org/10.2747/0272-3638.33.3.442 [details]
  • Reijndorp, A., Bijlsma, L., & Nio, I. (2012). Atlas nieuwe steden: de verstedelijking van de groeikernen. [Haarlem etc.]: Trancity×Valiz. [details]

  2009

  • Hajer, M., Poorter, M., Reijndorp, A., & Schoots, M. (2009). Openbare ruimte als symbolische orde: de Haagse nieuwjaarsvuren. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 36(3), 170-182. [details]

  2014

  • Reijndorp, A. (2014). Binnenlandse zaken en publieke werken. In M. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse, & M. van der Steen (Eds.), ‘Ja, maar…’: reflecties op de participatiesamenleving (pp. 51-61). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2010

  • Reijndorp, A., & Reijnders, L. (2010). De alledaagse en de geplande stad: over identiteit, plek en thuis. Amsterdam: SUN Trancity. [details]

  2015

  • Franke, S., Lammers, B., & Reijndorp, A. (2015). De (her)ontdekking van de publieke zaak. In S. Franke, J. Niemans, & F. Soetenbroek (Eds.), Het nieuwe stadmaken: van gedreven pionieren naar gelijk speelveld (pp. 43-57). Haarlem: Trancity. [details]
  • Reijndorp, A. (2015). Nieuwe steden als laboratoria voor een nieuwe stedelijkheid. In V. Mamadouh, & A. van Wageningen (Eds.), EU@Amsterdam: Een stedelijke raad (pp. 207-216). Amsterdam: AUP. [details]
  • Reijndorp, A., Kars, H., & Jansen, M. (2015). Vakmanschap in de Zuiderzeewijk: oog voor de buurt 01. De Bilt: Stichting Polderlab. [details]
  • de Kam, G., & Reijndorp, A. (2015). De stad als woonplaats. In G-J. Hospers, R. van Melik, & H. Ernste (Eds.), Visies op de stad: van tuindorp tot smart city (pp. 73-86). (Studieboeken bestuur en beleid). Amsterdam: Boom Lemma. [details]

  2014

  • Reijndorp, A. (2014). Nawoord. In A. Degros, & M. De Cleene (Eds.), Brussel [her]verovert haar buitenruimte: de openbare ruimte in de duurzame wijkcontracten Brussel: Region Bruxelles.
  • Reijndorp, A. (2014). Public space as a stage: the symbolic economy of interventions in public places. In H. Casanova, & J. Hernandez (Eds.), Public space acupuncture (pp. 306-315). Barcelona: Actar. [details]
  • Reijndorp, A. (2014). Supermarkt en superdiversiteit: het publiek domein van de voorstad. In A. Lorquet (Ed.), LABO XX: kiezen voor de twintigste-eeuwse gordel (pp. 146-151). Antwerpen: Stad Antwerpen. [details]

  2013

  • Desmet, E., & Reijndorp, A. (2013). Kijken zonder voorbedachte rade: een beschouwing over groepen in de stad. In L. Malherbe, & J. Reijngoud (Eds.), Rotterdam Noorderlingen: 101 groepsportretten in het Oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk (pp. 86-89). Rotterdam: Belvédère.
  • Metaal, S., & Reijndorp, A. (2013). Kwetsbare middenklasse? Sociale positie, strategieën van rondkomen en vooruitkomen en betrokkenheid van de lagere middenklasse in Almere. Almere: INTI & Universiteit van Amsterdam (Han Lammersleerstoel). [details]
  • Reijndorp, A. (2013). Einde van een episode: wat nu? Een reflectie op het afstudeerwerk uit het studiejaar 2011-2012. Huig, 14, 12-13. [details]
  • Reijndorp, A. (2013). The impossibility of doing business as usual in unusual situations. In F. Janssens, & I. Halfman (Eds.), Moskeeën in Amsterdam: de "Westermoskee" en "De Verbinding" (pp. 68-70). Amsterdam: Amsterdam Centrum voor Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2012

  • Reijndorp, A., Bijlsma, L., Nio, I., & van der Wouden, R. (2012). Nieuwe steden in de Randstad: verstedelijking en suburbaniteit. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). [details]

  2011

  • Reijndorp, A., & van der Zwaard, J. (2011). De omweg naar Nieuw Leyden: een reisverslag. In A. Sour (Ed.), Nieuw Leyden: recept voor stedelijk wonen (pp. 276-285). Rotterdam: Uitgeverij 010. [details]

  2010

  • Meier, S., & Reijndorp, A. (2010). Themawijk: wonen op een verzonnen plek. Bussum: Thoth. [details]
  • Reijndorp, A. (2010). Professional in twee werelden: in plaats van conclusies. In A. Reijndorp, & L. Reinders (Eds.), De alledaagse en de geplande stad: over identiteit, plek en thuis (pp. 171-189). Amsterdam: SUN Trancity. [details]
  • Reijndorp, A. (2010). Ruimte voor plaats: beelden en betekenissen. In A. Reijndorp, & L. Reinders (Eds.), De alledaagse en de geplande stad. Over identiteit, plek en thuis (pp. 9-25). Amsterdam: SUN Trancity. [details]

  2009

  • Metaal, S., Reijndorp, A., & Teijmant, I. (2009). Indische tuinen. In A-J. Zieleman, I. Hamstra, & M. van Wees (Eds.), Voort op de ingeslagen weg: de Indische Buurt in opkomst (pp. 14-37). Amsterdam: Samen Indische Buurt. [details]
  • Reijndorp, A. (2009). De campus als publiek domein. Rooilijn, 42(4), 284-287. [details]
  • Reijndorp, A. (2009). De nieuwe stad - afrekening of gebruiksaanwijzing [Bespreking van: J. van Casteren (2008) Lelystad; P. Ulijn (2008) Ik woon in Almere : de stad die geschiedenis maakt]. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 90(3), 58-60. [details]
  • Reijndorp, A. (2009). Elke stadswijk was ooit een buitenwijk, elke grote stad een new town: Jane Jacobs en de nieuwe stad. In S. Franke, & G. J. Hospers (Eds.), De levende stad: over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs (pp. 43-56). Amsterdam: SUN-Trancity. [details]
  • Reijndorp, A. (2009). Hotel Transnationaal. In B. Heijkers, & S. Lindemann (Eds.), Gastenboek (pp. 36-40). Den Haag: Stichting Hotel Transvaal. [details]
  • Reijndorp, A. (2009). The city as bazaar. In T. Rieniets, J. Sigler, & K. Christiaanse (Eds.), Open city: designing coexistence (pp. 93-101). Amsterdam: SUN. [details]
  • Reijndorp, A., Boelhouwer, P., Hoekstra, J., & Hoogbergen, M. (2009). Grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen langzaam maar zeker. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 15(4), 40-46. [details]

  2008

  • Nio, I., Reijndorp, A., & Veldhuis, W. (2008). Atlas westelijke tuinsteden Amsterdam: de geplande en de geleefde stad. Amsterdam: SUN-Trancity. [details]

  Talk / presentation

  • Reijndorp, A. (invited speaker) (7-5-2015). The return of the social - but not as we knew it, Internationale conferentie ‘housing and welfare’, Kopenhagen.
  • Reijndorp, A. (invited speaker) (8-5-2014). The planned city and the city of everyday life, gastcollege Algemene Sociale Wetenschappen, UvA, Amsterdam.
  • Reijndorp, A. (invited speaker) (19-3-2014). De stad als theater. De geplande en de geleefde stad., gastcollege Universiteit Leiden, Leiden.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities