For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Future Planet Studies
Compare programmes

'Ik was ook op andere universiteiten geweest, maar ik vond de UvA er echt uitspringen.'

'Hoewel studeren bij mij niet per se in de familie zit, wist ik al vroeg dat ik naar de universiteit wilde. Het was voor mij geen optie om na de middelbare school te stoppen met leren. Mijn ouders stonden daar achter. Toen ik moest beslissen welke studie ik wilde doen, heb ik met mijn moeder een lijst van opties bekeken. Zo kwam ik erachter dat Future Planet Studies bestond. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in tektoniek en stromingen, aardrijkskunde was mijn favoriete vak op de middelbare school. Deze studie leek daar goed bij aan te sluiten. Ook het interdisciplinaire aspect sprak me aan.'

Precious Held, student Future Planet Studies
Precious Held, student Future Planet Studies

Wie: Precious Held (1999)
Studie: Future Planet Studies
Eerste baan: Krantenwijk
Favoriete plek op de UvA: Het dakterras boven de bibliotheek op Science Park
Onmisbaar: Duurzaamheid

Interdisciplinair

'Op de middelbare school vond ik het leuk dat je van vak naar vak ging, die afwisseling hield me geconcentreerd en alert. Bij Future Planet Studies vind ik het leuk dat het bij het ene vak meer gaat over het technische aspect van klimaatverandering en bij het andere meer over het sociale.'

Toelating

'Ik heb de Bachelordag van de UvA bezocht, waar de opleidingscoördinator sprak over actuele gebeurtenissen omtrent duurzaamheid. Ook heb ik een meeloopdag gedaan, ik volgde toen samen met een student een hoorcollege en een werkcollege. Ik vond het fijn om te zien welke verschillende werkvormen er zijn op de universiteit. Als je je aanmeldt voor de studie, moet je op de UvA een matching day doen. Dan ga je kijken of de studie bij je past en krijg je een advies. Dat is niet bindend, maar wel goed om te weten of de studie echt iets voor je is. Mijn advies was positief. Bij de toelatingseisen voor Future Planet Studies staat beschreven welke vakken je moet hebben gevolgd om de studie te kunnen doen. Ik heb op de middelbare school het vakkenpakket Economie en Maatschappij gedaan, dus ik moest daarnaast biologie, natuurkunde, scheikunde of aardrijkskunde hebben gevolgd. Omdat ik aardrijkskunde als extra vak had, voldeed ik aan de eisen. Binnen de studie kun je de achterstand van vakken die je niet hebt gevolgd bijspijkeren, zoals ik heb gedaan met natuur- en scheikunde. Je krijgt daarbij veel begeleiding en komt snel op het niveau van de universiteit. We leren ook veel in de praktijk, omdat je niet alles in boeken kunt zien of ervaren.'

Van gamma naar bèta

'Op de middelbare school vond ik mijn gamma-vakkenpakket eigenlijk niet zo leuk, maar het ging me makkelijker af dan de bètavakken. Tijdens mijn studie ben ik het nut gaan inzien van vakken als natuurkunde. Daardoor ben ik er nu beter in. Het gaat hier meer over tsunami's of stromingen in de wind, dingen die ik interessant vind om te weten. We hebben het over de grote vraagstukken, in plaats van over het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom. Al in het eerste jaar van Future Planet Studies krijg je de kans te onderzoeken welke richting je voorkeur heeft: bèta of gamma. De bètavakken zijn vakken op het gebied van aardwetenschappen en natuur- en scheikunde. Gamma richt zich meer op politicologie en sociale geografie. In het tweede jaar kies je voor een bèta- of gammaprofiel. Dat profiel bepaalt de vakken die je in de rest van je studietijd gaat volgen en is uiteindelijk van invloed op de masters die je kunt kiezen. Zelf heb ik gekozen voor de bètarichting. Voor mij was het duidelijk dat ik dat wilde doen, maar als je hulp nodig hebt bij het maken van de juiste keuze kun je terecht bij de studieadviseurs. Zij denken met je mee en stellen de juiste vragen.'

Duurzaamheid

'Het gaat bij Future Planet Studies vooral over duurzaamheid. We behandelen drie vraagstukken in de studie: het voedselprobleem, het waterprobleem en het energieprobleem. Hoe ga je beter om met voedsel, water en energie, zodat meer mensen er toegang toe hebben en zodat dat niet ten koste gaat van de planeet. Mijn klasgenoten en ik zijn zelf ook duurzamer gaan leven. Sommige mensen nemen hun eigen mokken mee naar de universiteit, zodat ze geen papieren bekertjes hoeven te gebruiken. Een medestudent is een bedrijf begonnen in metalen rietjes, die plastic wegwerprietjes kunnen vervangen. Zelf probeer ik ook duurzaam te leven. De verwarming staat bij ons thuis bijna nooit aan, ik doe altijd alle lichten uit, probeer weinig water te gebruiken en scheid mijn afval. Ook probeer ik zoveel mogelijk biologisch te eten. Het aantal vegetariërs onder studenten loopt gedurende het jaar enorm op. Dat is niet omdat je dat moet doen van je docenten, maar omdat je er tijdens je studie achter komt wat de impact van de vleesindustrie op het milieu is. Zelf ben ik ook bewuster gaan eten. Als ik vlees eet, hoor ik toch een stemmetje in mijn hoofd over wat ik tijdens het hoorcollege hebt geleerd.'

