For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Kunstmatige intelligentie

Collegegeld en studiekosten

Naast het collegegeld maak je als bachelorstudent Kunstmatige intelligentie nog extra studiekosten. Voor aanvang van het collegejaar 2018-2019 moet je in het bezit zijn van een laptop voor verschillende onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting, is rond de €400,-. Je kunt zelf een laptop uitkiezen. De meeste studenten kiezen voor een geavanceerdere laptop.

Collegegeld

Via de Collegegeldmeter bereken je het collegegeld voor deze studie. Je kunt Kunstmatige intelligentie niet in deeltijd volgen.

Je collegegeld

(De collegegeldmeter werkt niet in Safari.)

Minimumeisen laptop

De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop moet voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen.​ 

Minimumeisen voor je laptop

Verplichte studiemiddelen

De kosten voor boeken en ander studiemateriaal zijn ongeveer €200. Verder ligt het eraan welke keuzevakken je in het derde jaar kiest. Extra (hoge) kosten worden expliciet vermeld bij het vak in de studiegids.