For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. drs. G.J.P. (Gerardus) de Vries

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 8.24
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Nevenwerkzaamheden G.J.P. de Vries

  Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht

   

  Postacademisch onderwijs t.b.v.:

   

  - Academie voor de rechtspraktijk te Waardenburg

   

  - Studiecentrum Rechtspleging (Rechterlijke macht) te Utrecht

   

  - OSR Juridische Opleidingen te Utrecht

   

   

   

   

  Lid Raad van Toezicht R.K. Zorgcentrum Roomburgh te Leiden.

 • Publications

  2015

  • de Vries, G. J. P. (2015). Is the General Pre-Contractual EU Notification Duty of Traders to Provide Consumers with Information with Respect to the Main Characteristics of the Goods or Services to Be Supplied in Keeping with the Systems of Private Law of the Member States and Consistent with the acquis communautaire? In I. Samoy, & M. B. M. Loos (Eds.), Information and notification duties (pp. 141-155). (Ius Commune Europaeum; No. 141). Cambridge: Intersentia. [details]

  2015

  2013

  • van Hall, S. E., & de Vries, G. J. P. (2013). Internationale handelskoop en Weens Koopverdrag. In S. E. van Hall, M. L. Hendrikse, N. J. Margetson, H. P. D. den Teuling, & G. J. P. de Vries (Eds.), Capita internationaal handelsrecht (pp. 63-105). (NTHR-reeks; No. 19). Zutphen: Paris. [details]

  2012

  • de Vries, G. J. P. (2012). Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees kooprecht. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60(12), 502-507. [details]

  2011

  • de Vries, G. J. P. (2011). Dienstverlening: de overeenkomst van opdracht. In E. H. Hondius, & G. J. Rijken (Eds.), Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument. - 3e dr. (pp. 171-190). Zutphen: Paris. [details]
  • de Vries, G. J. P. (2011). Remedies voor een tekortkoming onder het Weens Koopverdrag. In B. Wessels, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Contracteren in de internationale praktijk (pp. 341-361). (Recht en praktijk. Contractenrecht; No. 2). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • de Vries, G. (2009). Right to specific performance: is there a divergence between civil- and common-law systems and, if so, how has it been bridged in the DCFR? European Review of Private Law, 17(4), 581-597. [details]
  • de Vries, G. J. P. (2009). Additional Dutch notes. In C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, P. Schlechtriem, M. Storme, S. Swanne, P. Varul, A. Veneziano, ... F. Zoll (Eds.), Principles, definitions and model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR). - Full ed. - Vols. 1-6 (pp. passim). Munich: Sellier European Law Publishers.
  • de Vries, G. J. P. (2009). Principles of European Insurance Contract Law: enige opmerkingen van algemene aard. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2009(3), 129-136. [details]
  • de Vries, G. J. P. (2009). Uitleg van contracten: van subjectief naar objectief? In J. M. Milo, & S. E. Bartels (Eds.), Uitleg in het goederenrecht: eerste verkenningen (pp. 9-35). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2008

  • de Vries, G. (2008). Rapport néerlandais: la rupture du contrat. Travaux de l'Association Henri Capitant, 55, 877-890. [details]
  • de Vries, G. J. P. (2008). Do economic analysis and fairness influence the right to performance in ways contrary to one another? In J. Smits, D. Haas, & G. Hesen (Eds.), Specific performance in contract law: National and other perspectives (pp. 327-343). (Ius Commune reeks; No. 71). Antwerp: Intersentia. [details]
  • de Vries, G. J. P. (2008). Uitleg van overeenkomsten jegens derden. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 67-95). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2015

  • de Vries, G. J. P. (2015). Rb. Midden-Nederland (zaaknr. C/16/344668/HA ZA 14-217 (Corporate Web Solutions): Draagt het Weens Koopverdrag bij aan het antwoord op de vraag of licentieverlening op een softwareprogramma het auteursrecht ‘uitput’?). Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2015(4), 605-607. [283]. http://nipr-online.eu.proxy.uba.uva.nl:2048/artikel.aspx?id=3377 [details]

  2011

  2010

  • de Vries, G. (2010). [Review of: A.S. Hartkamp (2008) Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. - 3: Vermogensrecht algemeen. - Dl. I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht]. European Review of Contract Law, 6(1), 111-113. https://doi.org/10.1515/ERCL.2010.111 [details]

  2008

  • de Vries, G. (2008). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 83(3), 163. [121]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • ssr/ministerie van Justitie
   doceren cursus t.b.v. rechterlijke macht