For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Masters

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een master. De UvA heeft meer dan 220 masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn (of in de doeltaal: Italiaans).

Voor veel masters gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. Vaak moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het masterprogramma dat je interesseert.

Eenjarige masterprogramma's

Met het bachelordiploma Italië studies mag je aanmelden voor de eenjarige (60 EC) masterprogramma's:

Duale masters

Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Met een bachelordiploma Italië studies heb je toegang tot de duale masters:

Onderzoeksmasters

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten en je scriptie. Met een bachelordiploma Italië studies mag je je aanmelden voor de onderzoeksmasters:

Als je in aanmerking wilt komen voor Linguistics of Literary Studies, is het raadzaam om in je keuzeruimte colleges taalkunde of letterkunde te volgen. 

Lerarenopleiding

Je kunt een eerstegraads lesbevoegdheid halen met de master Lerarenopleiding Italiaans. Je voltooit dan eerst een masterprogramma in je vakgebied. Hierna ben je toelaatbaar tot de master:

Overige masterprogramma's

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, heb je in een aantal gevallen ook toegang tot andere masterprogramma's waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Kijk op UvA Masteropleidingen voor een overzicht van alle masters aan de UvA:

Verder studeren na je master?

Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en promoveren.