For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

dr. C.M. (Carla) Zoethout

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number:9.01
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Profiel

  Carla Zoethout is als universitair hoofddocent Staatsrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

  Zij is tevens hoogleraar Constitutioneel recht aan de Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit en voorzitter van de vakgroep Staats- en Bestuursrecht en Encylopedie van de rechtswetenschap.

  Eerder was zij werkzaam bij de vakgroep Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij in 1995 promoveerde op het proefschrift getiteld Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van overheidsmacht door het recht (Gouda Quint, Arnhem). Van 2001 tot 2004 werkte zij bij de afdeling Staatsrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  In 2006 maakte zij deel uit van Nationale Conventie ter voorbereiding van een nieuwe Grondwet. Zij is lid geweest van de redactie van de Oordelenbundel Gelijke Behandeling en maakte deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Bestuur (Boom Juridische Uitgevers). Zij was lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht en van de redactieraad van het debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam, Spui25 en zij maakte deel uit van de Ius Commune Prize.

   

  Onderwijs

  Carla Zoethout geeft onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerheid, afdeling PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics)

  - Comparative constitutional law

  Onderzoek

  Geselecteerde publicaties:

   

  • ‘How to Deal with Religion in the Increasingly Pluralistic European Societies: The European Court of Human Rights on Crucifixes, Face-covering Veils and Disparaging Muhammad’, in: Md Jahid Hossain Bhuiyan and Darryn Jensen (eds), Law and Religion in the Liberal State, Hart Publishing, forthcoming May 2020

  • ‘Populist Resistance against the European Liberal Democratic Order’, forthcoming Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Volume 3, 2020

  • De populistische revolte in het staatsrecht, oratie Open Universiteit, september 2018

  • 'Should we be worrying about a Brexit from the European Convention of Human Rights now, too?', Ancilla Iuris/Constellations of Law, 2017, p. 22-30
  • 'Cadre Constitutionnel', in: Droit des Pays-Bas, Bibliothèque de l'Association Henri Capitant, LGDJ, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux 2017, p. 23-31
  • 'Animal Welfare, Ritual Slaughter and the Progress in Public Morality', in: Jan Willem Sap, Carla M. Zoethout en Gerhard van der Schyff, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion, VU University Press, Amsterdam 2017, p. 41-74
  • 'Nu ook nog een Brexit uit de Conventie?' Nederlands Juristenblad, 2016, aflevering 36, p. 2678-2681
  • 'On blasphemy, an idealistisc constitutional provision and 'militant democracy'. Constitutional topics in the Netherlands, European Public Law, Vol. 22, issue 3, 2016, p. 461-472
  • 'De Grondwet in het Arabisch en andere Nederlandse constitutionele vraagstukken', Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, nr. 3, p. 173-178
  • 'The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue. References to Foreign Law and the Quest for Justification',  Vienna Journal on International Constitutional Law,Vol. 9, no. 3 (2015), p. 398-416
  • 'Secularism stated, rejected and reaffirmed. France, Italy and Canada and the dilemmas of multi-religious societies',  Journal of Religion and Society, Volume 17 (2015), p. 1-19
  • A British Bill of Rights–Why, How and Now What?, International Journal of Constitutional Law Blog, May 15, 2015, at: http://www.iconnectblog.com/2015/05/a-british-bill-of-rights-why-how-and-now-what
  • 'Margin of appreciation, violation and (in)compatibility, Why the ECtHR might consider using an alternative mode of Adjudication', European Public Law, Vol. 20, 2 (2014), p. 309-330
  • 'Constitutionele antwoorden op toenemend pluralistische samenlevingen. Religieuze diversiteit in Frankrijk, Italië en Canada', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid,2014, 5 (2), p. 6-25
  • 'Bescherming tegen religie?', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2014, 5 (3), p. 3-4
  • 'Tijd voor een preambule', De Gids, No. 2, 2014, p. 24
  • 'Ritual Slaughter and the Freedom of Religion, Some Reflections on a Stunning Matter', Human Rights Quarterly, August 2013, Vol. 35, no. 3, p. 651-673
  • 'Rethinking Adjudication under the European Convention', in: Jeroen Temperman (ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, p. 413-427
  • 'The Dilemma of Constitutional Comparativism', Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2011, Vol. 71 (4), p. 787-806
  • 'Religious symbols in the Public School Classroom: A New Way to Tackle a Knotty Problem', Religion and Human Rights, 2011, Vol. 6, p. 285-290
  • Rechterlijk activisme, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters, A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout (red.), Ars Aequi, Nijmegen 2011
  • 'Verwijzen naar buitenlands recht: Kosmopolitisme of een nieuwevorm van rechterlijk activisme?' in : Rechterlijk activisme, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters, A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout (red.), Ars Aequi Nijmegen 2011, p. 295-308
  • '"Let it Become the Political Religion of the Nation", Liberal Democracy as Public Morality', Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 96/2010, nr. 4, p. 485-497
  • 'Selectie van rechters voor het Amerikaanse Supreme Court, het Bundesverfassungsgericht en de Hoge Raad', Ars Aequi, oktober 2010, p. 748-753
  • Rechtsstaat en religie, A. J. Nieuwenhuis en C.M. Zoethout (red.), Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009
  • 'De democratische rechtsstaat als publieke moraal', in: A.J. Nieuwenhuis en C.M. Zoethout, Rechtsstaat en religie, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009, p. 141-162
  • ' Rechten en verantwoordelijkheden, Nieuwe initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en Nederland', Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2009/10, p. 615-621
  • ''The tension between controlling the state and steering society or constitutionalism and democracy' in: Gerhard van der Schyff (ed.), Constitutionalism in the Netherlands and South Africa, A Comparative Study, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008, p. 195-206
  • 'The Court and the Charter of Fundamental Rights', in: Andreas Kinneging (ed.), Rethinking Europe's Constitution, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007, p. 213-227
  • 'A Bill of Rights for Britain? Alweer? Over terrorismebestrijding, mensenrechten en publieke veiligheid in het Verenigd Koninkrijk', Nederlands Juristenblad, 2006, jrg. 81, no. 44, p. 2531-2535
  • Een grondwet voor de 21 ste eeuw , Voorstudie van de werkgroep Grondwet van de Nationale Conventie, tezamen met J.W.Sap, R. Kuiper, en O. Ramadan, Den Haag 2006, 42 pp.
  • Proportionaliteit in het publiekrecht, A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout (red.), Kluwer, Deventer 2005
