For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Bachelor
Italië studies

Onderzoek en promoveren

Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan een universiteit en promoveren.

Promotieplaats

Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek wordt in veel gevallen gecombineerd met onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

Onderzoeksgebieden

De docenten van de opleiding Italië studies doen onderzoek naar onder andere:

  • Vraagstukken van literaire genres. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de roman in Italië altijd onderwerp van discussie is geweest en vele schrijvers uitblinken in het korte verhaal? Waarom vormen teksten die tot geen enkel genre willen behoren, op zichzelf toch weer een genre?
  • Italiaanse literaire kritiek en intertekstualiteit. Bijvoorbeeld: de invloed van de Divina Commedia van Dante op de moderne poëzie.
  • De taalkundigen van de opleiding bestuderen het verwervingsproces van Italiaans als moedertaal en als vreemde taal. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek naar de verschillen in het Italiaans van Italianen, Nederlanders en Italiaanse immigranten.