For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. P. (Pieter) de Rooij

Faculty of Humanities

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2009

  • de Beus, J., & de Rooy, P. (2009). J.A.A. van Doorn. Nederlandse democratie: historische en sociologische waarnemingen. Amsterdam: Mets & Schilt. [details]
  • de Beus, J., & de Rooy, P. (2009). Tegendraads waarnemen: een inleiding op het werk van J.A.A. van Doorn. In J. A. A. van Doorn, J. de Beus, & P. de Rooy (Eds.), Nederlandse democratie: historische en sociologische waarnemingen (pp. 9-33). Amsterdam: Mets & Schilt. [details]
  • de Rooy, P. (2009). Openbaring en openbaarheid. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]
  • de Rooy, P. (2009). Naschrift. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124(1), 82-84. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6897 [details]
  • de Rooy, P. (2009). Onheilig moeten: drie studies over aspecten van het katholicisme [Bespreking van: G. Ackermans, M. Monteiro (2007) Mannen Gods: clericale identiteit in verandering; A. van den Oord (2007) Voor het oog van het kerkvolk: Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939; M. Derks (2007) Heilig moeten: radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124(1), 65-74. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6895 [details]

  2008

  • de Rooy, P., & Los, E. (2008). De canon van Amsterdam. Amsterdam: Boom. [details]

  2007

  • de Rooy, P. (2007). Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000. Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Republiek van rivaliteiten. Amsterdam: Mets en Schilt. [details]
  • de Rooy, P. (2007). De dienstbare stad. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 516-564). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). De donkerte der tijden. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 127-233). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Het Stedelijk Museum. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 514-516). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Het middelpunt van het vaderland, 1901-1914. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 17-72). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Oorlog en revolutie. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 73-125). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Tweestrijd om de hoofdstad. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 13-15). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Vaer wel, mijn Aemsterland. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 537-588). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Vriendentaal. In T. Engelen, & A. van Kessel (Eds.), Een leven vol geschiedenis. Een leven met geschiedenis. Biografische schetsen over prof. dr. J.L.J. Bosmans (pp. 71-74). Valkhofpers. [details]

  2006

  • de Rooy, P. (2006). '"Kapitalist moet je geloof ik niet zijn". Over de heruitvinding van de student in de jaren zestig'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 97-106). Hilversum: Verloren. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Dat de evenaar noch naar links noch naar rechts doorzwikke' - De confessionelen en de moderne natie. In U. Becker, & P. van Praag (Eds.), Politicologie. Basisthema's & Nederlandse politiek (pp. 215-238). (ongewijzigde herdruk). Apeldoorn-Antwerpen: Het Spinhuis. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'De geest van omverwerping 1851-1876'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (pp. 341-356). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Een woelige wereldstad 1883-1893'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900, (pp. 433-505). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Ik geef meer om herinneringen dan om jurken'. In Het andere huis van Anne Frank. Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis (pp. 14-21). Bussum: Thoth. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'In het voetspoor van de radicalen 1889-1902'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (pp. 519-571). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Politieke cultuur en naijlende aanhankelijkheid'. In P. van Oosten de Boer, & H. van den Heuvel (Eds.), Openbaar Bestuur 1991-2005. Een bloemlezing uit vijftien jaargangen vol kennis, inzicht en opinie (pp. 100-106). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'The Youth Establishment in the Netherlands in the Twentieth Century'. In B. Moore, & H. van Nierop (Eds.), Twentieth-Century Mass Society in Britain and the Netherlands (pp. 163-174). Oxford/New York: Berg. [details]
  • de Rooy, P., & Aerts, R. A. M. (2006). Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900. Amsterdam: SUN. [details]

  2008

  • de Rooij, P. (2008). Fortuijn, Wilhelmus Simon Petrus (1948-2002). In J. Charité (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland. - Dl. 6 (pp. 134-137). (Rijks geschiedkundige publicatiën). 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. [details]

  2007

  • de Rooy, P. (2007). 'Het Faustiaanse pact. Het ontstaan van het moderne Nederland.' [Review of: A. van der Woud (2006) Een nieuwe wereld]. Ons Erfdeel, 2, 175-178. [details]
  • de Rooy, P. (2007). 'Over snijbloemen en sociaal-democratie'. Socialisme en Democratie, 10, 9-15. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Stadsburgerschap of staatsburgerschap: Amsterdam in de negentiende eeuw. Amstelodamum, 93(6), 3-12. [details]

  2006

  • de Rooy, P. (2006). 'De ochtend zelf beschreven. Over de waarde van jeugdherinneringen voor historisch onderzoek'. De Academische Boekengids, 57, 5-6. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'De samenleving als multiculturele barbecue' [Review of: I. Hoving (2005) Veranderingen van het alledaagse 1950-2000; J. Vogel (2005) Nabije Vreemden]. De Volkskrant, 17-2-2006. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Tegen de kale neten en de roomse schooiers. Scholen in een standensamenleving 1800-1920'. Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, 40(11/12), 506-512. [details]
  • de Rooy, P. (2006). Hun tijd vooruit. Het lot van voortrekkers en wegbereiders. Biografie Bulletin, 16(3), 5-10. [details]
  • de Rooy, P. (2006). [Review of: M. Hoogenboom. Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland]. Sociologie, 1(3), 350-352. [details]

  Journal editor

  • van Berkel, K. (editor), van Gelder, H. (editor), de Liagre Böhl, H. (editor), Mooij, A. J. (editor), Krul, W. E. (editor), Henkes, B. (editor) & de Rooij, P. (editor) (2008). Biografisch Woordenboek van Nederland (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities