For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Studie in cijfers

Wil je weten hoeveel studenten er jaarlijks met de opleiding starten, hoeveel uur je college hebt of wat de studenten van de opleiding vinden? Hieronder vind je de cijfers bij elkaar.

Kunstmatige Intelligentie in getallen

Aantal eerstejaarsstudenten 108
Totaal aantal studenten 409
Verhouding man/vrouw in % 75/25
Aantal diploma's uitgereikt in 2018                        43

Bron: UvA-data (2019)

Hoe tevreden zijn onze studenten?

In de jaarlijkse Nationale StudentenenquĂȘte van Studiekeuze123 kunnen studenten over meerdere aspecten van de opleiding aangeven hoe tevreden ze zijn. De resultaten worden onder andere gebruikt voor het samenstellen van de studiekeuzegids.

Hieronder staan de resultaten voor de bachelor Informatiekunde aan de UvA uit de NSE 2018.

  (zeer) tevreden
De studie in het algemeen 77%
De inhoud van de opleiding 76%
De docenten van de opleiding 35%
Verworven wetenschappelijke vaardigheden 70%
Verworven algemene vaardigheden 72%
De studiebegeleiding 48%
De algemene sfeer bij de opleiding 76%
De groepsgrootte 69%

Bron: Nationale Studentenenquete (NSE) 2019

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die door Studiekeuze123 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt samengesteld op basis van meerdere bronnen. De studiebijsluiter geeft een beknopt beeld van hoe de opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding aan andere universiteiten in Nederland.