For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Geneeskunde
Compare programmes

Deficiënt

De vier vakken biologie, wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde dienen allen behaald te zijn op vwo-niveau. Heb je dit niet gehaald voor één of meerdere vakken? Dan ben je deficiënt (niet toelaatbaar).

De vier vakken biologie, wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde dienen allen behaald te zijn op vwo-niveau. Heb je dit niet gehaald voor één of meerdere vakken? Dan ben je deficiënt (niet toelaatbaar).

Je kunt je deficiënties wegwerken door:

  1. vwo-deelcertificaten (Volwassenonderwijs bijv. ROC) te halen;
  2. landelijke voortentamens afleggen, via de CCVX;
  3. staatsexamen te doen.

De Faculteit der Geneeskunde accepteert geen overige diploma’s of certificaten (bijvoorbeeld James Boswell).

Voor het wegwerken van (een of meer) deficiënties moet je één jaar (12 maanden) rekenen. Zolang je de toets(en) niet met een voldoende hebt afgelegd, blijf je deficiënt voor de opleiding Geneeskunde en ben je dus niet toelaatbaar, ook niet als je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt.

Toelatingsverklaring

Zodra je je deficienties behaald hebt, heb je als geplaatste kandidaat een toelatingsverklaring van de faculteit Geneeskunde nodig  om je inschrijving compleet te maken.

Vrijstelling

Ben je van mening dat je op basis van je tot nu genoten opleiding(en) een vrijstelling kunt krijgen voor één of meer van de vier exacte vakken? Dan kun je je dossier opsturen naar het AMC-UvA met het verzoek om een vrijstelling. De Toelatingscommissie beoordeelt jouw diploma’s en geeft, indien vrijstelling van toepassing is, een verklaring af.