For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Welkom bij de opleiding

Bericht van de directeur van de bacheloropleiding Politicologie

Welkom bij Politicologie! Vanaf studiejaar 2017-2018 is de Bachelor of Science tweetalig. Er zijn soms Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen, maar Nederlandstalige studenten kunnen de opleiding grotendeels in het Nederlands volgen, zeker in de eerste twee jaar. Hieronder volgt informatie over de opleiding en aanmeldingsprocedure.

Marcel Maussen
Marcel Maussen, door Jeroen Doomernik

Belangrijkste kenmerken

Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam is een breed opgezette en interdisciplinaire studie. Sinds de oprichting in 1947 (als eerste opleiding politicologie in Nederland) is het onderwijsprogramma uitgekristalliseerd in een combinatie van vakken over politiek en aangrenzende vakgebieden als geschiedenis, rechten en economie. Wie politiek in al haar facetten wil begrijpen moet in al deze gebieden thuis zijn, vinden wij. Het analyseren van politieke processen, organisaties en machtsverhoudingen gaat gelijk op met het bestuderen van hun context. Onze alumni ervaren deze brede en interdisciplinaire benadering als grote toevoeging in hun latere carrière.

Toegevoegde waarde

Politicologie is een Bachelor of Science, waarin sociaalwetenschappelijke theorieën en methoden centraal staan. Hoewel de meeste studenten geen wetenschapper (willen) worden, zijn onderzoeksvaardigheden essentieel voor een academische opleiding. Goed schrijven, analytisch denken en helder presenteren komen niet alleen van pas bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij andere professionele werkzaamheden. De bacheloropleiding aan de Universiteit van Amsterdam is behoorlijk groot en is ondergebracht bij een van de grootste en best aangeschreven afdelingen politieke wetenschappen in Europa. We hebben een breed aanbod van specialisatierichtingen en keuzevakken om je talenten en ambities optimaal te kunnen ontwikkelen. Ons team van studieadviseurs, mentoren en coördinatoren helpt je graag bij het samenstellen van een persoonlijk studieprogramma.

Onze gemeenschap

Ons onderwijs draait om openheid en wederzijds vertrouwen. Het gaat ons niet alleen om het overbrengen van kennis en expertise, maar ook om het ontwikkelen van eigen inzicht. Daarom stimuleren we studenten om kritische vragen te stellen en met elkaar in debat te gaan om samen tot betere inzichten te komen. We deinzen er niet voor terug uitdagingen in de (internationale) samenleving te onderzoeken, ook als dat soms ongemakkelijk is. Onze docenten stimuleren een open en vriendelijk debat: kritisch en met respect voor andere opvattingen.

We zijn geen selectieve opleiding en dat willen we ook niet worden. We streven naar een groep studenten met verschillende achtergronden omdat we geloven dat diversiteit tot meer wederzijds begrip en inzicht leidt. In het tweetalige programma kunnen Nederlandstalige en internationale studenten (die geen Nederlands hoeven te spreken) op verschillende manieren samen studeren.

Van (toekomstige) studenten verwachten we motivatie en inzet. Studenten moeten aan onze toelatingseisen voldoen en het eerste studiejaar minimaal 42 van de 60 ECTS halen om door te mogen gaan. De begeleiding in de eerstejaars werkgroepen is persoonlijk en erop gericht het studeren prettig en effectief te maken.

Aanmelding

Als je je aanmeldt voor de opleiding word je uitgenodigd voor een online proefsessie of een matching-dag op de universiteit, zodat je kunt kijken of het programma overeenkomt met je verwachtingen. Als alles goed gaat, hopen we je in september te zien voor een spannende nieuwe fase in je leven!

Graag tot ziens!

Marcel Maussen

Opleidingsdirecteur, BSc Politicologie