For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. E.A.E. Witte

Faculty of Humanities
ITTA
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Spuistraat 210
Postal address
 • Spuistraat 210
  1012 VT Amsterdam
 • Profiel

  Drs. Femmy Witte is bij het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) werkzaam als senior-projectmedewerker. Zij was als projectleider/-uitvoerder betrokken  bij o.a. de volgende projecten: ontwikkeling van het multi-mediaal lespakket 'Duidelijke Taal' en het televisieprogramma 'Hallo Holland' van TeleacNot; plaatsingsprojecten voor hooggekwalificeerde allochtonen in de procesindustrie en medische sector i.s.m. de Stichting Interculturele Bedrijfsvoering en Intercultureel Ondernemerschap (SIBIO); deskundigheidsbevordering en training van intermediairs rond bemiddeling van allochtonen naar scholing en werk; trainingen (rond Interculturele Communicatie, stagebegeleiding en duale trajecten) voor docenten en middenkader in bedrijven; taalassessment voor OALT-docenten; ondersteuning rond duale trajecten bij grote ondernemingen en ontwikkeling van taalinformatiemateriaal (taalkit) voor werkgevers en werkzoekenden. Ook was zij projectleider bij de ontwikkeling van de inhoud van een tweetal digitale taalprogramma's van ITpreneurs (Nederlands aan het werk en Thuis in Nederlands) gericht op voorbereiding voor het Inburgeringsexamen en ontwikkelde een training (inclusief materiaal) voor taalcoaches bij Vluchtelingenwerk Nederland.
  Femmy Witte verrichtte onderzoek naar: scholingsbemiddeling consulenten bij het vroegere Arbeidsvoorziening; strategieën van anderstaligen in de communicatie op de werkvloer; de toegankelijkheid en beschikbaarheid van Nederlands op de Werkvloercursussen voor allochtone oudkomers; (veranderingen in) de behoefte aan Nederlands op de Werkvloer-activiteiten in arbeidsorganisaties, naar handelingssituaties op de werkvloer (ten behoeve van geïntegreerde trajecten in het beroepsonderwijs) en taalproblemen bij doorstroom van leerlingen in het mbo.
  Zij publiceerde onder meer over experimentele arbeidsplaatsen voor gekwalificeerde allochtonen; strategieën van anderstaligen in de communicatie op de werkvloer; Nederlands op de Werkvloer en Interculturele communicatie op het werk en in meertalige lesgroepen in het beroepsonderwijs.
  Op dit moment maakt Femmy Witte deel uit van het mbo-trainingsteam voor (v)mbo. Zij verzorgt taalcoah-trainingen voor vak- en taaldocenten en expertisemiddagen voor management in het beroepsonderwijs rond taalbeleid en -implementatie. Zij verzorgt ook incidentele workshops rond taal in het beroepsonderwijs.
  Werktijden
  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  ITTA
  Spuistraat 210
  1012 VT Amsterdam
  +31 20 525 3844

  website ITTA Helpdesk Taal en Arbeidsmarkt
 • Ancillary activities
  No ancillary activities