  • tezamen met J.W. Sap, 'De publieke taak van de staat', in: De publieke taak, Staatsrechtconferentie 2002 Vrije Universiteit, J.W. Sap, B.P. Vermeulen en C.M. Zoethout (red.), Deventer 2003, p. 77-92
  • tezamen met J.W. Sap en B.P. Vermeulen (red.), De publieke taak, Staatsrechtconferentie 2002 Vrije Universiteit, Deventer 2003
  • 'Does the Multicultural Society Require New Human Rights'?, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 90, p. 44-52
  • 'Wat is de rechtsstaat? Een reflectie op rechtsstatelijke beginselen voor wetgever, rechter en bestuur', in: F. J. van Ommeren en S.E. Zijlstra (red.),   De rechtsstaat als toetsingskader, Den Haag 2003, p. 55-77
  • 'Anarchisme en constitutionalisme', in: C.J. Bax en M.C. de Voogd (red.), Van constitutionalisme en anarchisme, Rotterdam 2003, p. 121-131
  • 'Het verbieden van dissidente politieke partijen', in: N.F. van Maanen (red.), Demulticulturele samenleving en het recht, Paul ScholtenInstituut, Nijmegen 2002, p. 277-287
  • 'Paritary rights for Women in France: Yes to the Final Result, But Not to the Underlying Principle', in: Ius Gentium, Journal of the University of Baltimore, Center for International and Comparative Law, Vol. 7, Fall 2001, p. 165-177
  • 'Sociale cohesie in een democratische rechtsstaat', in: Cliteur, P.B.,Van Den Eeckhout, V. (red.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2001
  • tezamen met L. Hagenaars en H. Hammelburg, 'Plichten en Rechten', Inleiding tot 'Verklaring van de Plichten en Verantwoordelijkheden van deMens ter discussie', Civis Mundi, no. 1, 39e jrg. , maart 2000, p. 1-6
  • 'Le roi est mort. Vive le président? Argumenten voor en tegen een (semi-) presidentieel systeem gewogen', in: L. Prakke, A.J. Nieuwenhuis (red.), Monarchie en Republiek, preadviezen voor de Staatsrechtkring, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 2000, p. 43- 63
  • 'The Role of the Judiciary in Constitutional Democracies: a Reflection', in: Andhra University Law Journal, Vol. 3, 2000, p. 14-25
  • 'The Rule of Law and the Idea of Human Responsibilities: Towards a New Ethics of Constitutional Law?', in: D.J. Elzinga, F.A.N.J. Goudappel, H.R.B.M. Kummeling (eds.), Constitutionalism, Universalism and Democracy, The Dutch View, University Press 1999, p. 119-133
  • 'Rechten van de mens na vijftig jaar thuisgebracht', Labours voorstel de Europese Conventie te incorporeren in het Britse rechtsstelsel, Nederlands Juristenblad, 12 juni 1998, afl. 24, p. 1067-1072
  • 'Is het tijd voor een Verklaring van de Plichten van de Mens?' in: Civis Mundi, jaargang 37, 1998, afl. 3, p. 116-122
  • 'De Europese Conventie geïncorporeerd in het Britse stelsel: Reflecties over een constitutionele omwenteling', in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, maart 1998, p. 159-165
  • 'The End of Constitutional Democracy? Challenges to the Fundamental Ideals of Contemporary Political Systems', in: Netherlands International Law Review, 1997, Vol. XLIV, Issue 2, p. 209-223
  • tezamen met Marlies E. Pietermaat-Kros, Piet W.C. Akkermans (eds.), Constitutionalism in Africa, A Quest for Autochthonous Principles, Gouda Quint, Deventer 1996
  • tezamen met P.J. Boon, 'Defining Constitutionalismand Democracy: an Introduction', in: Zoethout, C.M. , Pietermaat-Kros, Marlies E., Akkermans, Piet W.C., (eds.), Constitutionalism in Africa, A Quest for Autochthonous Principles, Gouda Quint, Deventer 1996, p. 1-16
  • 'Ulysses and the Sirens: Constitutional Precommitment as a Rational Way of Collective Self-Command', in: Dennis V. Razis (ed.), The Human Predicament, An International Dialogue on the Meaning of Human Behavior, Prometheus Books, Amherst, New York 1996, p. 205-217
  • 'Human Rights and Universality of Human Rights', in: Andhra University Law Journal, 1996, Vol. 2, No. 1, p. 9-20
  • 'Grondwet en staatsrechtwetenschap in Nederland: 1796- 1996' , in: Twee eeuwen grondwetgeving in Nederland, preadviezen Staatsrechtconferentie 1996, W.E.J., Tjeenk Willink, Deventer 1996, p. 75-95
  • Constitutionalisme, Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van overheidsmacht door het recht, dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, Gouda Quint, Arnhem 1995
  • 'The End of Constitutionalism? Challenges to the Ideal of Limiting Governmental Power',in: Akkermans, P.W.C., Elzinga, D.J., Pietermaat-Kros, eds., Constitutionalism in the Netherlands, The Dutch Contributions to the Fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo September 1995, p. 9-27
  • 'Rechterlijke controle en constitutionalisme', Hedendaagse debatten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, in: Bax, C.J., Boon, P.J., Mentink, D., (red.), Aspecten van controlein het constitutionele recht, Gouda Quint, Arnhem 1995, p. 117-151
  • tezamen met Ger van der Tang, Piet W.C. Akkermans (eds.), Control in Constitutional Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London 1993

