For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Geneeskunde
Compare programmes

Update selectie

Update selectie (11 augustus 2022)

Kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectie 2022-2023 hebben op 15 april hun rangnummer ontvangen vanuit Studielink voor de opleiding Bachelor Geneeskunde. Op dit moment hebben de rangnummers 16 t/m 378* een plaats aangeboden gekregen. 10 reserveplekken zijn vrijgegeven. Naplaatsen kan nog tot ongeveer (half) september.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. De persoonlijk ontvangen berichten vanuit Studielink zijn leidend.