For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Onderzoek en promoveren

Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan een universiteit en promoveren.

Promotieplaats

Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek wordt in veel gevallen gecombineerd met onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

Onderzoeksgebieden

Heb je een promotieplaats bemachtigd dan kun je onderzoek doen op het gebied van bijvoorbeeld de Europese of de mediterrane archeologie. Europese archeologie onderzoekt voornamelijk Noordwest-Europa, met als kerngebied Noordwest-Nederland en Zuid-Nederland, binnen het tijdvak van ca. 700 v.Chr. tot ongeveer 1800. De nadruk ligt op vier facetten van de menselijke samenleving: inrichting en gebruik van het landschap, draagkracht en duurzaamheid van het landgebruik, sociale en economische netwerken, en structuur en inrichting van de woonomgeving.

Mediterrane archeologie onderzoekt voornamelijk menselijke activiteiten in het Griekse en Italiaanse gebied: vanaf de bronstijd tot de overgang van de Romeinse tijd naar de middeleeuwen. In Griekenland is de stad Halos, in Thessalië, in het praktische onderzoeksgebied van de mediterrane archeologie. Voor Italië is dit de plaats Satricum, ten zuiden van Rome.