   

 • English

  Profile

   

  Prof. Dr Carla Zoethout is associate professor of Comparative Constitutional Law, Faculty of Law, University of Amsterdam and

  professor of Constitutional Law at the Open University, the Netherlands.

  Previously she was lecturer at Erasmus University Rotterdam and Leiden University. Her main topics of interest are: comparative constitutional law, human rights (in particular the freedom of religion) and (the role of the) European Court of Human Rights. Some English-language publications:

   

  • 'How to Deal with Religion in the Increasingly Pluralistic European Societies: The European Court of Human Rights on Crucifixes, Face-covering Veils and Disparaging Muhammad',  in: Md Jahid Hossain Bhuiyan and Darryn Jensen (eds), Law and Religion in the Liberal State, Hart Publishing, forthcoming May 2020
  • ‘Populist Resistance against the European Liberal Democratic Order’, forthcoming Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Volume 3, 2020

  • Should we be worrying about a Brexit from the European Convention of Human Rights now, too?', Ancilla Iuris/Constellations of Law, 2017 

  • Cadre Constitutionnel', in: Droit des Pays-Bas, Bibliothèque de l'Association Henri Capitant, LGDJ, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux 2017, p. 23-31
  • 'Animal Welfare, Ritual Slaughter and the Progress in Public Morality', in: Jan Willem Sap, Carla M. Zoethout en Gerhard van der Schyff, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion, VU University Press, Amsterdam 2017, p. 41-74
  • On blasphemy, an idealistisc constitutional provision and 'militant democracy'. Constitutional topics in the Netherlands, European Public Law, Vol. 22, issue 3, p. 461-472

  • 'The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue. References to Foreign Law and the Quest for Justification',   Vienna Journal on International Constitutional Law, Vol. 9, 3 (2015), p. 398-416

  • 'Secularism stated, rejected and reaffirmed. France, Italy and Canada and the dilemmas of multi-religious societies',   Journal of Religion and Society, Vol. 17 (2015), p. 1-19
  • A British Bill of Rights–Why, How and Now What?, Int’l J. Const. L. Blog, May 15, 2015, at: http://www.iconnectblog.com/2015/05/a-british-bill-of-rights-why-how-and-now-what
  • 'Margin of Appreciation, Violation and (In)Ccompatibility, Why the ECtHR Might Consider Using an Alternative Mode of Adjudication', European Public Law, May 2014, p. 309-330
  • 'Animals as Sentient Beings. On Animal Welfare, Public Morality and Ritual Slaughter', ICL Journal, 2013, Vol. 7 (3), p. 308-327
  • Ritual slaughter and the Freedom of Religion, Some Reflections on a Stunning Matter', Human Rights Quarterly, 35 (3) August 2013, p 651-672
  • 'Rethinking Adjudication under the European Convention', in: Jeroen Temperman (ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, p. 413-427
  • 'The Dilemma of Constitutional Comparativism', Zeitschrift für ausländisches, öffentliches und Völkerrecht, 2011, Vol. 71 (4), p. 787-806
  • 'Religious symbols in the Public School Classroom: A New Way to Tackle a Knotty Problem', Religion and Human Rights, 2011, Vol. 6, p. 285-290
  • '"Let it Become the Political Religion of the Nation", Liberal Democracy as Public Morality', Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol.96/2010, nr. 4, p. 485-497
  • The tension between controlling the state and steering society or constitutionalism and democracy' in: Gerhard van der Schyff (ed.), Constitutionalism in the Netherlands and South Africa, A Comparative Study, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008, p. 195-206
  • 'The Court and the Charter of Fundamental Rights', in: Andreas Kinneging (ed.), Rethinking Europe's Constitution, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007, p. 213-227
  • 'Does the Multicultural Society Require New Human Rights'? in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2004, p. 44-53
  • 'Paritary rights for Women in France: Yes to the Final Result, But Not to the Underlying Principle', in: Ius Gentium, Journal of the University of Baltimore, Center for International and Comparative Law, Vol. 7, Fall 2001, p. 165-177
  • Constitutionalism in Africa, A Quest for Au-tochthonous Principles, Carla M. Zoethout, e.a. (eds.), Gouda Quint, Arnhem 1996
  • Control in Constitutional Law, Carla M. Zoet-hout, Ger F.M. van der Tang, Piet W.C. Akkermans, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht , Boston , London 1993
 • Publications

  2017

  • Zoethout, C. (2017). Should we be worrying about a Brexit from the European Convention of Human Rights now, too? Ancilla Iuris, 2017, 1-10. [details]

