For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Abbey Steele

BSc Politicologie

‘Als studenten de logische implicaties van hun argumenten inzien, kunnen ze hun ideeën verfijnen.’

Abbey Steele is universitair docent Politicologie. 

Abbey Steele
Abbey Steele, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef onder andere het vak Violence and Order in Civil Wars in het minorprogramma Conflict Studies en ik begeleid een onderzoeksproject voor bachelorstudenten, Civil Wars and State-building. Centrale vragen daarin zijn: waarom zijn sommige burgeroorlogen gewelddadiger dan andere? Waarom plegen sommige gewapende groepen seksueel geweld en andere niet? Hoe zijn gewapende groepen georganiseerd en hoe werven zij nieuwe leden? Deze vragen zijn niet alleen essentieel om te begrijpen hoe oorlogen gemeenschappen, landen, personen en de politiek dramatisch veranderen, maar ook om te bedenken hoe oorlogen kunnen worden beëindigd en wat er komt kijken bij de wederopbouw na het conflict.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Ik zie onderwijs als een gezamenlijke activiteit van de studenten en mijzelf. Tijdens mijn colleges behandelen we onderwerpen die theoretisch best ingewikkeld zijn, maar ook heftig, zoals de dood van burgers tijdens oorlogen; daarom vind ik het belangrijk om samen te werken en elkaar bij deze taak te ondersteunen.

Tegelijkertijd probeer ik studenten te helpen hun intuïties om te zetten in hypotheses en deze te testen. Als burgeroorlogen bijvoorbeeld worden gevoerd om natuurlijke hulpbronnen, waar zullen deze dan waarschijnlijk uitbreken en wanneer? Als studenten de logische implicaties van hun argumenten inzien, kunnen ze hun ideeën verfijnen. Ook leren ze op deze manier welke empirische gegevens ze nodig hebben om hun hypotheses te testen.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Mijn onderzoek richt zich op hedendaagse burgeroorlogen en de ontwikkeling van overheidssinstellingen tijdens en na oorlogen. Mijn eerste boek, Democracy and Displacement in Colombias Civil War, wordt dit jaar gepubliceerd. Hoewel we geneigd zijn democratie te zien als een goede manier om conflicten te beperken of te vermijden, leidden de democratische hervormingen in Colombia juist tot een intensivering van de burgeroorlog.’