'Al in het eerste jaar van Future Planet Studies onderzoek je welke richting je voorkeur heeft: bèta of gamma.'

De wereld redden

'De wereld is nog wel te redden, maar er moet veel veranderen. Bij Future Planet Studies worden we een beetje heen en weer geslingerd: de ene dag zijn we pessimistisch over de toekomst van de aarde, maar de andere dag hebben we bijvoorbeeld een inspirerend gastcollege en staan we er weer optimistisch in. Het is ook maar een beetje hoe je het bekijkt. Soms gaan de hoorcolleges over klimaatdrempels die we niet moeten overschrijden - als we dat toch doen, is de opwarming van de aarde haast niet meer te stoppen. Daar word je wel pessimistisch van. Daar tegenover staan inspirerende gastcolleges, bijvoorbeeld van de initiatiefnemers van De Ceuvel, een duurzame broedplaats in Amsterdam Noord. Zij hebben van hun onderneming bijna een gesloten cirkel weten te maken. Na zo’n college wil iedereen actie ondernemen. Een ander inspirerend moment was toen ik voor het vak Dealing with complex problems een boer in Amsterdam-West interviewde. Hij vertelde hoe hij zoveel mogelijk zero waste probeerde te werken door van bijna al zijn afval weer compost te maken. Mensen kunnen een abonnement nemen op zijn boerderij - je betaalt een vast bedrag en kunt dan de producten afnemen die de boer produceert. Als de oogst goed is, krijg je meer groenten en fruit en als die mislukt, deel je in het risico. Zulke dingen vind ik te gek.'

Boeiende vakken

'Dealing with complex problems was een leuk vak, waarin we duurzame landbouwopties met elkaar vergeleken. Bijvoorbeeld: zijn grootschalige boerderijen of kleinschalige boerderijen beter voor het milieu? En is het beter om organisch of biologisch te produceren? In een ander vak analyseerden we de summary for policy makers van het IPCC-rapport, het klimaatrapport over de opwarming van de aarde. We onderzochten de processen die in het rapport worden beschreven en debatteerden over het politieke aspect van de onderzoeken. Erg interdisciplinair dus: de berekeningen raken meer aan de bètarichting en het debatteren meer aan de gammarichting. Ik vond beide kanten interessant. Het leukste vak dat ik tot nu toe heb gevolgd was Energietransities. Dat duurde vier weken en was best intensief. We gingen ervoor naar bruinkoolmijnen in Duitsland. Alle deelnemers kregen een energiebron toegewezen: zon, wind, gas of kern, en een invalshoek: techniek, economie, politicologie of ecologie. Met zijn vieren schreven we een werkstuk, waarin we vanuit al die invalshoeken moesten beredeneren welke energiebron de beste zou zijn voor de toekomst. Superinteressant.'

'Het aantal vegetariërs onder studenten loopt gedurende het jaar enorm op.'

Buitenland

'Met de bètarichting van Future Planet Studies gaan we wel eens op reisjes. Dat komt vooral doordat de bodems die we onderzoeken niet allemaal in het vlakke Nederland voorkomen. Ik ben bijvoorbeeld in Utrecht en Limburg geweest om grondboringen te doen, maar ook naar Luxemburg. Daar is de bodem anders dan hier. We leren ook veel in de praktijk, omdat je niet alles in boeken kunt zien of ervaren. De studie verloopt in trechtervorm, dus je kunt steeds meer kiezen en je specialiseren op het gebied dat jij interessant vindt. In het laatste jaar van de bachelor heb je een half jaar vrije keuzeruimte. De meeste studenten gaan dan naar het buitenland. Zelf denk ik erover om Mariene Biologie te doen in Nieuw Zeeland. Als dat het niet wordt, wil ik graag ergens anders heen, al weet ik nog niet waar precies. Ik denk dat studeren in het buitenland een kans is die je moet grijpen: als het kan, waarom dan niet?'

Kleurrijke campus

'Ik koos voor de UvA vanwege de studie. Ik was ook op andere universiteiten geweest, maar ik vond de UvA er echt uitspringen. Ik vind Science Park een kleurrijke en fijne campus, ik voel me er op mijn plaats. De UvA staat erom bekend dat het een wat lossere universiteit is. Ik weet natuurlijk niet hoe het op andere universiteiten is, maar mijn studiegenoten zijn leuk en outgoing. Ik merk dat ze niet zomaar een studie hebben gekozen, iedereen vindt het echt interessant. We hebben ook veel contact met ouderejaars, dat is fijn want dan weet je een beetje wat je te wachten staat. De docenten hier weten wie we zijn, we kunnen een biertje met ze drinken op excursie en met ze lachen tijdens hoorcolleges. Future Planet Studies is niet zo’n grote opleiding, dat maakt dat je veel mensen kunt leren kennen.'

 

>> terug naar overzicht