  2016

  • Zoethout, C. (2016). Nu ook nog een Brexit uit de Conventie? Nederlands Juristenblad, 91(36), 2678-2681. [1825]. [details]
  • Zoethout, C. M. (2016). On blasphemy, an idealistic constitutional provision and 'militant democracy': constitutional topics in the Netherlands. European Public Law, 22(3), 461-471. [details]
  • Zoethout, C. M. (2016). On blasphemy, and idealistisc constitutional provision and 'militant democracy': Constitutional topics in the Netherlands. European Public Law, 22(3), 461-471. [details]

  2015

  • Zoethout, C. M. (2015). Secularism stated, rejected and reaffirmed. France, Italy and Canada and the dilemmas of multi-religious societies. Journal of Religion and Society, 17. [details]
  • Zoethout, C. M. (2015). The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue. References to Foreign Law and the Quest for Justification. ICL Journal, 9(3), 398-416. [details]

  2014

  • Zoethout, C. M. (2014). Margin of Appreciation, Violation and (In)Compatibility. Why the ECtHR Might Consider Using an Alternative Mode of Adjudication. European Public Law, 20(2), 309-330. [details]

  2013

  • Zoethout, C. M. (2013). Animals as Sentient Beings: On Animal Welfare, Public Morality and Ritual Slaughter. ICL Journal, 7(3), 308-326. [details]
  • Zoethout, C. M. (2013). Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter. Human Rights Quarterly, 35(3), 651-672. https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0040 [details]

  2012

  • Zoethout, C. M. (2012). Rethinking Adjudication under the European Convention. In J. Temperman (Ed.), The Lautsi papers: multidisciplinary reflections on religious symbols in the public school classroom (pp. 413-427). (Studies in religion, secular beliefs and human rights; No. 11). Leiden, Boston: Martinus Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004222519_018 [details]

  2011

  • Nieuwenhuis, A., Reestman, J. H., & Zoethout, C. (2011). Rechterlijk activisme: een inleiding. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 7-16). Nijmegen: Ars Aequi. [details]
  • Zoethout, C. M. (2011). Religious symbols in the public school classroom: a new way to tackle a knotty problem. Religion and Human Rights, 6(3), 285-290. https://doi.org/10.1163/187103211X601900 [details]
  • Zoethout, C. M. (2011). The Dilemma of Constitutional Comparativism. Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, 71(4), 787-806. [details]

  2010

  • Zoethout, C. M. (2010). 'Let it Become the Political Religion of the Nation': Liberal Democracy as Public Morality. ARSP. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 96(4), 485-497. [details]
  • Zoethout, C. M. (2010). Selectie van rechters voor het Amerikaanse Supreme Court, het Bundesverfassungsgericht en de Hoge Raad. Ars Aequi, 59(10), 748-753. [details]

  2016

  • Zoethout, C. (2016). De Grondwet in het Arabisch en andere Nederlandse constitutionele vraagstukken. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 71(3), 173-178. [details]

  2015

  2014

  2012

  • Zoethout, C. (2012). Het verbod van blasfemie opnieuw ter discussie? Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 3(2), 3-4. [details]

  2011

  • Nieuwenhuis, A., Reestman, J. H., & Zoethout, C. (Eds.) (2011). Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters. Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2009

  • Nieuwenhuis, A. J., & Zoethout, C. M. (Eds.) (2009). Rechtsstaat en religie: Staatsrechtconferentie 2008, Universiteit van Amsterdam. (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties; No. 13). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details]
  • Zoethout, C. (2009). De democratische rechtsstaat als publieke moraal. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13, 141-161. [details]

  2008

  • Peters, J. A., Nieuwenhuis, A. J., Zoethout, C. M., Boogaard, G., & Bosdriesz, H. (2008). Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet: een verkennend onderzoek. Alphen aan de Rijn: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M. (2008). The tension between controlling the state and steering society or constitutionalism versus democracy. In G. van der Schyff (Ed.), Constitutionalism in the Netherlands and South Africa, A Comparative Study (pp. 195-206). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details]

  2007

  • Tans, O., Zoethout, C., & Peters, J. (Eds.) (2007). National parliaments and European democracy: a bottom-up approach to European constitutionalism. Groningen: Europa Law Publishers. [details]

  2005

  • Nieuwenhuis, A. J., Schueler, B. J., & Zoethout, C. M. (2005). Slotbeschouwing. In A. J. Nieuwenhuis, B. J. Schueler, & C. M. Zoethout (Eds.), Proportionaliteit in het publiekrecht (pp. 211-228). Deventer: Kluwer. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., Schueler, B. J., & Zoethout, C. M. (Eds.) (2005). Proportionaliteit in het publiekrecht. Deventer: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M. (2005). "The Nutcracker Principle" of proportionaliteit als rechtsstatelijk beginsel voor wetgever en bestuur. In A. J. Nieuwenhuis, B. J. Schueler, & C. M. Zoethout (Eds.), Proportionaliteit in het publiekrecht (pp. 23-35). Deventer: Kluwer. [details]

  2004

  • Zoethout, C. M. (2004). Does the Multicultural Society Require New Human Rights? An appeal to the Ideal of Constitutional Democracy. In A. Soeteman (Ed.), Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001, Volume 3: Global Problems (pp. 44-52). Stuttgart: Franz Steiner Verlag. [details]

  2017

  • Zoethout, C. M. (2017). Animal Welfare, Ritual Slaughter and the Progress in Public Morality. In J. W. Sap, C. M. Zoethout, & G. van der Schyff (Eds.), Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion (pp. 41-75). Amsterdam : VU University Press.
  • Zoethout, C. M. (2017). Cadre constitutionnel. In D. Mazeaud, & P. Dupichot (Eds.), Droit des Pays-Bas: Bibliothèque de l'Association Henri Capitant LGDJ (2017 ed., pp. 23-31). (Bibliothèque de l'Association Henri Capitant). Issy-les- Moulineaux: Lextenso éditions.

  2014

  • Zoethout, C. (2014). Bescherming tegen religie? Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 5(3), 3-4. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842014005003001 [details]
  • Zoethout, C. (2014). On the Different Meanings of 'Judicial Dialogue' [Review of: M. Bobek (2013) Comparative reasoning in European Supreme Courts]. European Constitutional Law Review, 10(1), 175-181. https://doi.org/10.1017/S1574019614001114 [details]
  • Zoethout, C., (2014). Case note: EHRM (rolnr. 21163/11 Mansur Yalçın e.a. tegen Turkije), No. 259, Sep 16, 2014. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2014, No. 12). [details]

  2013

  • Zoethout, C. (2013). Godsdienstige tekens op het werk - de zaak Eweida en Chaplin vs. United Kingdom. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 4(1), 3-4. [details]
  • Zoethout, C., (2013). Case note: Grondwettelijk Hof van België (Het verbod op gezichtsbedekkende kleding: getoetst door het Grondwettelijk Hof van België), Dec 06, 2012. (Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid; Vol. 2013, No. 1). [details]

  2012

  • Zoethout, C. M. (2012). [Bespreking van: P. Dobner, M. Loughlin (2010) The twilight of constitutionalism?]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 3(1), 123-127. [details]

  2011

  • Zoethout, C. (2011). Verwijzen naar buitenlands recht: kosmopolitisme of een nieuwe vorm van rechterlijk activisme? In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 295-308). Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2010

  • Zoethout, C. (2010). Is het laatste woord aan de staat of misschien toch aan de SGP? Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 1(2), 3-4. [details]
  • Zoethout, C. M. (2010). [Bespreking van: C.R. Sunstein (2009) A constitution of many minds: why the founding document doesn't mean what it meant before]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 1(2), 197-199. [details]
  • Zoethout, C., (2010). Case note: EHRM (Het verbod op het dragen van opvallende religieuze symbolen op openbare scholen in Frankrijk: Aktas vs. France (Requête no. 43563/08), Bayrak vs. France (no. 14308/08), Gamaleddyn vs. France (no. 18527/08), Ghazal vs. France (no. 29134/08) J. Singh vs. France (no. 25463/08) en R. Singh vs. France (no. 27561/08)), Jun 30, 2009. (Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid; Vol. 2010, No. 1-2). [details]
  • Zoethout, C., (2010). Case note: EHRM (Kruisbeelden op openbare scholen in Italië: Lautsi c. Italië, requête no. 30814/06), Nov 03, 2009. (Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid; Vol. 2010, No. 1). [details]
  • Zoethout, C., (2010). Case note: Hof Amsterdam (Trambestuurder en kruisbeeld: LJN BM7410), Jun 15, 2010. (Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid; Vol. 2010, No. 1-3). [details]

  2009

  • Nieuwenhuis, A. J., & Zoethout, C. M. (2009). Inleiding. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13, 1-4. [details]

  2008

  • Zoethout, C. M. (2008). Waarom de overheid het democratisch ethos dient te bevorderen. In R. de Lange, & L. J. J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. D. Mentink (pp. 133-142). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2006

  • Tang, G. F. M., & Zoethout, C. M. (2006). Maak van de grondwet een constitutie. Nederlands Juristenblad, 81(18), 1003-1004. [details]
  • Vermeulen, B., & Zoethout, C. M. (2006). Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid. In S. D. Burri (Ed.), Gelijke Behandeling: oordelen en commentaar 2005 (pp. 69-81). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M. (2006). A Bill of Rights for Britain? Alweer? Over terrorismebestrijding, mensenrechten en publieke veiligheid in het Verenigd Koninkrijk. Nederlands Juristenblad, 81(44), 2531-2535. [details]
  • Zoethout, C. M., Sap, J. W., Kuiper, R., & Ramadan, O. (2006). Een grondwet voor de 21ste eeuw. Voorstudie van de werkgroep Grondwet van de Nationale Conventie. Den Haag: Nationale Conventie. [details]

  2005

  • Nieuwenhuis, A. J., Schueler, B. J., & Zoethout, C. M. (2005). Inleiding. In A. J. Nieuwenhuis, B. J. Schueler, & C. M. Zoethout (Eds.), Proportionaliteit in het publiekrecht (pp. 7-12). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M. (2005). "Directive principles of state policy" en sociale grondrechten. In W. Hins, A. Nieuwenhuis, & J. H. Reestman (Eds.), Recht en Rede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (pp. 163-170). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M., & Vermeulen, B. P. (2005). Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid. In S. D. Burri, E. Cremers-Hartman, M. J. J. Dankbaar, M. Kroes, P. R. Rodrigues, B. P. Vermeulen, C. Waaldijk, D. J. B. de Wolff, ... C. M. Zoethout (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004 (pp. 53-62). Deventer: Kluwer. [details]

  2004

  • Vermeulen, B. P., & Zoethout, C. M. (2004). Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid. In D. J. B. de Wollf (Ed.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 (pp. 77-88). Deventer: Kluwer. [details]
  • Zoethout, C. M. (2004). H. Krabbe (1857-1936). In C. J. H. Jansen, J. M. Smits, & L. C. Winkel (Eds.), 16 juristen en hun filosofische inspiratie (pp. 17-27). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2013

  • Zoethout, C. (2013). The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue. Paper presented at Conference Transnational Judicial Dialogue in the Area of Human Rights: Extent, Method, Effects and Purpose, .

  Membership

  • Zoethout, C. (2016). Title dissertation: 'NGO participation in international law-making and democratic legitimacy. The debate and its future', Promotiecommissie Martine Beijerman, Amsterdam.
  • Zoethout, C. (2016-). Ius Commune Prize, Ius commune.

  Journal editor

  • Zoethout, C. (reviewer) (2016-). Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht (Journal).
  • Zoethout, C. M. (editor) (2004). Gelijke Behandeling : oordelen en commentaar (Journal).

  Talk / presentation

  • Zoethout, C. (speaker) (29-2-2016). 'Animals as sentient beings', Ritual Slaughter and the Freedom of Religion, Amsterdam.
  • Zoethout, C. (speaker) (2016). 'Human Rights , Universality of Human Rights and Cultural Relativism', Clingendael.

  Others

  • Zoethout, C. (participant) (2016). 'European Constitutional Democracy in Peril', Budapest, Hungary. 'Why the British make us think harder'. Time for a reassessment of the ECtHR' (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Kluwer
   Redactielid Handboekenreeks Staats- en Bestuursrecht
  • Boom Juridische Uitgevers
   Redactielid Tijdschrift voor Religie, Recht en Bestuur
  • Kluwer
   Redactielid Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
  • Debatcentrum Spui 25
   Redactieraadlid
  • Open Universiteit
   Hoogleraar Constitutioneel recht