For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Deze workshop gaat over het deponeren van Collectie Interviews onder begeleiding van Jetze Touber en Widia Mahabier van DANS-KNAW, met Olivia Brum en Sanneke Stigter, vanuit het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt).

Kerngegevens van evenement OH-SMArt Archiving-workshop
Datum
24 januari 2024
Tijd
13:00 -17:00
Locatie
BG 2
Ruimte
Samenwerkingsruimte

Deze workshop is bedoeld voor restauratoren en museummedewerkers die gebruik maken van interviews als onderzoeksmethode in relatie tot hun collectie. Er wordt voorrang gegeven aan OH-SMArt projectpartners, maar deelnemers van andere instellingen zijn van harte welkom.

Tijdens de workshop zal tijd gemaakt worden voor invoeren via metadata in het nieuwe Data Station for Social Sciences and Humanities bij Data Archiving and Networked Services (DANS). Je interviewdata krijgt hierna een stabiele url, en kan worden gepubliceerd met de licensies die je eraan toekent.

Na afronding van de workshop wordt een borrel aangeboden.

Aanmelden is verplicht via onderstaand formulier. Het aantal deelnemers is beperkt, dus bij aanmelding rekenen we op je komst en actieve deelname: neem te archiveren files mee, audio/video, transcript, en zorg voor metadata en je eigen laptop om het direct te verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor toestemming van de interviewer(s), filmer en geïnterviewde. Templates voor consent forms vind je op uva.nl/ici onder resources. Meer informatie volgt in de aanmeldingsbevestiging.

Dr. S. (Sanneke) Stigter

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie