For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. T.A. (Tjeerd) Schiphof

Faculty of Humanities
Departement Mediastudies
Photographer: Eduard Lampe

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
Postal address
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
 • Profiel

  onderzoeksthema: juridische aspecten van kunst, cultuur en media

  publicaties 2011

  1. Persoonsgegevens in online media-archieven. In: Archievenblad 2011-2 p. 15-17.

  2. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Archiefbeheer in de praktijk (losbladig). Deventer: Kluwer, p. 3550-17 - 3550-32.

  3. Verkenning rechten inzake digitaal erfgoed en cultureel ondernemen, Amsterdam: Stichting Archiefprogrammatuur, 54 p.

  publicaties 2010

  1. Auteursrecht in het internettijdperk. In: Boekman 84 (najaar 2010) p. 72-77. http://dare.uva.nl/record/382837 .
  2. Boekbespreking van: Joost Smiers en Marieke van Schijndel, Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten. In: Boekman 82 (voorjaar 2010) p. 110. http://dare.uva.nl/382843 .
  3. Recht op toegang tot overheidsdocumenten erkend als grondrecht. In: Archievenblad, 2010-6 p. 29-31.
  4. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Archiefbeheer in de praktijk (losbladig). Deventer: Kluwer, p. 3550-1 - 3550-16.
  5. Annotatie bij Rechtbank Den Haag 28 oktober 2009, A/CvB Rijksuniversiteit Groningen. In: Mediaforum 2010-1 p. 26-27.
  6. Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 8 september 2010, A/CvB Rijksuniversiteit Groningen. In: Mediaforum 2010-11-12 p. 378.
  7. Boekbespreking van Ika Sorgdrager & Dik van der Meulen (red.) 'Ik heb u den Havelaar niet verkocht'. Multatuli contra Van Lennep. In: Boekman 85 (winter 2010) p.108-109. http://dare.uva.nl/record/382836 .
  8. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Q.M. van der Hoeven, Q.L. van den Hoogen, T.A. Schiphof, W. Snijder (red.) Handboek Cultuurbeleid, Amsterdam, Elsevier Overheid (losbladig) p. I.3.5-1 - I.3.5-28.

  Publicaties 2009

  1. Kijkwijzer - een dringend of een dwingend advies?, Ars Aequi 2009-11, p. 722-725. http://dare.uva.nl/record/346676
  2. 'Inleiding'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridischeaspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers,p. 9-19.  http://dare.uva.nl/record/358139
  3. 'Veilingrecht in New York, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridische aspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 109-129. http://dare.uva.nl/record/358112 
  4. Klomp, R. & Schiphof, T.A. (2009). 'Epiloog: een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridische aspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 131-139.
  5. Boekbespreking van René Klomp, Volgrecht : het recht van de kunstenaar bij doorverkoop van zijn werk , Amstelveen: Delex, 75 p. In: Boekman 79, p. 112-113. http://dare.uva.nl/record/349636
  6. Boekbespreking van B. Demarsin et al., Art & Law, Brugge: Die Keure, 615 p. In: Boekman 80 (2009) p. 108-109. http://dare.uva.nl/record/349652 .
 • Publications

  2018

  • Schiphof, T. (2018). Privacy from an Archival Perspective. In B. van der Sloot, & A. de Groot (Eds.), The Handbook of Privacy Studies: An Interdisciplinary Introduction (pp. 299-326). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462988095 [details]

  2010

  • Schiphof, T. (2010). ABRvS (A/CvB Rijksuniversiteit Groningen). 31. Case note on: ABRvS, 8/09/10 Mediaforum, 2010(22-11/12), 376-378. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Rb. 's-Gravenhage (A/CvB Rijksuniversiteit Groningen). 2. Case note on: Rb. 's-Gravenhage, 28/10/09 Mediaforum, 2010(22-1), 25-27. [details]
  • van der Hoeven, Q. M., van den Hoogen, Q. L., Schiphof, T. A., & Snijder, W. (2010). Handboek cultuurbeleid (losbladig). Amsterdam: Elsevier Overheid. [details]

  2009

  • Klomp, R., & Schiphof, T. (2009). Epiloog: Een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 130-139). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Klomp, R., & Schiphof, T. (Eds.) (2009). Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop. Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Inleiding. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 8-19). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Veilingrecht in New York, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 108-129). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. A. (2009). Kijkwijzer: een dringend of een dwingend advies? Ars Aequi, 58(11), 722-725. [details]

  2016

  • Schiphof, T. A. (2016). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In A. S. M. de Jong, G. M. Trier, E. Sieverts, & M. Koren (Eds.), Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III 100-1 -III 100 -34). Alphen aan den Rijn : Samsom. [details]
  • Schiphof, T. A. (2016). Ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In A. S. M. D. Jong (Ed.), Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III600-1 - III600-10). Samsom.

  2015

  • Schiphof, T. (2015). Hergebruik van overheidsinformatie. Archievenblad, 119(6), 28-31. [details]
  • Schiphof, T. (2015). Openbaarheid van bestuur. In A. van Giessel, F. C. J. Ketelaar, & A. J. M. Teuling (Eds.), Handboek Archiefbeheer in de praktijk. - Aanvulling 92 (pp. 1535-1-1535-18). Alphen aan den Rijn: Samsom. [details]

  2014

  • Schiphof, T. (2014). (De-)criminalisering van de privekopieerder: kopie voor eigen gebruik. Informatie Professional, 18(5), 22-24. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Archiefwet 1995. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.3). Doetinchem: Reed Business. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Mediarecht en mediabeleid, lokaal en regionaal. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.4). Amsterdam: Reed Business. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Openbaarheid. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & J. U. van Wijngaarden (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk (pp. 1530-1-1530-15). Alphen aan de Rijn: Erfgoedinspectie: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.5). Amsterdam: Reed Business. [details]

  2013

  • Schiphof, T. (2013). Het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder. In R. Braad, F. Smit, & J. Beens (Eds.), Profiteer profileer prioriteer: gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezicht: inspectie (pp. 158-168). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; No. 13). Den Haag: Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Schiphof, T. (2013). Persvrijheid. Persvrijheidsmonitor Nederland, 2012. [details]
  • Schiphof, T. A. (2013). Wet op de vaste boekenprijs. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Band 2 (pp. 381-386). Amsterdam: Reed Business. [details]

  2012

  • Schiphof, T. (2012). Hoe ver reikt de vrijheid van de filmer? [Bespreking van: R. Wigman, W. Bierman (2011) Film voor de rechter]. Boekman, 24(91), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. A. (2012). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In A. S. M. de Jong, G. M. van Trier, E. Sieverts, & M. Koren (Eds.), Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III 100-1-III 100-33). Alphen aan den Rijn: Samsom. [details]

  2011

  • Schiphof, T. A. (2011). Verkenning rechten inzake digitaal erfgoed en cultureel ondernemen. Amsterdam: Stichting Archiefprogrammatuur. [details]
  • Schiphof, T. A. (2011). Auteursrecht c.a. in de praktijk. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & H. Waalwijk (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk. - Aanv. 76 (pp. 3550-27-3550-32). Deventer: Kluwer. [details]
  • Schiphof, T. A. (2011). Mediarecht en mediabeleid: juridische marges van mediabeleid. In Q. L. van den Hoogen, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanv. 92 (pp. I.3.9-0-1-I.3.9-0-10). Amsterdam: Reed Elsevier. [details]

  2010

  • Schiphof, T. (2010). Auteursrecht in het internettijdperk. Boekman, 22(84), 72-77. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Radicaal pleidooi tegen auteursrecht [Bespreking van: J. Smiers, M. van Schijndel (2009) Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten: een essay]. Boekman, 22(82), 110. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Recht op toegang tot overheidsdocumenten erkend als grondrecht. Archievenblad, 114(6), 29-31. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Touwtrekken om de Max Havelaar [Bespreking van: I. Sorgdrager, D. van der Meulen (2010) 'Ik heb u den Havelaar niet verkocht': Multatuli contra Van Lennep]. Boekman, 22(85), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. A. (2010). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & J. U. van Wijngaarden (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk. - Aanv. 75 (pp. 3550-1-3550-27). Deventer: Kluwer. [details]
  • Schiphof, T. A. (2010). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In Q. M. van der Hoeven, Q. L. van den Hoogen, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanv. 90 (pp. I.3.5-1-I.3.5-28). Amsterdam: Elsevier Overheid. [details]

  2009

  • Schiphof, T. (2009). Juridische kaders van kunst [Review of: B. Demarsin, et al. (2008) Art & law]. Boekman, 21(80), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Nederlandse kunstenaar profiteert van volgrecht [Review of: R.J.Q. Klomp (2008) Volgrecht: het recht van de kunstenaar bij doorverkoop van zijn werk]. Boekman, 21(79), 112-113. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • NICAM Stichting
   lid onafhankelijke klachtencommissie