For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Annelien de Dijn

BSc Politicologie

‘Mijn vak is bedoeld om het vermogen van studenten tot close reading te helpen ontwikkelen.’

Annelien de Dijn is universitair docent Politieke Theorie.

Annelien de Dijn
Annelien de Dijn, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Tijdens het eerste jaar geef ik het vak ‘Geschiedenis van het politieke denken’, wat ik fantastisch vind. In dit vak lezen en bespreken we teksten van klassieke schrijvers, van Plato tot Karl Marx.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Wat ik tijdens mijn colleges vooral probeer te doen, is studenten laten zien dat teksten die veelal geschreven zijn in een context die niets met onze huidige omstandigheden te maken heeft, nog steeds boeiend en relevant zijn. Jean-Jacques Rousseau bijvoorbeeld, leefde meer dan 250 jaar geleden in een staat (Frankrijk) waar de koning over absolute macht beschikte, omdat God dat zo wilde (dat is althans wat men destijds geloofde). Rousseau’s belangrijkste werk – Het maatschappelijk verdrag – vormt echter een van de meest verbeeldingsvolle en overtuigende pleidooien voor democratie die ik ken. Daarnaast is mijn vak bedoeld om het vermogen van studenten tot close reading te helpen ontwikkelen. De teksten die we lezen, zijn vaak erg moeilijk. Het is de bedoeling dat studenten het vermogen ontwikkelen om te beoordelen of een bepaalde interpretatie aannemelijker is dan een andere.’  

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Mijn eigen onderzoek gaat over de geschiedenis van het politiek denken. Ik zie dat er sprake is van een kruisbestuiving tussen mijn colleges en mijn onderzoekswerk. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een artikel over Rousseau gepubliceerd dat gebaseerd is op een idee dat ik aanvankelijk tijdens mijn colleges voor de eerstejaars gebruikte. Kortom, ik geef dit vak met veel plezier en hoop dat nog vele jaren te mogen doen!’