For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Onderzoek en promoveren

Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan een universiteit en promoveren.

Promotieplaats

Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek wordt in veel gevallen gecombineerd met onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

Onderzoeksgebieden

Bij Europese studies richt het onderzoek zich op de ideeëngeschiedenis van Europa, politiek-historische structuren en raakvlakken tussen deze ideeën en structuren. Een aantal voorbeelden van onderzoeksgebieden binnen Europese studies zijn:

  • Europese identiteit in het verleden en heden;
  • De visuele geschiedenis van Europa;
  • Nederlands beleid inzake Europese samenwerking (1945-1990);
  • Europa op school: het beeld van de Europese eenwording in Nederlandse schoolboeken (1945-1990);
  • De perceptie van de beide wereldoorlogen in de Europese literatuur.