For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

Nieuwe publicatie (mei 2017) over een aspect van de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal: Oomen, Marloes & Roland Pfau. 2017. Signing NOT (or not): A typological perspective on standard negation in Sign Language of the Netherlands. Linguistic Typology 21(1), 1-51.

Dit artikel beschrijft, gebaseerd op data uit het Corpus NGT, hoe zinsontkenning in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt gerealiseerd: wat is de positie van het ontkenningsgebaar NIET, en wat is het domein van het hoofdschudden dat simultaan met één of meerdere gebaren kan worden gearticuleerd?

De corpusdata laten zien:

  • dat het gebruik van een manueel ontkenningsgebaar optioneel is – NGT is dus een niet-manueel dominante gebarentaal;
  • dat er twee posities zijn voor NIET: of voor het werkwoord en object (de verbale frase) of zinsfinaal;
  • dat het hoofdschudden bijna altijd het werkwoord vergezelt maar ook over andere elementen in de zin kan spreiden.

Het artikel bevat ook een gedetailleerde vergelijking met ontkenningspatronen die voor andere gebarentalen zijn beschreven.