For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

W. (Wil) van Zijl-Barbe

Facility Services
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: C1.11
Postal address
 • Postbus 15811
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Contactgegevens

  Facility Services
  Facility Management

  Wil van Zijl
  Clusterhoofd Roeterseiland

  Valckenierstraat 65-67 | kr B89 | 1018 WV Amsterdam
  Tel.: 020 525 6683 | Mobiel: 0610983878
  e-mail: w.vanzijl-barbe@ uva.nl
  www.medewerker.uva.nl/facilityservices
  Aanwezig op ma | di | woe | do |

  Facility Services is een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
  Kijk voor meer informatie op www.uva.nl/facilityservices .  

  Voor (storings)meldingen en(aan)vragen kunt u contact opnemen met: Servicedesk-FS , tel. 525 7575 , servicedesk-fs@uva.nl

  FS is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gebouwen van de UvA.

  Daarnaast levert Facility Services diensten zoals schoonmaak, portiers en gebouwgerelateerde veiligheid en beveiliging, centrale inkoop, AV-diensten en (onderwijs)logistiek.

  Bij de interne dienst horen bijvoorbeeld de gebouwbeheerders, terreinbeheerder, zaalbeheerders, post- en goederenontvangst en is er een schoonmaakcontroleur werkzaam.

  We zorgen samen voor veilige, schone en opgeruimde gebouwen en verlenen verschillende diensten om de medewerkers van de UvA een zo goed mogelijke werkomgeving te bieden waarin aandacht voor de ondersteuning van de primaire taken, onderwijs en onderzoek, voorop staat.

  Als hoofd interne dienst ben ik, naast de algemene zaken behorende bij deze dienst, o.a. verantwoordelijk voor het operationeel contractmanagement van de contracten schoonmaak, afval, sanitair, plaagdierbestrijding, en het fietsbeheer.

  Indien u problemen, vragen of klachten heeft, kunt u deze via de formulieren op de FS website ( www.medewerker.uva.nl/serviceplein )  aan FS melden. Storingen of aanvragen kunt u ook melden via de Servicedesk van FS (tel. 7575 of per e-mail
  servicedesk-fs@uva.nl ).

  Clusterteasm Roeterseilandcampus

  Het clusterteam is een integraal team dat de dienstverlening verzorgt op het Roeterseilandcomplex. Alle onderdelen van FS die op het Roeterseiland werkzaamheden verrichten, zijn hierin vertegenwoordigd.

 • clusteroverleg REC

  Clusteroverleg Roeterseiland

  Overleg tussen alle geledingen van Facility Services (FS) maar ook ICTS en huisvestingsontwikkeling, die te maken hebben met operationele werkzaamheden op het Roeterseiland.

  Ook werkzaamheden van andere afdelingen dan die van FS worden in een jaarkalender opgenomen om zo werkzaamheden af te stemmen en overlast voor medewerkers en studenten zoveel mogelijk te voorkomen.

  We werken aan een on-line versie van de jaarkalender, zodat iedereen deze kan bekijken.

 • nieuw

  Renovaties REC ABC

  Op de website van de UvA wordt regelmatig informatie verstrekt over de renovaties van de panden:

  REC I

  REC D

  REC A

  REC B

  REC C

  Verwijzing naar info website over renovaties
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities