For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
The Next Big Thing

The Next Big Thing

Leerdoelen

De student:

a. Heeft kennis en inzicht in de actuele ontwikkeling van de wetenschap, in het bijzonder in Nederland.

b. Heeft kennis en inzicht in de belangrijkste bewegingen en uitdagingen daarvan in de directe toekomst – the next big thing

c. Kan zelfstandig de implicaties en dilemma’s van die ontwikkelingen en uitdagingen voor de samenleving en de mensen benoemen en beoordelen.

d. Kan – met het oog op haar/zijn verdere loopbaan – haar/zijn eigen houding bepalen ten opzichte van het wetenschapssysteem

Inhoud

De toekomst van wetenschap, alsmede de grote vragen en dilemma’s, worden besproken door zeer toonaangevende onderzoekers vanuit (1) inhoudelijke, (2) ethische, (3) maatschappelijke, en (4) historische perspectieven. Deze vier perspectieven zullen de doorgaande lijn vormen in de lezingen. Zowel menswetenschappen, levenswetenschappen als natuurwetenschappen komen aan bod.

De gastsprekers zullen reflecteren over wat zij zien als de volgende grote stap in hun discipline.  Ze zullen o.m. spreken over The Next Big Thing in de natuurkunde, de psychiatrie, de klimaatwetenschap (geo-engineering), de mediawetenschap, de nanotechnologie, de computerwetenschap (kunstmatige intelligentie), de geschiedwetenschap en de psychologie.

Elke bijeenkomst begint met een 10 minuten-durend interview van de spreker (door Rens Bod), een lezing van een ongeveer een uur door de spreker, en een discussie van ongeveer 20-30 minuten met het publiek.

Aanmelden

UvA-studenten kunnen zich vanaf december 2016 inschrijven (zoek op code 5512TNBT6Y in SIS) tot en met een week voor aanvang van de cursus. Neem bij problemen met je inschrijving contact op met servicedesk-iis-science@uva.nl.

Andere geïnteresseerden, zoals contractanten en bijvakkers, kunnen zich vanaf 1 november 2016 inschrijven via het inschrijfformulier.

Werkvorm

Hoorcollege

Studiemateriaal

Literatuur: Rens Bod, De Vergeten Wetenschappen¸ 5e druk, Prometheus, 2015; Engelse vertaling mag ook: Rens Bod, A New History of the Humanities, 2nd edition, Oxford University Press, 2015.

Toetsvorm

Deeltentamen/deelopdracht en eindtentamen

Kosten

Zie de website.

Ingangseis

Geen, maar wel wordt interesse in wetenschapsbrede ontwikkelingen gevraagd

Onderwijstijden

Voor het rooster zie Datanose.

The Next Big Thing
Mode Short-term
Credits 6 ECTS,
Language of instruction Dutch
Starts in February